AÖL Seçmeli Psikoloji 2 Çıkmış Sorular ve Cevapları 3

Açık Lise AÖL Seçmeli Psikoloji 2 Geçmiş Sınav Sorular ve Cevapları

Açık Öğretim Lisesi AÖL Seçmeli Psikoloji 2 geçmiş (önceki) sınavlar sorular ve cevapları, kolay ve etkili öğrenme yöntemiyle AÖL kolay sınıf geçme ve üniversite sınavına hazırlık garantili çalışın.

3. Bölüm

AÖL Soru 1- “Organizmanın doğal uyarıcıya gösterdiği tepkiyi yapay uyarıcıya da göstermeyi öğrenmesine Klasik Koşullanma denir.”
Buna göre hangisi Klasik Koşullanma örneği değildir?

AÖL Cevap 1- Kitap okuyan babanın oğlunun da kitap okuması

AÖL Soru 2- “Bir deney düzeneğinde pedala bastığında önündeki kutuya yiyecek düşen hayvanın, bu davranışı yiyecekle ödüllendirilmediğinde zamanla azalır.”
Bu durum nasıl ifade edilir?

AÖL Cevap 2- Sönme

AÖL Soru 3- “Japon ebeveynler, çocuğun nasıl davranmasını istiyorlarsa çocuğa öyle davranırlar; sakin, yumuşak, ölçülü ve hoşgörülü.”
Bu tür bir yaklaşım öğrenme türlerinden hangisiyle ilgilidir?

AÖL Cevap 3- Model alarak öğrenme

AÖL Soru 4- Hangisi öğrenmeyi etkileyen faktörlerden öğrenenle ilgilidir?

AÖL Cevap 4- Yaş ve zekâ

AÖL Soru 5- “Hiçbir öğrenmeye sıfırdan başlanmaz. Yeni öğrenmeler eskiler üzerine kurulur. Bu anlamda eski öğrenmelerin yeni öğrenmeler üzerinde zorlaştırıcı ya da kolaylaştırıcı etkisi vardır.”
Verilen bilgide öğrenmeyi etkileyen faktörlerden hangisinden söz edilmektedir?

AÖL Cevap 5- Öğrenmenin aktarılması

AÖL Soru 6- “Genellemeler, kavramlar, sorun çözme becerileri gibi genel bilgilerin yer aldığı bölüm anlamsal bellek olarak adlandırılır.”
Buna göre hangisi anlamsal bellekte bulunur?

AÖL Cevap 6- İstanbul’un fetih tarihi

AÖL Soru 7- “Üzüntülüyken öğrenilen bir bilginin sevinçliyken hatırlanması zordur.”
Verilen durum hatırlamayı etkileyen faktörlerden hangisiyle ilgilidir?

AÖL Cevap 7- Duygusal ve toplumsal etkenler

AÖL Soru 8- Resimler, imgeler, şekiller ve çizgilerle düşünme, üç boyutlu nesneleri algılama ve akıl yürütme becerisi zeka türlerinden hangisini ifade eder?

AÖL Cevap 8- Görsel-mekânsal

AÖL Soru 9- “Can çıkar huy çıkmaz.” sözü hangisinin değiştirilmesinin güç olduğunu vurgulamak için kullanılır?

AÖL Cevap 9- Mizaç

AÖL Soru 10- Üst benlik olarak da adlandırılan süper ego ile ilgili fadelerden hangisi doğru değildir?

AÖL Cevap 10- Açlık, nefret, kıskançlık, hırs gibi en ilkel dürtü ve arzuları içerir.

AÖL Soru 11-

• Hayatın ilk yıllarında bağımlı olunan kişilerin, temel ihtiyaçları düzenli olarak karşılamaları beklenir.
• Temel ihtiyaçlar karşılandığında “güven” duygusu ortaya çıkar.
Özellikleri verilen dönem hangisidir?

AÖL Cevap 11- Bebeklik

AÖL Soru 12-  Hangisi strese neden olan dışsal faktörlerdendir?

AÖL Cevap 12- Terör olayları

AÖL Soru 13- “İstenilen iki ya da daha fazla şeyden birini seçmekte yaşanan zorluğa yaklaşma-yaklaşma çatışması denir”.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi sözü edilen çatışmaya örnektir?

AÖL Cevap 13- Ahmet’in üniversite okumak için istediği bölümle şehir arasında seçim yapmakta zorlanması

AÖL Soru 14- Hangisi stresin olumsuz etkilerinden değildir?

AÖL Cevap 14- Motivasyon(Güdülenme)

AÖL Soru 15-

Kardeşim sen düşünceden ibaretsin
Geriye kalan et ve kemiksin
Gül düşünürsen gülistan olursun
Diken düşünürsen dikenlik olursun
Mevlana’nın bu sözlerinden hareketle stresle başa çıkma bağlamında hangi sonuca ulaşılabilir?

AÖL Cevap 15- Düşüncelerimiz ve bir olayı nasıl yorumladığımız duygu ve davranışlarımızı belirler.

AÖL Soru 16- “Çeşitli engellenmeler, başarısızlıklar karşısında birey, kimi zaman herhangi bir alanda başarılı kişi veya kişilerle ya da saygınlık ve güç simgesi olan bir kurumla kendini aynı görme, kendisini onlara yakın hissetmekle kısmen doyum sağlayabilmektedir.”
Hangisi açıklaması verilen özdeşleşme mekanizmasına uygun bir örnektir?

AÖL Cevap 16- Kendisi okumamış birinin okuyarak belli yerlere gelen akrabaları ile övünmesi

AÖL Soru 17-

• Kendini aşırı beğenme, kendine hayranlık durumuna dayanır.
• Bu tür bireyler sürekli dikkat çekmeye çalışır, başkalarının kendisine hayran olmasını ister.
Özellikleri verilen kişilik bozukluğu hangisidir?

AÖL Cevap 17- Narsist

AÖL Soru 18- “Kedilerden korkan bir çocuğa, bu korkusunu yenmesi için önce kedi resimleri, daha sonra oyuncak kediler gösterilmiştir. Ardından, çocuğun canlı bir kediyi önce uzaktan, daha sonra yakınlaşarak izlemesi sağlanmıştır. Son aşamada ise çocuk kediye dokunarak onu sevmiştir. Böylece kedi korkusu davranışı sistemli olarak ortadan kaldırılmıştır.”
Verilen durum psikolojik destek türlerinden hangisine örnek oluşturur?

AÖL Cevap 18- Sistematik duyarsızlaştırma

AÖL Soru 19- “Herhangi bir nesne veya canlının gözlendiği anda onda var olmamakla birlikte ileride gelişebilme olanağı bulunan yetenek ve özellikleridir.”
Verilen tanım hangis kavrama aittir?

AÖL Cevap 19- Gizilgüç

AÖL Soru 20-

I. Anketler
II. Mürekkep lekesi testi
III. Resim yorumlama testleri
Yukarıdakilerden hangileri projektif testler arasındadır?

AÖL Cevap 20- II ve III.

ÖNCEKİ 20 SORU CEVABI GÖR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*
*