Seçmeli Tarih

AÖL Seçmeli Tarih 2 (Tarih 6) Geçmiş Sınav Soru ve Cevapları 1

Açık Lise AÖL Seçmeli Tarih 2 (Tarih 6) Geçmiş Sınav Soru ve Cevapları 1

Açık Öğretim Lisesi Seçmeli Tarih 2 (Tarih 6) geçmiş sınav soru ve cevapları, kolay ve etkili öğrenme yöntemiyle AÖL kolay sınıf geçme ve üniversite sınavına hazırlık garantili çalışın.

1. Bölüm

Soru 1- Yaydığı fikir akımları ile imparatorlukların yıkılmasında etkili olan akım hangisidir?

Cevap 1- Fransız İhtilali

Soru 2- 1830 ihtilalleri ilk olarak aşağıdaki hangi ülkede başlamıştır?

Cevap 2- Fransa

Soru 3- “Serbest piyasa ekonomisi veya serbest girişim olarak bilinir. Özel teşebbüse ve piyasa serbestliğine dayalı olan bir üretim sistemidir ayrıca üretim araçlarının özel mülkiyetine dayanan üretimle tüketimin pazar tarafından dengelendiği bir ekonomik sistemdir.” 
Hakkında bilgi verilen ekonomik sistem hangisidir?

Cevap 3- Kapitalizm

Soru 4- Nizam-ı Cedit Ordusu hangi Osmanlı padişahı döneminde kurulmuştur?

Cevap 4- III. Selim

Soru 5-  Osmanlı padişahlarından hangisi döneminde Mehterhane kaldırılarak yerine Mızıka-i Hümayun kurulmuştur?

Cevap 5- II. Mahmut

Soru 6- II. Mahmut zamanında ayanlarla imzalanan belge hangisidir?

Cevap 6- Sened-i İttifak

Soru 7- Osmanlı Devleti’nin 18. yüzyılda girdiği savaşların çoğunda yenilmesi hangi alanda ıslahat yapılmasını gerekli kılmıştır?

Cevap 7- Askeri

Soru 8- I. ve II. Meşrutiyet hangi Osmanlı padişahı döneminde ilan edilmiştir?

Cevap 8- II. Abdülhamit

Soru 9- “Üretimde makineleşme ön plandadır.” hangi tür üretimin özelliklerindendir?

Cevap 9- Endüstriyel üretim

Soru 10- Osmanlı Devleti Balta Limanı Ticaret Antlaşması’nı hangi ülkeyle imzalamıştır?

Cevap 10- İngiltere

Soru 11- Osmanlı Devleti’nde sanayi kuruluşlarına nitelikli işçi yetiştirmek için hangi eğitim kurumu açılmıştır?

Cevap 11- Sanayi Mektepleri

Soru 12- 1877-1878 Osmanlı-Rus savaşının diğer adı nedir?

Cevap 12- 93 Harbi

Soru 13- Türkleri Balkanlardan atmak, Boğazları ele geçirmek ve sıcak denizlere inmek amacıyla panslavist politika izleyen devlet hangisidir?

Cevap 13- Rusya

Soru 14- Osmanlı Devleti göçler sonrası yaşanan sorunları çözmek için hangi kanunu yayımlamıştır?

Cevap 14- Muhacirun Kanunnamesi

Soru 15- Osmanlı Devleti’nde çıkarılan ilk resmî gazete aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap 15- Takvim-i Vekayî

Soru 16- Modern şehirler hangi olgunun sonucu olarak ortaya çıkmıştır?

Cevap 16- Sanayi İnkılabı

Soru 17- II. Mahmut Dönemi’nde modern tıp eğitimi verilmesi amacıyla açılan askeri okul hangisidir?

Cevap 17- Mekteb-i Tıbbiye

Soru 18- Osmanlı Devleti’nde Tanzimat Dönemi’nde hazırlanan medeni kanun hangisidir?

Cevap 18- Mecelle-i Ahkâm-ı Adliyye

Soru 19- “Osmanlı Devleti’nin kurtuluşu için gerekli olan güçlenme ve ilerlemeyi gerçekleştirmek düşüncesiyle üç siyasi düşünce ortaya çıkmıştır. Bunlardan birincisi Osmanlı Devleti’ne bağlı bütün milletleri birleştirerek bir Osmanlı milleti oluşturmak, ikincisi halifelik makamından faydalanarak bütün Müslümanları siyasi olarak birleştirmek, üçüncüsü ise Türk siyasi birliğini oluşturmaktı.”
Yukarıda tanımlanan üç siyasi düşünce nedir?

Cevap 19- Osmanlıcılık, İslamcılık, Türkçülük

Soru 20- II. Meşrutiyet’in ilanı ile Osmanlı Devleti’nin yönetiminde hâkim olmaya başlayan siyasi parti hangisidir?

Cevap 20- İttihat ve Terakki Fırkası

SONRAKİ 20 SORU CEVABI GÖR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir