Tarih

AÖL Tarih 1 Geçmiş Sınav Soru ve Cevapları 3

AÖL Tarih 1 Geçmiş Sınav Soruları

BÖLÜM 3

Soru 1- MÖ 3000 yıllarından itibaren insanların bakır ve kalayı birleştirerek elde ettiği yeni maden hangisidir?

Cevap 1- Tunç

Soru 2- Sümerlerde saray katibi, rahip, arşiv memuru, vali veya elçi yetiştiren okullara verilen ad nedir?

Cevap 2- Tablet Evi

Soru 3- Başkent Ninova’da ilk kütüphaneyi kuran medeniyet hangisidir?

Cevap 3- Asurlar

Soru 4- Yunan şehir devletlerinde, şehrin en merkez yerine kurulan, içerisinde konsey, hükumet ve kamu binaları ile tapınağın bulunduğu yapılara ne denir?

Cevap 4- Akropolis

Soru 5- Tabletlerle yazdıkları kayıtlarla ilk defa yazılı hukuka geçen uygarlık hangisidir?

Cevap 5- Sümerler

Soru 6- Sümerlerde kralın sahip olduğu ünvanlardan biri hangisidir?

Cevap 6- Başhekim

Soru 7- Feodal sistem içerisinde, seçkin ve profesyonel atlı askerlerden oluşan sınıf hangisidir?

Cevap 7- Şövalyeler

Soru 8- Hz. Muhammed’in ölümünden sonra devletin başına geçen yöneticilere verilen ünvan nedir?

Cevap 8- Halife

Soru 9- Orta Çağ’ın sonlarına kadar kullanılan, adını üzerinde tüyleri güzel ve yumuşak olan hayvanların deri ve postlarından alan kara ticaret yolu hangisidir?

Cevap 9- Kürk Yolu

Soru 10- Altınordu Devleti’nin merkezinden başlayarak 1346-1353 yıllarında ticaret yolları aracılığıyla Avrupa’ya yayılan ve tahminen 20 milyon kişinin ölümüne yol açan hastalık nedir?

Cevap 10– Veba

Soru 11- Asurlular’la ilgili araştırma yapan bir kişinin, ulaştığı kaynakları belirli bir sistem içerisinde zamana, mekana ve konuya göre sınıflandırması tarih biliminin hangi safhasıdır?

Cevap 11– Tasnif

Soru 12- Hikayeci tarih yazıcılığını başlatan tarihçi kimdir?

Cevap 12– Herodotos

Soru 13- Tarihe yardımcı bilimlerden hangisi insan ve mekanın karşılıklı etkileşimini araştırır?

Cevap 13– Coğrafya

Soru 14- Yakındoğudaki köy yerleşmelerinin ilk örneği nerede görülmektedir?

Cevap 14– Çayönü

Soru 15- Nom adı verilen şehir devletleri hangi uygarlıkta görülmüştür?

Cevap 15– Mısır

Soru 16- Sümerlerden öğrendikleri yazıyı Anadolu’ya getirerek burada tarih çağlarının başlamasını sağlayan uygarlık hangisidir?

Cevap 16– Asurlular

Soru 17- İçinde çeşitli unsurları (din, etnik köken, dil v.b.) barındıran devlet modeli hangisidir?

Cevap 17– İmparatorluk

Soru 18- Satraplık denen eyalet sistemini oluşturan uygarlık hangisidir?

Cevap 18– Persler

Soru 19- Kadeş Savaşı hangi uygarlıklar arasında yapılmıştır?

Cevap 19– Mısırlılar-Hititliler

Soru 20 Dünyada ilk yerleşmelerin görülmesinde ne etkili olmuştur?

Cevap 20– İklim değişiklikleri

ÖNCEKİ 20 SORU CEVABI GÖR

SONRAKİ 20 SORU CEVABI GÖR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir