Tarih

AÖL Seçmeli Tarih 1 (Tarih 5) Geçmiş Sınav Soru ve Cevapları 3

Açık Lise AÖL Seçmeli Tarih 1 (Tarih 5) Geçmiş Sınav Soru ve Cevapları 1

Açık Öğretim Lisesi Seçmeli Tarih 1 (Tarih 5) geçmiş sınav soru ve cevapları, kolay ve etkili öğrenme yöntemiyle AÖL kolay sınıf geçme ve üniversite sınavına hazırlık garantili çalışın.

3. Bölüm

Soru 1- Westphalia Barışı ile Avrupa halkına mezhep seçme özgürlüğünün tanınması hangi alanla ilgili bir gelişmedir?

Cevap 1- Dini

Soru 2- 1580’de İngiltere’nin Doğu Akdeniz’de kurduğu ticari şirketin ismi nedir?

Cevap 2- Levant Company

Soru 3- Osmanlı Devleti, Coğrafi Keşiflerle önemini kaybeden Akdeniz’deki ticareti yeniden canlandırmak için ne yapmıştır?

Cevap 3- Avrupalı devletlere kapitülasyonlar vermiştir.

Soru 4- Aşağıdakilerden hangisi XVIII. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde ekonomik bozulmaya yol açan dış etkenlerdendir?

Cevap 4- Coğrafi Keşiflerle ticaret yollarının yön değiştirmesi

Soru 5- Avrupa’da XVI. yüzyılda, İncil’in farklı dillere çevrilip basılmasıyla din adamlarınca ifade edilen konuların çoğunun İncil’de olmadığının anlaşılmasının sonucu ne olmuştur?

Cevap 5- Katolik Kilisesi’ne olan güven azalmıştır

Soru 6- “Işığın özellikleri üstüne yaptığı araştırmalarla gelişmiş bir teleskop icat etmiştir. Yer çekimi kanunu üzerine çalışma yaparken yüksek matematiğin temeli olan Kalkülüs formülünü bulmuştur.” 
Hakkında bilgi verilen kişi kimdir?

Cevap 6- Isaac Newton

Soru 7- 1740 tarihinde kapitülasyonların sürekli hale getirilmesiyle Osmanlı limanları arasındaki taşımacılıkta rakipsiz bir konuma gelen ülke  hangisidir?

Cevap 7- Fransa

Soru 8- Lale Devri’nde Osmanlı toplumunun yaşam tarzında değişiklik yaşandığına dair en önemli kanıt nedir?

Cevap 8- Pantolon giymenin moda haline gelmesi

Soru 9- Seyahatname isimli eserinde “Rum, Arap, Acem, İsveç, Leh ve Çek’te 7 iklim, 18 padişahlık yerini 51 yıl boyunca gezip dolaştığını” anlatan ünlü Osmanlı seyyahı kimdir?

Cevap 9- Evliya Çelebi

Soru 10- XIX. yüzyılın başlarında mutlak krallıklarla yönetilen Avrupalı devletlerin, milliyetçilik akımına karşı birlikte hareket etme kararı aldıkları kongre hangisidir?

Cevap 10- Viyana Kongresi

Soru 11- Kırım Savaşı devam ederken Osmanlı Devleti içine düştüğü mali sıkıntılardan kurtulmak için aşağıdakilerden hangisini yapmıştır?

Cevap 11- İlk kez dış borçlanmaya başvurmuştur.

Soru 12- Osmanlı Devleti’nde uzunca bir süre “Millet-i Sadıka” adıyla anılan azınlık hangisidir?

Cevap 12- Ermeniler

Soru 13- Hangi şehir, semavi üç din (İslamiyet, Hristiyanlık ve Musevilik) açısından kutsal olarak kabul edilmektedir?

Cevap 13- Kudüs

Soru 14- Birinci Balkan Savaşı sonunda imzalanan 1913 Londra Barış Antlaşması’yla en fazla toprak kazanan ülke hangisidir?

Cevap 14- Bulgaristan

Soru 15- Birinci Balkan Savaşı’nda alınan yenilginin kendilerinin yönetimde olmamasından dolayı yaşandığını savunan ve Babıali Baskını ile hükümeti ele geçiren parti aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap 15- İttihat ve Terakki Fırkası

Soru 16- Haçova Muharebesi’nde Osmanlı Devleti hangi devletle savaşmıştır?

Cevap 16- Avusturya

Soru 17- Osmanlı Devleti’nin batıda en geniş sınırlarına ulaştığı antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap 17- Bucaş Antlaşması

Soru 18- XVIII. yüzyıl başlarında Karadeniz’den sıcak denizlere ulaşmak isteyen Rus Çarı I. Petro Osmanlı Devleti’nden hangi kaleyi alarak bu yolda ilk adımı atmıştır?

Cevap 18- Azak Kalesi

Soru 19- Rönesans Dönemi’nde sanatçı ve bilim adamlarını destekleyen sınıf hangisidir?

Cevap 19- Mesen

Soru 20- Dünya’nın ve bütün gezegenlerin kendi ve Güneş etrafında döndükleri fikrini ileri süren Aydınlanma Çağı bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap 20- Copernicus

ÖNCEKİ 20 SORU CEVABI GÖR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir