Tarih

AÖL Tarih 2 Geçmiş Sınav Soru ve Cevapları 1

AÖL Tarih 2 Geçmiş Sınav Soruları

1.Bölüm

Soru 1- Tarihte Türklerin kurduğu ilk teşkilatlı devlet hangisidir?

Cevap 1- Asya Hun Devleti

Soru 2- Tarihte Türk adını ilk kez resmi olarak kullanan devlet hangisidir?

Cevap 2- I. Kök Türk Devleti

Soru 3- Uygurlar Mani dinini hangi hükümdar döneminde kabul etmiştir?

Cevap 3- Bögü Kağan

Soru 4- İlk Türk devletlerinde devlet işlerinin  görüşülüp, karara bağlandığı meclis hangisidir?

Cevap 4- Kurultay

Soru 5- İlk Türk devletlerinde hükümdarların kullandığı ünvanlar nedir?

Cevap 5- Han, Kağan, Tanhu, Şanyü, Hakan, İlteber, İdikut, Başbuğ, Erkut, Yabgu, İlteriiş

Soru 6- İlk düzenli Türk ordusu aşağıdaki hükümdarlardan hangisi tarafından kurulmuştur?

Cevap 6- Mete Han

Soru 7- İslam öncesi Arap Yarımadası’nda haram aylarda yapılan savaşlara ne denirdi?

Cevap 7- Ficar Savaşları

Soru 8- Kudüs hangi halife döneminde fethedilmiştir?

Cevap 8- Hz. Ömer

Soru 9- İlk İslam parası bastırılması ve Arapça’nın resmi dil olarak kabul edilmesi hangi halife döneminde olmuştur?

Cevap 9- Abdülmelik

Soru 10- Emevilerin Avrupa kıtasındaki ilerlemeleri  hangi savaşla son bulmuştur?

Cevap 10- Puvatya Savaşı

Soru 11-Orta Asya’daki ilk müslüman Türk devleti hangisidir?

Cevap 11- Karahanlılar

Soru 12- Anadolu’nun kapılarını Türklere açan savaş hangisidir?

Cevap 12- Malazgirt Savaşı

Soru 13- Büyük Selçuklu Devleti’nde devletin bütün mali işlerinden sorumlu olan divan hangisidir?

Cevap 13- Divan-ı İstifa

Soru 14- Babası Tuman’ı tahttan indirerek Hunların başına geçen kişi kimdir?

Cevap 14- Mete Han

Soru 15- 744 yılında Kutluk Bilge Kül Kağan tarafından kurulan Türk devleti hangisidir?

Cevap 15- Uygur Devleti

Soru 16- Eski Türklerde Tanrı tarafından Kağan’a verildiğine inanılan hükümranlık hakkı ve yetkisinin adı nedir?

Cevap 16- Kut

Soru 17- Türkler’in Orta Asya’da konargöçer yaşam biçimini seçmelerinin temel nedeni nedir?

Cevap 17- Hayvan sürülerine su ve otlak aramak

Soru 18- 744 yılında Kutluk Bilge Kül Kağan tarafından kurulan Türk devleti hangisidir?

Cevap 18- Uygur Devleti

Soru 19- Türklere özgü savaşlarda, sahte geri çekilme ve pusudan oluşan savaş taktiğinin adı nedir?

Cevap 19- Turan

Soru 20- İslam’ı kabul eden ilk Türk topluluğu hangisidir?

Cevap 20- Karluklar

SONRAKİ 20 SORU CEVABI GÖR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir