İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2

AÖL T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2 Test

Mustafa Kemal Paşa I.Mecliste gruplaşmalar nedeniyle kendine yakın milletvekilleriyle aşağıdakilerden hangi grubu kurmuştur?

Correct! Wrong!

Cumhuriyet döneminde kurulan ilk muhalefet partisinin adı nedir?

Correct! Wrong!

Serbest Cumhuriyet Fırkası’nın kurucusu kimdir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi 5 Haziran 1926’da Türkiye ve İngiltere arasında imzalanan Ankara Antlaşması’nın koşullarından biri değildir?

Correct! Wrong!

Tevhid-i Tedrisat Kanunu’na göre, yabancı okulların tümünde Türk öğretmenler tarafından okutulacak dersler hangileridir?

Correct! Wrong!

Milletler Cemiyetinin kurulması kararı hangi konferansta alınmıştır?

Correct! Wrong!

Locarno Antlaşması hangi ülkelerinin birbirlerinin sınırlarını tanıma antlaşmasıdır?

Correct! Wrong!

Hangi ülkelerin önerisiyle Milletler Cemiyeti, Türkiye’yi üyeliğe davet etti.

Correct! Wrong!

Hangi ülke Türkiye öncülüğünde imzalanan Sadabat Paktı’na dahil olmamıştır?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi II. Dünya Savaşı’nın 1939-1941 yılları arasında Avrupa’da Almanya ve İtalya egemenliğine girmeyen ülkelerden biri değildir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi II. Dünya Savaşı’ndan sonra Türkiye Cumhuriyeti’nde kurulan ilk muhalefet partisidir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi SSCB öncülüğünde kurulan Doğu Bloğu ülkelerinden birisi değildir?

Correct! Wrong!

İsrail’in siyasi varlığını resmen kabul eden ilk Arap devleti aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Kıbrıs Adası’nın bağımsız bir devlet olması hangi antlaşmayla resmiyet kazanmıştır?

Correct! Wrong!

TBMM’yi tanıyan ilk devlet aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi 1961 ve 1982 Anayasalarının benzer yönlerinden biri değildir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi göçün önemli sosyal, ekonomik ve çevresel sonuçlarından biri değildir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi 24 Ocak 1980’de alınan ekonomik kararların amaçlarından biri değildir?

Correct! Wrong!

Türkiye’de Katma Değer Kanunu (KDV) hangi tarihte yürürlüğe konmuştur?

Correct! Wrong!

Türkiye’de ilk otoyol hangi yıl yıl hizmete açılmıştır?

Correct! Wrong!

AÖL T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2 Test
Konuyu tekrarlamalısınız... https://acikoku.com/aol-t-c-inkilap-tarihi-ve-ataturkculuk-2/

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir