Tarih

AÖL Seçmeli Tarih 1 (Tarih 5) Geçmiş Sınav Soru ve Cevapları 1

Açık Lise AÖL Seçmeli Tarih 1 (Tarih 5) Geçmiş Sınav Soru ve Cevapları 1

Açık Öğretim Lisesi Seçmeli Tarih 1 (Tarih 5) geçmiş sınav soru ve cevapları, kolay ve etkili öğrenme yöntemiyle AÖL kolay sınıf geçme ve üniversite sınavına hazırlık garantili çalışın.

1. Bölüm

Soru 1- Osmanlı Devleti’nin Avusturya ile imzaladığı Zitvatorok Antlaşması’nın maddelerinden hangisi Osmanlı Devleti’nin dış politikada prestij kaybettiğinin bir göstergesidir?

Cevap 1- Avusturya Arşidükü (Kralı) protokol bakımından Osmanlı padişahına denk sayılacak.

Soru 2- Osmanlı Devleti’nin doğuda en geniş sınırlarına ulaştığı antlaşma hangisidir?

Cevap 2- Ferhat Paşa Antlaşması

Soru 3- Kıbrıs adası hangi padişah döneminde fethedilmiştir?

Cevap 3- II. Selim Dönemi

Soru 4- Osmanlı Devleti’ne karşı Macaristan toprakları üzerinde Macar kralı ile akrabalık bağının olması nedeniyle hak iddia eden ülke hangisidir?

Cevap 4- Avusturya

Soru 5- Osmanlı Devleti’nin Kuzey Afrika’daki üç eyaletine(Tunus, Cezayir ve Trablusgarp) verilen ortak ad nedir?

Cevap 5- Garp Ocakları

Soru 6- XVIII. yüzyılda Rusya’nın Balkanlar’daki bütün Slavları bir bayrak altında toplama siyaseti hangisidir?

Cevap 6- Panslavizm

Soru 7- Coğrafi Keşiflerden ekonomisi olumsuz etkilenen Osmanlı Devleti tedbir olarak ne yapmıştır?

Cevap 7- Deniz ticaretini canlandırmak için Avrupalı devletlere kapitülasyonlar vermiştir.

Soru 8- Aydınlanma Çağı’nın ileri gelen temsilcilerinden olup fizik alanında çok önemli çalışmalar yapan bilim adamı kimdir?

Cevap 8- Isaac Newton

Soru 9- XVI. yüzyılın sonlarında Osmanlı Devleti’nin para birimi olan akçede kullanılan gümüş oranı yarı yarıya düşürülmüştür.
Bu durumun nasıl bir sonucu olmuştur?

Cevap 9- Enflasyon artmıştır

Soru 10- Avrupa’da eğitimin kilisenin etkisinden çıkartılarak laikleştirilmesi hangi olay ile gerçekleştirilmiştir?

Cevap 10- Reform Hareketleri

Soru 11- Kanuni Sultan Süleyman Dönemi’nde Fransızlara geçici olarak verilen kapitülasyonlar aşağıdaki hangi padişah döneminde sürekli hale getirilmiştir?

Cevap 11- I. Mahmut

Soru 12- Osmanlı Devlet yönetiminde ekber ve erşed sistemine geçilmesiyle hangi değişiklik gerçekleşmiştir?

Cevap 12- Hanedanın en büyük ve en olgun üyesinin padişah olması sağlanmıştır.

Soru 13- III. Ahmet’in fermanı ve şeyhülislamın fetvası ile ilk Türk matbaasını kuran kişi kimdir?

Cevap 13- İbrahim Müteferrika

Soru 14- Osmanlı Dönemi’nde “zevk ve sefa” dönemi olarak anılan dönem hangisidir?

Cevap 14- Lale Devri

Soru 15- Avrupa devletlerinin XIX. yüzyıl ve sonrasında Osmanlı Devleti’ne karşı yürütecekleri siyaseti ifade eden kavram nedir?

Cevap 15- Şark Meselesi

Soru 16- 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı’nda stratejik açıdan önemli bir yer olan Plevne’yi Rus ordularına karşı başarıyla müdafaa eden Osmanlı komutanı kimdir?

Cevap 16- Gazi Osman Paşa

Soru 17- I. Dünya Savaşı’nda Ermeni isyanlarının Türk devletinin varlığını tehdit etmesi ve isyancıların düşmanla işbirliği yapması üzerine Osmanlı Devleti hangi kanunu çıkarmıştır?

Cevap 17- Tehcir Kanunu

Soru 18- Üçlü İtilaf Bloku Devletleri hangileridir?

Cevap 18- İngiltere, Fransa, Rusya

Soru 19- Osmanlı Devleti Zitvatorok Antlaşması’nı hangi devletle imzalamıştır?

Cevap 19- Avusturya

Soru 20- Osmanlı Devleti Podolya ve Ukrayna’yı aşağıdaki antlaşmalardan hangisiyle Lehistan’a bırakmıştır?

Cevap 20- Karlofça Antlaşması

SONRAKİ 20 SORU CEVABI GÖR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir