Seçmeli Tarih

AÖL Seçmeli Tarih 2 (Tarih 6) Geçmiş Sınav Soru ve Cevapları 2

Açık Lise AÖL Seçmeli Tarih 2 (Tarih 6) Geçmiş Sınav Soru ve Cevapları 1

Açık Öğretim Lisesi Seçmeli Tarih 2 (Tarih 6) geçmiş sınav soru ve cevapları, kolay ve etkili öğrenme yöntemiyle AÖL kolay sınıf geçme ve üniversite sınavına hazırlık garantili çalışın.

2. Bölüm

Soru 1- Yaydığı fikir akımları ile imparatorlukların yıkılmasında etkili olan akım hangisidir?

Cevap 1- Fransız İhtilali

Soru 2- Endüstriyel üretim ilk olarak aşağıdaki ülkelerin hangisinde ortaya çıkmıştır?

Cevap 2- İngiltere

Soru 3- Sanayide insan gücü yerine makine kullanımının yaygınlaşmasını sağlayan icat hangisidir?

Cevap 3- Buhar Makinesi

Soru 4- Osmanlı Devleti’nde Hicaz Demir Yolu hangi şehirler arasında inşa edilmiştir?

Cevap 4- Şam-Medine

Soru 5- Osmanlı Devleti ilk kez dış borcu hangi savaş sırasında almıştır?

Cevap 5- Kırım Savaşı

Soru 6- Fransız İhtilali ile ortaya çıkan ve çok uluslu imparatorlukların parçalanmasına neden olan fikir akımı hangisidir?

Cevap 6- Milliyetçilik

Soru 7- Osmanlı Devleti’nden ayrılarak bağımsızlığını kazanan ilk Balkan milleti hangisidir?

Cevap 7- Yunanlılar

Soru 8- Osmanlı Devleti içinde İstanbul’a gitmek ve yerleşmek için alınan izin ve geçiş belgesidir nedir?

Cevap 8- Mürur Tezkiresi

Soru 9- Osmanlı Devleti’nde bağımsızlıklarını elde etmek amacıyla Kara Yorgi liderliğinde ayaklanan azınlık hangisidir?

Cevap 9- Sırplar

Soru 10- II. Mahmut’un Yeniçeri Ocağını kaldırıp yerine kurdurduğu ordunun ismi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap 10- Asâkir-i Mansûre-i Muhammediye

Soru 11- Avrupalı devletler hangisi olay ile Osmanlı Devleti’nde okul açma hakkını elde etmişlerdir?

Cevap 11- Kapitülasyonlar

Soru 12- II. Mahmut Dönemi’nde Mehterhâne kaldırılarak yerine hangi okul açılmıştır?

Cevap 12- Mızıka-i Hümâyun

Soru 13- Tanzimat Fermanı’nın hazırlanmasında rol oynayan devlet adamı kimdir?

Cevap 13- Mustafa Reşit Paşa

Soru 14- Düyûn-ı Umûmiye İdaresi hangisi olay doğrultusunda kurulmuştur?

Cevap 14- Muharrem Kararnamesi

Soru 15- Osmanlı Devleti’nde yeraltı treni(metro) ve tramvay ilk defa hangi padişah zamanında yapılmıştır?

Cevap 15- Sultan Abdülaziz

Soru 16- II. Abdülhamit Dönemi’nde rüştiye ve idadilerin yaygınlaştırılması hangi alan ile ilgilidir?

Cevap 16- Eğitim

Soru 17- İttihat ve Terakki Cemiyeti ve Meşrutiyet’e karşı yapılan 31 Mart Ayaklanması sonucu tahttan indirilen Osmanlı padişahı hangisidir?

Cevap 17- II. Abdülhamit

Soru 18- Osmanlı Devleti’nde sanayiyi güçlendirmeye yönelik tedbirlerden biri olarak kurulan komisyondur?

Cevap 18- Islah-ı Sanayi Komisyonu

Soru 19- “Milletlerin Zenginliği” adlı kitabıyla loncaların kapatılmasını savunan düşünür kimdir?

Cevap 19- Adam Smith

Soru 20- Osmanlı Devleti’nde mutlak monarşiden meşruti monarşiye geçiş hangi olay ile sağlanmıştır?

Cevap 20- I. Meşrutiyetin ilanı

ÖNCEKİ 20 SORU CEVABI GÖR

SONRAKİ 20 SORU CEVABI GÖR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir