Siyer 1

AÖL SİYER 1 TESTİ

Hz. Peygamber’in hayatı hakkında yazılan eserlere ne ad verilir?

Correct! Wrong!

Aşağıdaki yazar-eser bilgisi verilenlerden hangisi Kütüb-i Sitte eserleri arasında sayılamaz?

Correct! Wrong!

“Meğâzî” kavramı neyi ifade etmektedir?

Correct! Wrong!

Siyer kitaplarına günümüzde bilinen şeklini veren ilk tarihçi kimdir?

Correct! Wrong!

Hz. Muhammed’in dış görünüşü, yaşayışı, şahsi hayatı gibi beşerî yönünü anlatan eserlere ne ad verilmiştir?

Correct! Wrong!

Hz. Muhammed’in peygamberlik alâmetlerini anlatan eserlere hangi ad verilmiştir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi Putperestliği başlatan kişi olarak bilinmektedir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi Yarı göçebe Batı Sâmî kavimlerinden birinin adıdır?

Correct! Wrong!

Petra şehri tarihte hangi krallığın başkentidir?

Correct! Wrong!

Cahiliye Devri Arapları haram aylarda gerçekleşirse bu savaşlara hangi isim verilmiştir?

Correct! Wrong!

Cahiliye Arapları “Muallakat” kavramını hangi anlamda kullanılmıştır?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden Hangisi Romalıların baskısına maruz kaldığı İçin Filistin ve Suriye’den Yesrib’e göçen Yahudi Kabilelerden biri değildir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed'in yaşamını öğrenme nedenlerinden birisi olarak sayılamaz?

Correct! Wrong!

Peygamberimizin atası olup, Kâbe’yi yıkmak için gelen Yemen Kralı Hassân b. Abdulkülâl’in ordusunu bozguna uğratan kişi kimdir?

Correct! Wrong!

Hz. Muhammed’in hicretinden sonra Medine'nin adı neydi?

Correct! Wrong!

Hac ibadeti hangi peygamber döneminde emredilmiştir?

Correct! Wrong!

Correct! Wrong!

Hz. İbrahim'in dininden olanlara hangi ad verilmiştir?

İslam öncesi Arap Yarımadası’nda aşağıdaki dinlerden hangisinin varlığından söz edilemez?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi Mekkeliler'in peygamberlik mücadelesi başladığında Hz. Muhammed'e yakıştırdıkları sıfatlardan birisi değildir?

Correct! Wrong!

Kâbe’nin tamiratında, Hacerülesved taşını yerleştirilmesi konusundaki tartışmanın son bulması için mescidin kapısından hüküm vermesi için ilk giren kimseyi yetkili kılmalarını teklif eden kimdi?

Correct! Wrong!

AÖL SİYER 1 DERSİ TEST
Konuyu tekrar etmelisiniz... https://acikoku.com/aol-siyer-1/

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir