Seçmeli Sanat Tarihi

AÖL Seçmeli Sanat Tarihi 1 Geçmiş Sınav Soru ve Cevapları

AÖL Seçmeli Sanat Tarihi 1 Geçmiş Sınav Soru ve Cevapları

Aşağıdakilerden hangisi Michelangelo’ ya ait bir eserdir?

Correct! Wrong!

Tüm zamanların en iyi ressamlarından biri olarak kabul edilen ve Mona Lisa eseriyle dünya çapında üne sahip olan sanatçı aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Aşağıdaki sanatçılardan hangisi Romantizm akımı içerisinde yer almaz?

Correct! Wrong!

Nesne ve varlıkların geometrik şekillerle anlatıldığı, İzlenimciliğe tepki olarak çıkmış sanat akımı aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Güzel sanatların herhangi bir dalında yaratıcılık becerisi olan ve yeteneğini yaptığı eserlerle ortaya koyan kişidir. Yukarıdaki tanım aşağıdaki kavramlardan hangisine aittir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi fonetik sanatlardan biridir?

Correct! Wrong!

Olay , düşünce , duygu ve hayallerin sözlü ve yazılı olarak anlatılması sanatıdır. Yukarıda tanımı verilen sanat aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Aşağıdaki bilim dallarından hangisi dünya üzerinde var olan dilleri inceler?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi eski yazıların okunmasını sağlayan bilim dalıdır?

Correct! Wrong!

Ateş aşağıdaki çağlardan hangisinin sonlarına doğru bulunmuştur?

Correct! Wrong!

İnsanın yerleşik yaşama geçtiği dönem aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Anadolu’da yazılı tarih devirlerini başlatan uygarlık aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi Maden Çağlarından değildir?

Correct! Wrong!

Höyüklerde en alttaki katman en eski, en üstteki katman en yeni medeniyeti gösterir Höyüklerdeki bu tabakalaşmaya ne ad verilir?

Correct! Wrong!

İnsan başlı, arslan gövdeli heykellere ne denir?

Correct! Wrong!

Fibula adı verilen ilk çengelli iğneleri yapmış olan medeniyet aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Parayı ilk icat eden ve kullanan toplum aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Sümer tapınaklarına verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Dünyanın yedi harikasından biri olan piramitler aşağıdaki uygarlıklardan hangisine aittir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi dinî mimari içerisinde yer almaz?

Correct! Wrong!

Aşağıdaki kavramlardan hangisi küçük kilise anlamına gelmektedir?

Correct! Wrong!

Mona Lisa adlı eser aşağıdakilerden hangisine aittir?

Correct! Wrong!

Gerçekçilik olarak bilinen sanat akımı aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Salvador Dali aşağıdaki akımlardan hangisinin öncüsüdür?

Correct! Wrong!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir