AÖL Seçmeli İşletme 2 Çıkmış Sorular ve Cevapları 2

Açık Lise AÖL Seçmeli İşletme 2 Geçmiş Sınav Sorular ve Cevapları

Açık Öğretim Lisesi AÖL Seçmeli İşletme 2 geçmiş (önceki) sınavlar sorular ve cevapları, kolay ve etkili öğrenme yöntemiyle AÖL kolay sınıf geçme ve üniversite sınavına hazırlık garantili çalışın.

2. Bölüm

AÖL Soru 1- Hangisi planlama süreci aşamalarından biri değildir?

AÖL Cevap 1- İşletmede verimliliğin azaltılması

AÖL Soru 2-

I. Esnek olmalıdır.
II. Maliyet dikkate alınmamalıdır.
III. Tarafsız olmalıdır.
IV.Yalın ve uygulanabilir olmalıdır.
Denetim süreci ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

AÖL Cevap 2- I, III ve IV.

AÖL Soru 3- İşletmenin kendi kendini finanse etmesine ne denir?

AÖL Cevap 3- Oto – finansman

AÖL Soru 4- Alıcı ve satıcının karşılaşarak mal ve hizmet alışverişinin yapıldığı yere ne denir?

AÖL Cevap 4- Pazar

AÖL Soru 5-Hangisi pazarlamanın özellikleri arasında yer almaz?

AÖL Cevap 5- İşletmenin finansmanını sağlar

AÖL Soru 6- Sera üretimiyle portakalın her mevsim tüketilebilmesi pazarlamanın hangi faydasına bir örnektir?

AÖL Cevap 6- Zaman faydası

AÖL Soru 7- Üreticilerden ve toptancılardan satın aldıkları mal ve hizmetleri nihai tüketicilere ihtiyaç oranında satan işletmelere ne ad verilir?

AÖL Cevap 7- Perakendeci

AÖL Soru 8- Hangisi üretim sistemi öğeleri arasında yer almaz?

AÖL Cevap 8- Fiyat

AÖL Soru 9- Üretim sürecine girmiş ancak üretimi tamamlanmamış mallara ne ad verilir?

AÖL Cevap 9- Yarı mamul

AÖL Soru 10- Hangisi stok kontrol yöntemleri arasında yer almaz?

AÖL Cevap 10- Belirsiz kontrol yöntemi

AÖL Soru 11- Bireylerin özellikleri ile işin özelliklerini karşılaştırarak işe en uygun adayın seçilmesi ve yerleştirilmesi süreçlerine ne ad verilir?

AÖL Cevap 11- Personel seçme

AÖL Soru 12- Hangisi işletmeler tarafından yapılan performans değerlendirmelerinin amaçlarından biri olamaz?

AÖL Cevap 12- Personelin verimliliğini düşürmek

AÖL Soru 13- Personelin bilgi, beceri ve yetenek düzeyini arttırmaya yönelik yapılan eğitimlere ne ad verilir?

AÖL Cevap 13- Hizmet içi eğitim

AÖL Soru 14- Güneş panelleri kullanarak elektrik enerjisi elde eden bir işletme ne tür bir enerji kaynağı kullanmaktadır?

AÖL Cevap 14- Yenilenebilir enerji kaynağı

AÖL Soru 15- Hangisi işletmenin toplumsal sorumluluklarından biri değildir?

AÖL Cevap 15- Psikolojik sorumluluk

AÖL Soru 16- Hangisi Tüketicilerin Korunması Hakkında Kanun’un amaçlarından değildir?

AÖL Cevap 16- Tekelleşmeye ve kartelleşmeye destek vermek

AÖL Soru 17- Yönetim sürecini işleten gruplar açısından ele alındığında hangisi bir yönetim türü değildir?

AÖL Cevap 17- Kişisel yönetim

AÖL Soru 18- İşletmenin ihtiyacı olan fonların sağlanması hangi fonksiyonun görevidir?

AÖL Cevap 18- Finansman

AÖL Soru 19- Hangisi yönetim fonksiyonları arasında yer almaz?

AÖL Cevap 19- Teşvik etme

AÖL Soru 20- Hangisi, klasik yönetim teorisi ilkelerinden biri değildir?

AÖL Cevap 20- Âdem-i merkeziyetçilik

ÖNCEKİ 20 SORU CEVABI GÖR

SONRAKİ 20 SORU CEVABI GÖR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*
*