Türk Dili ve Edebiyatı 8 (Seçmeli 4)

AÖL Seçmeli Türk Dili ve Edebiyat 4 Online Test Çöz

Seçmeli Türk Dili ve Edebiyat 4 Online Test

"Kuyucaklı Yusuf" eserinin yazarı kimdir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Döneminde yazılmış roman eserlerinden biridir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Dönemi'nde "bireyin iç dünyasını esas alan roman" türünde yazılmış ilk eserdir?

Correct! Wrong!

Aşağıdaki yazar-eser eşleşmelerinden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi Nobel Edebiyat Ödülü'ne aday gösterilen ilk Türk yazardır?

Correct! Wrong!

Oğuz Atay'ın "Bir Bilim Adamının Romanı" isimli eseri hangi edebi türün örneğidir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi Türk Edebiyatı'nda post-modern tarzda yazılan ilk eserdir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi 1980 sonrası Türk romanı için söylenemez?

Correct! Wrong!

"Kuralsızlık bu anlayışın temel özelliğidir" ifadesi aşağıdaki edebi anlayışlardan hangisinin temel özelliğidir?

Correct! Wrong!

"Gerçek hayatın izlerini de yapıtlarına taşıyan yazar roman kahramanlarını gerçeklikten seçer." Bu cümlede anlatılmak istenene en yakın yargı aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Görmekten öte görülmek, aşkın ikinci kademesiydi.” – Yukarıdaki cümlede hangi fiilimsi kullanılmıştır?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi ilk yerli tiyatro ederidir?

Correct! Wrong!

Aşağıdaki "Yazar-Tiyatro Eseri" eşleşmelerinden hangisi yanlıştır?

Correct! Wrong!

"Koçyiğit Köroğlu" Tiyatro Eseri'nin yazarı kimdir?

Correct! Wrong!

Gılgameş Destanı nasıl bir sonuçla bitmiştir?

Correct! Wrong!

Aşağıda cümlelerin parantez içerisinde açıklaması verilen anlatım ilkelerinden hangisi yanlış olarak verilmiştir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi Denemenin belirleyici özelliklerinden biri değildir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi Deneme yazarının esin kaynaklarından birisi değildir?

Correct! Wrong!

Türk edebiyatında ise ilk siyasî söylev örneği aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi Söylevin özelliklerinden biri değildir?

Correct! Wrong!

AÖL Seçmeli Türk Dili ve Edebiyat 4 Online Test Çöz
Yanlış yanıt verilen konuları tekrarlamalısınız...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir