Seçmeli Psikoloji

AÖL Seçmeli Psikoloji 1 Çıkmış Sorular ve Cevapları 1

Açık Lise AÖL Seçmeli Psikoloji 1 Geçmiş Sınav Sorular ve Cevapları

Açık Öğretim Lisesi AÖL Seçmeli Psikoloji 1 geçmiş (önceki) sınavlar sorular ve cevapları, kolay ve etkili öğrenme yöntemiyle AÖL kolay sınıf geçme ve üniversite sınavına hazırlık garantili çalışın.

1. Bölüm

AÖL Soru 1- “Psikoloji, her bilim gibi gözlenebilen olayları ele alır, sınıflandırır ve bu olaylar arasındaki değişmeyen ilişkileri bulmaya çalışır.”
Buna göre psikoloji bilimi için hangisi söylenemez?

AÖL Cevap 1- Ruhun ölümsüz olup olmadığını sorgular.

AÖL Soru 2- “Bazı hayvanların ömürleri insana göre çok kısa olduğundan psikoloji, bunların doğumlarından ölümlerine kadar geçirdikleri aşamaları inceleyip insan davranışlarının anlaşılmasını sağlayacak ipuçları elde eder.”
Buna göre psikolojinin hayvanlar üzerinde deney yapmasının nedeni ne olabilir?

AÖL Cevap 2- İnsan davranışlarını daha iyi anlayabilmek

AÖL Soru 3- Hangisi dışardan doğrudan gözlenemeyen davranışlarımızdan biridir?

AÖL Cevap 3- Düşünmek

AÖL Soru 4-

• Pozitif bilim, belli bir alanda bilimsel yöntemle elde edilmiş düzenli ve sistemli bilgiler bütünüdür.
• Psikoloji, bilimsel yöntemle insan davranışlarını inceler.
Bu iki yargıdan hareketle hangi sonuca ulaşılabilir?

AÖL Cevap 4- Psikoloji pozitif bir bilimdir.

AÖL Soru 5- Bilim insanlarının elde ettiği sonuçları başkalarına makale, dergi, kitap gibi yollarla bildirmesi psikolojinin ölçütlerinden hangisiyle ilgilidir?

AÖL Cevap 5- İletilebilirlik

AÖL Soru 6- “Bilinçaltına bastırılan arzu ve istekler ileriki yıllarda ruhsal problemlere yol açarlar. Bu nedenle psikoloji bilinçaltındaki nedenleri bulmalı ve tedavi etmelidir.”
Buna göre psikodinamik yaklaşımda insan davranışlarını açıklamak için hangisi incelenmelidir?

AÖL Cevap 6- Bilinçaltı

AÖL Soru 7- Psikolojinin insan davranışlarının nedenlerini ortaya koyduktan sonra, benzer durumlarda benzer davranışların ortaya çıkabileceğini önceden tahmin edebilmesi psikolojinin amaçlarından hangisiyle ilgilidir?

AÖL Cevap 7- Önceden kestirebilme

AÖL Soru 8- Bir psikolog, anaokulunun bahçesinde oyun oynayan çocukları, uyum veya uyumsuzluk davranışlarını belirlemek amacıyla haberleri olmadan ve onlara müdahalede bulunmadan izlemiştir.
Bu psikoloğun kullandığı araştırma yöntemi hangisidir?

AÖL Cevap 8- Doğal gözlem

AÖL Soru 9- “Bağımsız değişken; incelenen olayda araştırmacının seçtiği, olayda etkisi araştırılan etkendir.”
Buna göre “öğrenmede tekrarın etkisinin araştırıldığı bir deneyde” bağımsız değişken hangisidir?

AÖL Cevap 9- Tekrar

AÖL Soru 10- “Deneye katılan kişiler hakkında elde edilen bilgiler saklı tutulmalı ve deneğin rızası olmadan başkalarına verilmemelidir.”
Bu durum psikolojinin hangi etik kuralıyla ilgilidir?

AÖL Cevap 10- Deneklerin gizlilik hakkı vardır.

AÖL Soru 11- “Bireyin yaşa bağlı fiziksel, zihinsel süreç ve davranış değişiklikleri” ……… psikolojisinin inceleme konusu olabilecek bir durumdur.

Yukarıdaki cümlede boşluğa ne gelmelidir?

AÖL Cevap 11- gelişim

AÖL Soru 12- Edinilmiş donanım; yaşam boyunca kazanılan deneyimler, çevre etkisiyle kazanılan bilgi ve alışkanlıklardan oluşmaktadır.

Buna göre aşağıdaki davranışların hangisinde edinilmiş donanımın etkisi vardır?

AÖL Cevap 12- Zeynep’in bayramda ailesini ziyarete gitmesi

AÖL Soru 13- “Gelişim; döllenmeden ölüme dek organizmanın büyüme, olgunlaşma ve öğrenmelerinin etkisiyle oluşan, sürekli ve düzenli olan, bedensel, zihinsel, duygusal ve sosyal değişimleridir.”
Buna göre gelişimle ilgili hangisine ulaşılabilir?

AÖL Cevap 13- Yaşam boyu devam eden bir süreçtir.

AÖL Soru 14- Fiziksel büyümenin, cinsel gelişmenin ve psikososyal olgunlaşmanın gerçekleştiği, çocukluktan erişkin hayata geçiş dönemi hangisidir?

AÖL Cevap 14- Ergenlik

AÖL Soru 15-

• Bu duyum burun boşluğundaki koku alıcılarında başlar.
• İnsanlar 10.000 ile 40.000 arasında farklı kokuyu ayırt edebilir.
Verilen bilgiler duyumlardan hangisine aittir?

AÖL Cevap 15- Koku

AÖL Soru 16- Dilin tat alması duyumdur, aldığımız tadın çay olduğunu anlamak ise algıdır.
Bu örnekten hareketle hangisi söylenebilir?

AÖL Cevap 16- Algı, duyumların anlamlandırılması ve yorumlanmasıdır.

AÖL Soru 17- Maslow’un ihtiyaçlar piramidinin en üstünde bulunan fikirlerimizi, becerilerimizi, ilgi alanlarımızı ve yeteneklerimizi araştırıp geliştirmek anlamına gelen güdü hangisidir?

AÖL Cevap 17- Kendini gerçekleştirme

AÖL Soru 18- “Olumsuz duyguların çok şiddetli ve uzun süreli yaşanması organ ve sistemlerde hasarlara ve hastalıklara yol açar. Bu gibi hastalıklara psikosomatik hastalıklar denir.”
Buna göre hangisi psikosomatik hastalıklara örnektir?

AÖL Cevap 18- Uzun süreli stresin mide rahatsızlıklarına neden olması

AÖL Soru 19- “Bölünmüş dikkat, aynı anda birden çok görevi yerine getirebilme yeteneği olarak tanımlanır. Dikkati ikiye bölerek her iki göreve de dikkatini yöneltebilmektir.”
Buna göre hangisi bölünmüş dikkate örnektir?

AÖL Cevap 19- Öğretmenin anlattıklarını dinlerken bir taraftan da not almak

AÖL Soru 20- “Sosyal psikoloji, insanların sosyal çevrelerini nasıl algıladığını, bu çevre konusundaki duygu ve düşüncelerinin nasıl oluştuğunu, sosyal etkileşimi ve insanların birbirlerini nasıl etkilediğini araştırır.”
Buna göre hangisi sosyal psikolojinin araştırma alanına girer?

AÖL Cevap 20- Arkadaş gruplarının gençler üzerindeki etkisi

SONRAKİ 20 SORU CEVABI GÖR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir