Tarih

AÖL Tarih 1 Geçmiş Sınav Soru ve Cevapları 1

AÖL Tarih 1 Geçmiş Sınav Soruları
 

1.Bölüm

Soru 1- Geçmişteki insan topluluklarının yaşayışlarını, birbirleriyle olan ilişkilerini, kültür ve uygarlıklarını yer zaman göstererek, belgelere dayanarak, tarafsız şekilde neden-sonuç ilişkisi içerisinde  inceleyen bilim dalı nedir?

Cevap 1- Tarih

Soru 2- Tarihteki tüm takvimlerin ortak noktası nedir?

Cevap 2- Güneş veya ay yılını esas almışlardır.

Soru 3- Milattan sonra 2018 tarihinin yüzyıl karşılığının yazılışı nasıldır?

Cevap 3- XXI. Yüzyıl

Soru 4- Bir tarihçi resmi belgelerdeki mühür, arma ve özel işaretlerin verilerini oluşturmak için hangi bilim dalından faydalanır?

Cevap 4- Heraldik

Soru 5- Anadolu’da Buzul Çağı’nın sona ermesine paralel olarak iklim değerlerinin günümüzdeki koşullarına ulaştığı ve toprakların tarıma elverişli hale geldiği tarih öncesi çağ hangisidir?

Cevap 5- Mezolitik Çağ

Soru 6- Anadolu’da, madeni tanıyan ve ve kullanan ilk topluluğun yaşadığı yer neresidir?

Cevap 6- Çayönü

Soru 7- İlk Çağ’da şekil ve sembollerden oluşan çivi yazısını icat eden uygarlık hangisidir?

Cevap 7- Sümer

Soru 8- Sümerler Ziggurat adını verdikleri yapıların en tepesini, gökyüzünü gözetlemek için kullanmışlardır. Bu durum hangi bilim dalının gelişimini sağlamıştır?

Cevap 8- Astronomi

Soru 9- Anadolu’nun güneydoğusundan Mezopotamya’ya kadar olan bölgenin “Bereketli Hilal” olarak adlandırılmasının asıl nedeni nedir?

Cevap 9- İnsan yaşamına uygun olması

Soru 10- Bir topluluğun iklim değişikliği nedeniyle yaşadığı bölgeden başka bir bölgeye göç etmesinin nedeni nedir?

Cevap 10- Coğrafi

Soru 11- İlk çağlarda siyasal gücün birkaç kişilik bir grubun elinde toplandığı yönetim şekli nedir?

Cevap 11- Oligarşi

Soru 12- Kral Ticaret Yolu‘nu kullanarak Anadolu’da Karum adı verilen ticaret kolonilerini kuran kavim hangisidir?

Cevap 12- Asurlular

Soru 13- Roma İmparatorluğu’nun yıkılmasından sonra kurulan krallıklardan birkaçını yaz.

Cevap 13- Vandal Krallığı, Vizigot Krallığı, Frank Krallığı

Soru 14- Türklerde cinsiyet gözetmeksizin yeri geldiğinde herkesin asker olması nasıl nitelendirilmiştir?

Cevap 14- Ordu Millet

Soru 15- Moğol İmparatorluğu’nun hukuk ve askerlik işlerinin düzenleyen kanun nedir?

Cevap 15- Cengiz Han Kanunları

Soru 16- Avrupa’lılar, bozkır topluluklarından yeni koşum takımları, demir nallar, üzengi ve atlı hücum süvarilerini hangi olay sayesinde öğrenmişlerdir?

Cevap 16- Kavimler Göçü

Soru 17- İslam Devleti’nin adli, askeri, mali yapılanması hangi halife döneminde olmuştur?

Cevap 17- Hz. Ömer

Soru 18- Magna Carta Libertataum (Büyük Sözleşme) isimli tarihin ilk anayasası hangi ülkede yapılmıştır?

Cevap 18- İngiltere

Soru 19- Orta çağ Avrupa’sında, şehirde yaşayıp özel imtiyazlardan yararlanan zengin tüccar sınıfı hangisidir?

Cevap 19- Burjuvalar

Soru 20- Yazıt Bilimine ne denir?

Cevap 20- Epigrafi

SONRAKİ 20 SORU CEVABI GÖR

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir