Tarih

AÖL Tarih 1 Geçmiş Sınav Soru ve Cevapları 4

AÖL Tarih 1 Geçmiş Sınav Soruları

BÖLÜM 4

Soru 1- Kazı yoluyla toprak ve su altındaki maddi kalıntıları ortaya çıkaran bilim dalı hangisidir?

Cevap 1- Arkeoloji

Soru 2- Anadolu’nun ilk yerleşim yerlerinden biri olan Çatalhöyük’te yapılan kazılar sonucu ezme ve öğütme taşlarının bulunması neyi ifade etmektedir?

Cevap 2- Ekmek ihtiyaçlarını karşıladıkları

Soru 3- İlk Çağ medeniyetlerinden Hititler’de kralların gücünü Tanrı’dan aldığına inanılıyor olması yönetimde hangi unsurun etkili olduğunu göstermektedir?

Cevap 3- Din

Soru 4- İlk çağlardan itibaren devletlerin güçlü askeri teşkilat oluşturma isteğinin nedeni nedir?

Cevap 4- Yeni topraklar fethetmek, varlıklarını koruyabilmek, huzur ve güveni sağlamak.

Soru 5- Kadeş antlaşmasının önemi nedir?

Cevap 5- Tarihte bilinen ilk yazılı antlaşma olması

Soru 6- Dünyadaki ticari yollar hangileridir?

Cevap 6- Kürk Yolu, Baharat Yolu, İpek Yolu

Soru 7- Doğu Akdeniz’de kurulup, deniz koloniciliğinde gelişen medeniyet hangisidir?

Cevap 7- Fenikeliler

Soru 8- İlk dönem imparatorluklarının (Roma, Moğol, Çin) geçim kaynaklarını belirleyen faktörler neydi?

Cevap 8- Coğrafi unsurlar

Soru 9- Avrupa’da Feodalizm hangi devletin zayıflamasıyla ortaya çıkmıştır?

Cevap 9- Roma

Soru 10- Babil Kralı’nın oluşturduğu “dişe diş, göze göz” şeklinde değerlendirilen, suçu işleyene aynı ağırlıkta cezayı içeren kanun hangisidir?

Cevap 10- Hammurabi

Soru 11- Tarih boyunca kullanılmış ticari mekanlara ne deniyordu?

Cevap 11- Ribat, Han, Karum

Soru 12- Tarih devirlerinin başlangıcı kabul edilen ve insanoğlunun deneyimlerini nesilden nesile aktarabilmesini sağlayan olay nedir?

Cevap 12- Yazının icadı

Soru 13- İlk insanların gökyüzünü incelemeye başlaması hangi bilimin gelişmesini sağlamıştır?

Cevap 13- Astronomi

Soru 14- Devlet ve siyaset merkezli tarih yazımını eleştiren ve tarih bilimine; toplumsal, ekonomik ve kültürel yönden bir bütünlük kazandırmayı amaçlayan “Annalles Okulu” ekolünün ülkemizdeki en önemli temsilcisi olan tarihçi kimdir?

Cevap 14- Halil İnalcık

Soru 15- Milattan sonra 1453 yüzyıl yazılım şekli aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap 11- XV. yüzyıl

Soru 16- Siyasi gücük tek kişinin elinde bulunduğu ve yönetimin genellikle kan yoluyla ele geçirildiği yönetim biçimi hangisidir?

Cevap 16- Monarşi

Soru 17- M.Ö. 1300’lü yıllarda efsanevi Kral Menes tarafından Nil Nehri etrafındaki şehirlerin birleştirimesiyle kurulan devlet hangisidir?

Cevap 17- Mısır

Soru 18- Mısırlıların ölümden sonraki yaşama inandıkları için ölülerini mumyalamaları sayesinde insan vücudunu tanımaları hangi bilimin gelişmesini sağlamıştır?

Cevap 18- Tıp

Soru 19- İlk Türk devletlerinde hukukun temelini ve kaynağını geleneklerden alan kuralların oluşturmasına verilen isim nedir?

Cevap 19- Töre

Soru 20- İlk çağlarda Çin ordusu askeri teşkilat ve teçhizat bakımından hangi uygarlıktan etkilenmişlerdir?

Cevap 20- Türkler

ÖNCEKİ 20 SORU CEVABI GÖR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir