Seçmeli Tarih

AÖL Seçmeli Tarih 2 (Tarih 6) Geçmiş Sınav Soru ve Cevapları 3

Açık Lise AÖL Seçmeli Tarih 2 (Tarih 6) Geçmiş Sınav Soru ve Cevapları 1

Açık Öğretim Lisesi Seçmeli Tarih 2 (Tarih 6) geçmiş sınav soru ve cevapları, kolay ve etkili öğrenme yöntemiyle AÖL kolay sınıf geçme ve üniversite sınavına hazırlık garantili çalışın.

3. Bölüm

Soru 1- Makineleşme ilk olarak endüstrinin hangi alanında başlamıştır?

Cevap 1- Tekstil

Soru 2- “1831-1882 yılları arasında Osmanlı Devleti’nde Anadolu’daki Müslüman nüfusu ikiye katlanmıştır.”
Bu durumun temel sebebi nedir?

Cevap 2- Kaybedilen topraklardan gelen göçler

Soru 3- Kapitalizme bir tepki olarak doğan ve kapitalizmin özel mülkiyet, piyasa ekonomisi ve kâr esasına karşı çıkan ideoloji hangisidir?

Cevap 3- Sosyalizm

Soru 4- Yeniçeri Ocağı hangi Osmanlı padişahı döneminde kaldırılmıştır?

Cevap 4- II. Mahmut

Soru 5- Avrupa Kıtası’ndaki ilk Osmanlı demir yolu aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap 5- Cenova-Köstence Demir Yolu

Soru 6- III. Mustafa Döneminde deniz subayı ve mühendisleri yetiştirmek amacıyla açılan okul hangisidir?

Cevap 6- Mühendishane-i Bahri-i Hümâyun

Soru 7- Darülaceze ve Hamidiye Etfal Hastanesi aşağıdaki Osmanlı padişahlarından hangisi döneminde açılan kurumlardandır?

Cevap 7- II. Abdülhamit

Soru 8- “Tekaütlük Sistemi” hangi konuyla ilgilidir?

Cevap 8- Emeklilik

Soru 9- Abdülmecit Dönemi’nde ilan edilen yasa nedir?

Cevap 9- Tanzimat Fermanı

Soru 10- İltizam sisteminin kaldırılmasına hangisi kanunla karar verilmiştir?

Cevap 10- Islahat Fermanı

Soru 11- Türk toplumunun ilk yazılı anayasası hangi Türk devleti döneminde kabul edilmiştir?

Cevap 11- Osmanlı Devleti

Soru 12- Osmanlı Devleti hangi devletten gelen tehlikeye karşı İngilizlerle Balta Limanı Ticaret Anlaşması’nı imzalamıştır?

Cevap 12- Rusya

Soru 13- “Farklı etnik kökene sahip toplumların farklı kültür birikimlerini ve aidiyet duygularını, egemen kültür ve kimlik dokusu içinde eritip yok etmektir.”
Yukarıda tanımı verilen kavram nedir?

Cevap 13- Asimilasyon

Soru 14- Osmanlı Devleti’nde en fazla demir yolu yapımı hangi padişah döneminde olmuştur?

Cevap 14- II. Abdülhamit

Soru 15- Osmanlı Devleti’nde demir yolu ulaşımına ilk kez hangi hattın yapılmasıyla başlanmıştır?

Cevap 15- Kahire ve İskenderiye

Soru 16- Berlin Antlaşması aşağıdaki savaşlardan hangisi sonucunda imzalanmıştır?

Cevap 16- 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı

Soru 17- Gayrimüslimlerin devlet okullarında okuyarak memur ve asker olma hakkını elde etmesi hangi olayla gerçekleşmiştir?

Cevap 17- Islahat Fermanı

Soru 18- Osmanlı Devleti’nin ilk yazılı anayasası olan Kanun-i Esasi’ye göre yürütme gücünün başında aşağıdakilerden hangisi bulunmaktadır?

Cevap 18- Padişah

Soru 19- Din, dil ve ırk ayrımı gütmeden Osmanlı vatandaşlarını bir arada tutmayı amaçlayan fikir akımı hangisidir?

Cevap 19- Osmanlıcılık

Soru 20- Bir devletin başka ulusları, devletleri, toplulukları siyasal ve ekonomik egemenliği altına almasına ne denir?

Cevap 20- Sömürgecilik

ÖNCEKİ 20 SORU CEVABI GÖR

 

3 thoughts on “AÖL Seçmeli Tarih 2 (Tarih 6) Geçmiş Sınav Soru ve Cevapları 3

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir