AÖL Seçmeli İşletme 2 Çıkmış Sorular ve Cevapları 3

Açık Lise AÖL Seçmeli İşletme 2 Geçmiş Sınav Sorular ve Cevapları

Açık Öğretim Lisesi AÖL Seçmeli İşletme 2 geçmiş (önceki) sınavlar sorular ve cevapları, kolay ve etkili öğrenme yöntemiyle AÖL kolay sınıf geçme ve üniversite sınavına hazırlık garantili çalışın.

3. Bölüm

AÖL Soru 1- Hangisi yabancı kaynaklar arasında yer almaz?

AÖL Cevap 1- Ortaklar tarafından konan fonlar

AÖL Soru 2- Hangi işletme fonksiyonu üretici ile tüketici arasında bir köprü görevi görür?

AÖL Cevap 2- Pazarlama

AÖL Soru 3- Karadeniz Bölgesi’nde üretilen çayın diğer bölgelere satılmak üzere gönderilmesi pazarlamanın hangi faydası ile ilişkilidir?

AÖL Cevap 3- Yer faydası

AÖL Soru 4- Hangisi reklamın özelliklerinden değildir

AÖL Cevap 4- Reklam veren kişi ya da kurumun kim olduğu belirsizdir.

AÖL Soru 5- Hangisi toptancı işletmelerin üreticiye sağladığı faydalardan biri olarak gösterilemez?

AÖL Cevap 5- Üreticinin taşıma maliyetlerini arttırır.

AÖL Soru 6- Hangisi yerli malı tüketiminin ülke ekonomisine katkılarından biri olamaz?

AÖL Cevap 6- İthalatı arttırır.

AÖL Soru 7- Hangisinde üretim sisteminin temel ögeleri doğru bir şekilde verilmiştir?

AÖL Cevap 7- Girdi, işlem, çıktı, geri bildirim

AÖL Soru 8- Kalite kavramı hangisinde doğru tanımlanmıştır?

AÖL Cevap 8- Müşterilerin beklentilerini ve isteklerini sürekli karşılayacak mal ve hizmet üretmektir.

AÖL Soru 9- Ulusal istihdam politikasının oluşturulmasına ve istihdamın korunmasına, geliştirilmesine ve işsizliğin önlenmesi faaliyetlerine yardımcı olmak hangi kurumun görevleri arasındadır?

AÖL Cevap 9- Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)

AÖL Soru 10- Hangisinde araştırma çeşitleri doğru bir şekilde verilmiştir?

AÖL Cevap 10- Temel-uygulamalı

AÖL Soru 11- İşçi ve işveren arasındaki ilişkiye ne ad verilir?

AÖL Cevap 11- İş ilişkisi

AÖL Soru 12- Hangisi işletmelerin çevreye karşı sorumluklarından biri değildir?

AÖL Cevap 12- Plansız ve hızlı kentleşmeyi desteklemek

AÖL Soru 13- Hangisi işletmelerin çevreyi korumaya yönelik aldığı tedbirlerden biridir?

AÖL Cevap 13- Uygun teknolojiler kullanarak doğal kaynakların etkili ve verimli kullanımını sağlamak

AÖL Soru 14- Bir işletmenin, çocukların okula gönderilmesini teşvik etmesi için bir köy okulu yaptırması hangi toplumsal sorumluluk türü ile ilişkilidir?

AÖL Cevap 14- Gönüllü sorumluluk

AÖL Soru 15-Özel işletmelerin kamu işletmelerinden farklı olan amacı hangisidir?

AÖL Cevap 15- Kâr elde etmek

AÖL Soru 16- Bir işletmenin kurulması ve işletilmesi için gerekli paranın sağlanması hangi işletme fonksiyonu ile yerine getirilir?

AÖL Cevap 16- Finansman

AÖL Soru 17- Hangisi sermaye şirketlerinin şahıs işletmelerine göre olumlu yönlerindendir?

AÖL Cevap 17- Yönetimin belli bir sisteme bağlı olması

AÖL Soru 18- Bir işletmedeki başlıca birimleri, bunlar arasındaki karşılıklı ilişkileri ve işi yürütmekle görevli olanları aşağıdakilerden hangisi gösterir?

AÖL Cevap 18- Teşkilat şeması

AÖL Soru 19- İşletme yönetiminin organizasyon işlevinde son olarak hangisi yapılır?

AÖL Cevap 19- Çalışma yerleri, kullanılacak araç ve yöntemlerin seçilmesi

AÖL Soru 20- Yönetimin planlamadan sonra gelen işlevi aşağıdakilerden hangisidir?

AÖL Cevap 20- Organizasyon

ÖNCEKİ 20 SORU CEVABI GÖR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*
*