Seçmeli Psikoloji

AÖL Seçmeli Psikoloji 2 Çıkmış Sorular ve Cevapları 1

Açık Lise AÖL Seçmeli Psikoloji 2 Geçmiş Sınav Sorular ve Cevapları

Açık Öğretim Lisesi AÖL Seçmeli Psikoloji 2 geçmiş (önceki) sınavlar sorular ve cevapları, kolay ve etkili öğrenme yöntemiyle AÖL kolay sınıf geçme ve üniversite sınavına hazırlık garantili çalışın.

1. Bölüm

AÖL Soru 1- Her davranış değişikliği öğrenme sayılmaz. Bir davranış değişikliğinin öğrenme olarak nitelendirilebilmesi için zekâ ve iradenin ürünü olması gerekir.
Buna göre davranışlardan hangisi öğrenme sonucudur?

AÖL Cevap 1- Çocuğun okumaya başlaması

AÖL Soru 2- Klasik koşullanmayla öğrenme, başlangıçta tepkide bulunulmayan yapay bir uyarıcıya zamanla tepkide bulunmayı öğrenmektir.
Buna göre hangisi klasik koşullanmayla öğrenmeye örnektir?

AÖL Cevap 2- Bir köpeğin zil sesine salya tepkisi vermesi

AÖL Soru 3- “Oyuncak bebekle oynamayı seven Filiz’e boyama etkinliğine katılma ve tamamlama davranışlarını artırmak için boyama etkinliğini bitirdiğinde oyuncak bebeğiyle oynamasına izin verilmesi olumlu pekiştirmedir.”
Buna göre olumlu pekiştirmeyle ilgili hangisi söylenebilir?

AÖL Cevap 3- Davranışın ortaya çıkma ve tekrarlanma olasılığını artırır.

AÖL Soru 4- “Yaşamın ilk 20 yılında öğrenme yeteneği artarak ilerler. Daha sonra 50 yaşa kadar sabit kalır, bu yaştan sonra da gerilemeye başlar.”
Verilen bilgi öğrenmeyi etkileyen faktör hangidir?

AÖL Cevap 4- Yaş

AÖL Soru 5- “Geleceğin cahili, okuyamayan kişi olmayacaktır. Nasıl öğreneceğini bilmeyen kişi olacaktır.” sözüyle hangisi vurgulanmıştır?

AÖL Cevap 5- Öğrenmeyi öğrenme

AÖL Soru 6- “Uzun süreli belleğe kaydedilerek saklanan bilgilerin gerekli olduğunda bilince getirilmesi yani bizim arzu ve irademizle bilince çıkarılmasıdır.”
Verilen bilgi belleğin işlevlerinden hangisiyle ilgilidir?

AÖL Cevap 6- Çağırma

AÖL Soru 7- “Önceki öğrenmenin yeni öğrenmeyi unutturmasına ileriye ket vurma denir. Yeni öğrendiğimiz bilgiye ihtiyaç duyduğumuzda hatırlamada zorlanıyorsak ya da yerine eski bilgiyi kullanıyorsak ileriye ket vurma gerçekleşir.”
Buna göre hangisi ileriye ket vurma örneğidir?

AÖL Cevap 7- Arabasının plakası değişen birinin sorulduğunda eski plakasını söylemesi

AÖL Soru 8- “Doğuştan getirdiği zekası düşük olan bir çocuğun bulunduğu çevre ne kadar uygun olursa olsun, bu çevre o çocuğun zeka seviyesini normal veya üstün yapamayacaktır.”
Verilen parçada zekâ üzerinde hangilerinin etkisi tartışılmaktadır?

AÖL Cevap 8- Çevre – kalıtım

AÖL Soru 9- “Bir test hazırlandığı kültürün etkilerini taşıyabilir. Bu nedenle farklı bir toplumda uygulanacağı zaman testin belirli bir düzen, yönerge, zaman sınırlaması gibi koşullar değişmeden, o toplumun kültürel unsurlarına göre uyarlanması yani standartlaştırılması gerekir.”
Bu parçanın iyi bir zeka testinin hangi özelliğiyle ilgilidir?

AÖL Cevap 9- Standardizasyon

AÖL Soru 10-

• Düz yazı, şiir, mektup, roman yazabilme
• Dinleyiciler önünde konuşabilme
• Başkasını dinleyebilme, ne söylediğini anlayabilme
Verilen yetenekler çoklu zeka kuramına göre zeka türlerinden hangisiyle ilgilidir?

AÖL Cevap 10- Sözel zeka

AÖL Soru 11- “Aşırı koruyucu ya da aşırı serbest anne baba tutumları bağımsız kişilik gelişimini engellemektedir. Demokratik anne-baba tutumuysa hoşgörülü ve güven verici olduğundan çocuğun bağımsız bir kişilik geliştirmesini destekler.”
Bu parçanın kişiliği şekillendiren hangi etkenle ilgilidir?

AÖL Cevap 11- Aile etkileri

AÖL Soru 12- “Erikson’a göre kişilik belli dönemlerden geçerek aşamalı bir oluşum içinde şekillenir. Bireyin herhangi bir gelişim dönemindeki hedeflerini gerçekleştirmesi ve sağlıklı bir kişilik oluşturabilmesi için, o dönemde karşılaşmış olduğu çatışmaların ya da karmaşaların üstesinden gelmesi gerekir.”
Buna göre Erikson kişilik gelişimini hangisine dayandırmıştır?

AÖL Cevap 12- Kişinin her aşamadaki çatışmayı başarıyla çözümlemesine

AÖL Soru 13- Kişilik testleri;
I. kişinin duygu ve düşünce durumunu saptama,
II. kişinin kaygı ve depresyon düzeyini belirleme,
III. bireyin ihtiyaçları, sorunlarla başa çıkma tarzları, kompleksleri hakkında bilgi edinme
amaçlarından hangilerine hizmet eder?

AÖL Cevap 13- I, II ve III.

AÖL Soru 14- “Belirli bir hedefe yönelen ihtiyaç, güdü ve davranışın amaca ulaşmasının önlenmesine engellenme denir. Okumak isteyen bir kız çocuğunun babası tarafından okula gönderilmemesi ya da pikniğe gitmeyi düşündüğünüz gün yağmur yağması engellenmedir.”
Buna göre hangisi engellenmeyle karşılaşan bireyde oluşabilecek durumlardan biri değildir?

AÖL Cevap 14- Bireyin sosyal çevresiyle uyumunu kolaylaştırır.

AÖL Soru 15- “Bireyin yaşadığı stresin kaynağı rekabetçi, hoşgörüsüz ya da mükemmeliyetçi bir kişi olması ya da duygusal açıdan çabuk incinmesi gibi nedenler olabilir.”
Bu cümlede stres nedenlerinden hangisi üzerinde durulmuştur?

AÖL Cevap 15- Kişilik özellikleri

AÖL Soru 16- “Bireyin herhangi bir alandaki eksikliğini veya başarısızlığını başka alanlardaki etkinliklerle kapatma çabası ödünleme olarak adlandırılır.”
Buna göre hangisi ödünlemeyle ilgili bir örnektir?

AÖL Cevap 16- Derslerinde başarılı olmayan birinin sporda başarılı olması

AÖL Soru 17- “Kişi evinde oturup hayal dünyasına kapılabilir, yüksek sesle şarkı söyleyebilir, şiir okuyabilir, takla atabilir. Yalnız bu tür davranışları sınıf içinde, sinema salonunda, kalabalık yerlerde yapmaya kalktığında adı “deli”ye “kaçığa” çıkabilir. Mesele davranışın yanlış ortamda yapılmasıdır.”
Bu durum normal ve anormal davranışı belirleyen ölçütlerden hangisiyle açıklanır?

AÖL Cevap 17- Sosyal ortam

AÖL Soru 18- “İnsanlar, kendisine zaman ayırmalı, günün bir kısmını ilgisini çeken, zevk alabildiği, eğlendiği uğraşlarla geçirmelidir. Kendi gelişimine yararlı uğraşlar edinen kişi günlük kaygılardan uzaklaşır, zihinsel ve bedensel rahatlama sağlar ve böylece kendi ile barışık bir hayat sürer.”
Bu parçanında ruh sağlığını korumada hangisinin önemine değinilmiştir?

AÖL Cevap 18- Hobilerin

AÖL Soru 19- “Kişilik bozukluğu, kişinin diğer insanlarla ilişkilerinde ve güdülerini kontrol etmede zorluklar yaşamasına, stresle başa çıkma ve problem çözmede uyumsuz ve uygunsuz davranışlar göstermesine neden olur.”
Buna göre hangisi kişilik bozukluğunun göstergelerinden biri değildir?

AÖL Cevap 19- Esnek ve uyumlu kişilik özellikleri

AÖL Soru 20-

• Geçici davranışlar öğrenme sayılmaz.
• İçgüdü davranışları öğrenme olarak kabul edilmez.
• Büyüme, olgunlaşma sonucu ortaya çıkan değişmeler öğrenme değildir.
Bu bilgilere göre hangisi öğrenme örneğidir?

AÖL Cevap 20- Araba kullanan birinin kırmızı ışıkta durması

SONRAKİ 20 SORU CEVABI GÖR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir