AÖL Seçmeli Psikoloji 1 Çıkmış Sorular ve Cevapları 2

Açık Lise AÖL Seçmeli Psikoloji 1 Geçmiş Sınav Sorular ve Cevapları

Açık Öğretim Lisesi AÖL Seçmeli Psikoloji 1 geçmiş (önceki) sınavlar çıkmış sorular ve cevapları, kolay ve etkili öğrenme yöntemiyle AÖL kolay sınıf geçme ve üniversite sınavına hazırlık garantili çalışın.

2. Bölüm

AÖL Soru 1- Organizmanın davranışlarını ve bu davranışların altında yatan zihinsel süreçleri inceleyen bilim dalı hangisidir?

AÖL Cevap 1- Psikoloji

AÖL Soru 2-

I. Konuşmak
II. Hayal kurmak
III. Koşmak
Yukarıdakilerden hangileri dıştan doğrudan gözlenebilen davranışlardır?

AÖL Cevap 2- I ve III.

AÖL Soru 3- “Psikoloji algı, bellek, düşünce, duygu gibi duyuşsal ve bilişsel süreçleri incelemekle insan zihninin nasıl işlediğini anlamaya çalışır.”
Verilen ifadede sözü edilen süreç psikolojinin kavramlarından hangisine karşılık gelir?

AÖL Cevap 3- Zihinsel süreç

AÖL Soru 4- “Beynin yapı ve işleyişi ile davranış arasında ilişki olduğunu savunan biyolojik yaklaşıma göre, her davranışın temelinde son derece karmaşık sinirsel oluşumlar yer alır. Bu oluşumlar kaslara geçer ve gözlenebilen davranışlar halinde dışarıya yansır.”
Parçadan hareketle biyolojik yaklaşımın davranışları anlamak için kullandığı yöntem hangisi olabilir?

AÖL Cevap 4- Deney ve gözlem

AÖL Soru 5- “Yapılan çalışmalardan, başka bilim insanlarınca farklı zamanlarda aynı biçim ve koşullarda yinelendiğinde, mümkün olduğu kadar birbirine yakın sonuç ve gözlemler elde edilmesi” psikolojinin ölçütlerinden hangisini ifade eder?

AÖL Cevap 5- Tekrarlanabilirlik

AÖL Soru 6- Toplumsal sorunları toplum yapısını inceleyerek bulmak psikolojinin amacı olabilir mi?

AÖL Cevap 6- Olamaz

AÖL Soru 7- “İncelenen olayların kendi doğal ortamında, müdahalede bulunulmadan ve gözlem yapılan kişilerin haberi olmaksızın gözlemlenmesi doğal gözlem olarak tanımlanır.”
Buna göre hangisi doğal gözlem örneğidir?

AÖL Cevap 7- Gruba uyum veya uyumsuzluk davranışlarının belirlenmesi amacıyla anaokulunun bahçesinde oyun oynayan çocukların gözlenmesi

AÖL Soru 8-

• Birden fazla insanın davranışlarını karşılaştırmak amacıyla uygulanan sistematik ölçme tekniğidir.
• Dikkat ve bellek gibi zihinsel süreçler, zekâ gibi yetenekler, kişilik özellikleri bu tür ölçme araçları ile ölçülür.

Özellikleri verilen psikoloji yöntemi hangisidir?

AÖL Cevap 8- Test

AÖL Soru 9- Zararlı madde kullanımının azaltılmasından, düzenli sağlık kontrollerinin artırılması ve kanser, kalp krizi gibi sağlık riskleri ile mücadeleye kadar toplum sağlığı ile ilgili çeşitli konularla ilgilenen psikoloji alanı hangisidir?

AÖL Cevap 9- Sağlık

AÖL Soru 10- “Dış çevre denilince akla, insanların ve canlıların yaşamları boyunca ilişkilerini sürdürdükleri, karşılıklı olarak etkileşimde bulundukları fiziki (iklim, tabiat şartları gibi); sosyal (aile, iş çevresi gibi); ekonomik ve kültürel ortam (gelir ve eğitim düzeyi gibi) akla gelmektedir.”
Buna göre hangisi dış çevreden gelen bir uyarıcıya tepki verme örneği değildir?

AÖL Cevap 10- Ömer’in en yakın arkadaşını kıskanması

AÖL Soru 11- “Bana rastgele bir bebek verin. Soyu, yetenekleri, eğilimleri, becerileri ne olursa olsun. Ondan istediğim insanı yetiştirmeyi garanti ederim. Bir doktor, avukat, hırsız, tüccar ya da katil.”
Metinden hareketle hangisine ulaşılabilir?

AÖL Cevap 11- Çevresel faktörlerin insanın kişiliğini oluşturan tek etken olduğuna

AÖL Soru 12- Gelişim özellikleri ve gelişim dönemi eşleştirmelerinden hangisi doğru değildir?

AÖL Cevap 12- Anneye bağlanmak ve ona bağımlılık geliştirme-Yaşlılık

AÖL Soru 13-

• Soyut düşünme
• Bilimsel yöntemle problem çözme
• Değer ve inanç sistemini yapılandırma
• Fikir dünyasıyla aktif olarak ilgilenme ve düşüncesini etkinliklerine yansıtma
Verilen özellikler Piaget’nin bilişsel gelişim kuramının aşamalarından hangisine uygundur?

AÖL Cevap 13- Soyut işlemler

AÖL Soru 14- “Duyu organlarının aynı şiddet seviyesini koruyan bir uyarıcıya sürekli maruz kalması sonucu bu uyarıcının ilk etkisini giderek kaybetmesi ve bu uyarıcıya karşı tepkinin giderek zayıflaması veya tepkinin ortadan kalkmasına alışma denir.”
Buna göre hangisi alışma örneğidir?

AÖL Cevap 14- Uyuduğumuz odadaki saatin tik tak seslerini kulağımızın bir süre sonra duymaması

AÖL Soru 15- “Nasıl olduğunu bildiğimiz bir nesnenin şekline hangi açıdan bakarsak bakalım onu daima aynı biçimde algılarız. Örneğin; arkadaşımız saç ve kıyafetini değiştirse de biz onu yine de aynı arkadaşımız olarak algılarız.”
Verilen açıklama hangisine örnek oluşturur?

AÖL Cevap 15- Şekil değişmezliği

AÖL Soru 16- Emniyet, istikrar, korunma, korku ve kargaşadan kurtulma isteği olarak ortaya çıkan ihtiyacımız, Maslow’un belirlemiş olduğu ihtiyaçlardan hangisine karşılık gelir?

AÖL Cevap 16- Güven ihtiyacı

AÖL Soru 17- “Bu duyguyu yaşayan insan ne olduğunu bilmediği, sonucunu kestiremeyeceği bir durum ya da olay karşısında bir huzursuzluk, bir iç sıkıntısı duymaktadır.”
Sözü edilen duygu hangisidir?

AÖL Cevap 17- Kaygı

AÖL Soru 18- “Aynı anda birden çok görevi yerine getirebilme yeteneğine bölünmüş dikkat denir.”
Buna göre hangisi bölünmüş dikkat örneğidir?

AÖL Cevap 18- Telefonla konuşurken yemek yapmak

AÖL Soru 19- Yapay uyku olarak ifade edilen kavram hangisidir?

AÖL Cevap 19- Hipnoz

AÖL Soru 20- “19. yüzyılda fizik, kimya, biyoloji gibi bilimlerdeki gelişmeler, sanayileşmenin gerektirdiği sosyal ilişkilerdeki farklılaşma, insanın makinelere bağımlılığı, yaşamın tekdüzeleşmesi ve hepsinden önemlisi insanın yalnızlaşması, bireyin psikolojik sorunlarının artmasına neden olmuştur. Böylece bu sorunları bilimsel yöntemlerle inceleyecek ve çözüm yolları bulabilecek yeni bir bilime ihtiyaç duyulmuştur.”
Verilen parçada sözü edilen yeni bilim hangisidir?

AÖL Cevap 20- Psikoloji

ÖNCEKİ 20 SORU CEVABI GÖR

SONRAKİ 20 SORU CEVABI GÖR

Random Posts

 • Unutma ve Nedenleri Nedir?

  Unutma, kısa süreli bellekteki bilgilerin tamamen silinmesiyle, uzun süreli bellekte de bilgilerin gerekli bağların kurulamamış olması nedeniyle çağrılamamasıdır. Neden Unuturuz? […]

 • Tezat ne demek? Örneklerle

  Tezat ne demek? Örneklerle konu anlarımı… Aynı varlığın, olayın, durumun birbirine karşıt iki yönünü bir arada belirtmeye ya da birbirine […]

 • “Konularına göre gazeller” nedir?

  Âşıkâne gazel: Aşkla ilgili acı,mutluluk gibi duyguların dile getirildiği gazellerdir. Bu gazellere en iyi örnek Fuzuli’dir. Rindane gazel: Yaşamı, içkiyi […]

 • Bireyin davranışlarını etkileyen faktörler nedir?

  Aynı ortamda, aynı uyarıcılara farklı tepki veren insanların davranışları göstermiştir ki davranışların kökeninde çok farklı nedenler bulunabilmektedir: Bu nedenlerin başlıcaları: […]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*
*