Seçmeli Psikoloji

AÖL Seçmeli Psikoloji 1 Çıkmış Sorular ve Cevapları 3

Açık Lise AÖL Seçmeli Psikoloji 1 Geçmiş Sınav Sorular ve Cevapları

Açık Öğretim Lisesi AÖL Seçmeli Psikoloji 1 geçmiş (önceki) sınavlar çıkmış sorular ve cevapları, kolay ve etkili öğrenme yöntemiyle AÖL kolay sınıf geçme ve üniversite sınavına hazırlık garantili çalışın.

3. Bölüm

AÖL Soru 1- “Psikoloji, bilimsel yöntemle (deney ve gözlemle) elde edilmiş düzenli, sistemli gözlenebilen ve ölçülebilen olgularla ilgilenen bir bilimdir.”
Verilen ifade psikolojinin kavramlarından hangisine karşılık gelir?

AÖL Cevap 1- Pozitif bilim

AÖL Soru 2- Hangisi dıştan doğrudan gözlenebilen davranışlardandır?

AÖL Cevap 2- Konuşmak

AÖL Soru 3- “Freud’a göre bilinçaltına bastırılan tatmin edilmemiş arzu ve istekler ileriki yıllarda ruhsal problemlere yol açarlar.Bu nedenle psikoloji bilinçaltındaki nedenleri bulmalı ve tedavi etmelidir.”
Psikodinamik yaklaşımın verilen bilgisinden hareketle davranışları anlamak için kullandığı yöntem hangisi olabilir?

AÖL Cevap 3- Hipnoz

AÖL Soru 4-

• Sayısal olarak belirlenebilirliği ifade eder.
• Zekâ testinden alınan puanların sayıyla belirtilmesi örnek verilebilir.
Özellikleri verilen psikoloji ölçütü hangisidir?

AÖL Cevap 4- Ölçülebilirlik

AÖL Soru 5- “Psikoloji, organizmanın davranışlarını ve bu davranışların altında yatan zihinsel süreçleri incelemektedir.”
Verilen tanıma göre hangisi psikolojinin amaçları arasında yer almaz?

AÖL Cevap 5- Toplumu inceleyerek toplumsal sorunları çözme

AÖL Soru 6-

• Yasa ve kurallara yönelme, otoriteye uyma ve toplumun isteklerinin yerine getirilmeye başlandığı dönemdir.
• Yerleşmiş kurallar ve sosyal düzeni korumak önemlidir.
Verilen özellikler Kohlberg’in ahlaki gelişim düzeylerinden hangisine karşılık gelir?

AÖL Cevap 6- Kanun ve düzen eğilimi

AÖL Soru 7- Dinlerin ve dinsel inancın insanların bilişsel süreçleriyle davranışlarını nasıl şekillendirdiği üzerinde bilimsel araştırmalar yapan psikoloji alanı hangisidir?

AÖL Cevap 7- Din psikolojisi

AÖL Soru 8- Hangisi ergenlik döneminin gelişimsel özellikleri arasında yer almaz?

AÖL Cevap 8- Azalan güç ve çabuk bozulan sağlık durumuna alışma dönemidir.

AÖL Soru 9- • Türkiye’de ilk modern ruh sağlığı merkezini (Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi ) kuran Türk bilim insanıdır.
• Türkiye’de ilk kez nöro-patoloji, deneysel psikoloji laboratuvarları oluşturulmasında önemli rol oynamıştır.
Özellikleri verilen Türk bilim insanı hangisidir?

AÖL Cevap 9- Mazhar Osman USMAN

AÖL Soru 10- Davranış üzerinde, beynin işlevlerinin ve sinir sisteminin etkilerini inceleyen psikologlar ______ olarak isimlendirilir.
Verilen tanımda boşluğa getirilecek doğru kavram hangisidir?

AÖL Cevap 10- Nöropsikolog

AÖL Soru 11- Hangisi yaşlılık döneminin gelişimsel özellikleri arasında yer almaz?

AÖL Cevap 11- Bir iş sahibi olmaya çabalamak

AÖL Soru 12- “Tekrarlanan uyarıcının etkisinin giderek artması, bu uyarıcıya karşı ortaya çıkan davranışın da giderek kuvvetlenmesine neden olur. Bu duruma duyarlılaşma denir.”
Bu bilgiye göre hangisi duyarlılaşma örneğidir?

AÖL Cevap 12- Açık kalan musluktan damlayan su sesinin bir süre sonra bizim için işkence halini alması

AÖL Soru 13- Bir nesnenin tümü görülmese de o nesnenin tümü görülüyormuş gibi algılanması hangisini ifade eder?

AÖL Cevap 13- Tamamlama

AÖL Soru 14- “Algılayıcının özellikleri bir nesneyi nasıl algıladığı konusunda belirleyici olmaktadır ve bunlar iç faktör olarak adlandırılmaktadır.”
Bu bilgiye göre hangisi algıyı etkileyen iç faktörlerden değildir?

AÖL Cevap 14- Uyarıcının büyüklüğü

AÖL Soru 15- “Organizmanın yaşamasına ve neslini devam ettirmesine hizmet eden güdülere fizyolojik güdü denir.”
Buna göre aşağıdakilerden hangisi fizyolojik güdüdür?

AÖL Cevap 15- Açlık

AÖL Soru 16- “Bireyin dikkati dağıtan diğer uyaranlara rağmen dikkatini belli bir uyarıcıya odaklayabilme yeteneğidir.”
Tanımı verilen dikkat türü hangisidir?

AÖL Cevap 16- Odaklanmış

AÖL Soru 17- “Bireylerin sosyal ortamdaki davranışlarını ve sosyal grubun bu davranışlara etkilerini inceleyen bilim dalına sosyal psikoloji denir.”
Buna göre hangisi sosyal psikolojinin çalışma konuları arasında yer alır?

AÖL Cevap 17- Arkadaş gruplarının gençler üzerindeki etkisi

AÖL Soru 18- Hangisi bir bilginin bilim olması için gereken koşullardan değildir?

AÖL Cevap 18- Araştırmalarında subjektif olması

AÖL Soru 19- “Belirli alanlarda belirli yöntem ve gö rüşleri benimseyenlerin oluşturduğu birlik; düşünce akımları yani “..…izm” lerdir.”
Tanımı verilen kavram hangisidir?

AÖL Cevap 19- Ekol

AÖL Soru 20- Psikodinamik yaklaşımın temsilcisi aşağıdakilerden hangisidir?

AÖL Cevap 20- Freud

ÖNCEKİ 20 SORU CEVABI GÖR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir