Tarih 1

AÖL TARİH 1 TEST

Aşağıdakilerden hangisi tarihe yardım eden bilimlerden birisi sayılamaz?

Correct! Wrong!

İbraniler’de takvimin başlangıç noktası olarak hangi tarih kabul edilmiştir?

Correct! Wrong!

Miladi takvim ülkemizde hangi yıldan itibaren kullanılmaktadır?

Correct! Wrong!

Tarihte Anadolu tarih öncesi Ara Taş Çağı’na verilen diğer isim nedir?

Correct! Wrong!

Uruk kentinde Eanna Tapınağı’nda ilk keşfedilmiş olan aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi Mısır’da bilimin kurucusudur.

Correct! Wrong!

Sümerler yazıyı hangi tarihte bulmuştur?

Correct! Wrong!

Fenike alfabesi kaç harften oluşmaktaydı?

Correct! Wrong!

Hammurabi tarihte hangi ülkenin kralı olarak bilinir?

Correct! Wrong!

Mısır’ı yöneten Firavunlar hakkında aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi Orta Çağ’daki siyasi gelişmelerden birisi değildir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi tarihte kullanılan başlıca ticaret yollarından birisi değildir?

Correct! Wrong!

12 Levha Kanunu hangi medeniyete aittir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi Cengiz Yasası Aile Hukuku konularından birisidir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi tarihteki ilk anayasa olarak bilinmektedir?

Correct! Wrong!

Tarihteki bütün takvimlerin ortak noktası aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi tarihin konusu sayılamaz?

Correct! Wrong!

Bugünkü Gediz ve Küçük Menderes nehirleri arasında kalan bölgenin İlk Çağ’daki adı, aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

"Mezopotamya’da sadece ..... Kralı ..... idareyi kolaylaştırmak için kendisini tanrılaştırdı ve daimi bir ordu besledi." Bu cümledeki boşlukları aşağıda verilen bilgilerden hangisiyle doldurabiliriz?

Correct! Wrong!

Asurlular hakkında aşağıda yazılan ifadelerden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

AÖL TARİH 1 TEST
Konuyu tekrarlayın... https://acikoku.com/tarih-1-kitap-ozeti/

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir