Seçmeli İşletme

AÖL Seçmeli İşletme 2 Çıkmış Sorular ve Cevapları 1

Açık Lise AÖL Seçmeli İşletme 2 Geçmiş Sınav Sorular ve Cevapları

Açık Öğretim Lisesi AÖL Seçmeli İşletme 2 geçmiş (önceki) sınavlar sorular ve cevapları, kolay ve etkili öğrenme yöntemiyle AÖL kolay sınıf geçme ve üniversite sınavına hazırlık garantili çalışın.

1. Bölüm

AÖL Soru 1- Hangisi yönetimin özellikleri arasında yer almaz?

AÖL Cevap 1- İletişime dayalı bir faaliyet değildir.

AÖL Soru 2- Hangisi planlamanın özelliklerinden biri değildir?

AÖL Cevap 2- Geçmiş faaliyetlere yönelik yapılır.

AÖL Soru 3- Organizasyon ile çalışanların __________ belirlenir.
Verilen cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin gelmesi uygundur?

AÖL Cevap 3- Sorumluluk alanları

AÖL Soru 4- İşletmeler ihtiyaç duydukları fonları hangi kaynaklardan sağlarlar?

AÖL Cevap 4- Öz-yabancı kaynaklar

AÖL Soru 5-

I. Şekil faydası
II. Yer faydası
III. Zaman faydası
IV. Mülkiyet faydası
V. Doğal faydası
Yukarıdakilerden hangileri pazarlamanın faydaları arasında yer alır?

AÖL Cevap 5- I, II, III ve IV.

AÖL Soru 6- Reklam, kişisel satış, halkla ilişkiler ve satış tutundurma yöntemleri hangi faaliyet kapsamında kullanılır?

AÖL Cevap 6- Tutundurma

AÖL Soru 7- Doğrudan dağıtım kanallarında hangi aktörler yer alır?

AÖL Cevap 7- Üretici-tüketici

AÖL Soru 8- “Üretim, kabaca _________ olarak ifade edilebilir.”
Verilen cümlede boş bırakılan yere hangisinin gelmesi en uygundur?

AÖL Cevap 8- Fayda yaratmak

AÖL Soru 9- Üretim sistemlerinde hangi aşamada üretim kaynakları mal ve hizmete dönüştürülür?

AÖL Cevap 9- İşlem

AÖL Soru 10- İşletmelerde stoğun yetersiz bulunması aşağıdakilerden hangisine yol açar?

AÖL Cevap 10- Üretim aksar.

AÖL Soru 11- 13. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar Anadolu’daki esnaf ve sanatkâr birliklerine verilen isim nedir?

AÖL Cevap 11- Ahilik

AÖL Soru 12- Hangisi personel bulmada kullanılan işletme dışı kaynaklara örnek gösterilemez?

AÖL Cevap 12- İşletmenin kendi çalışanı

AÖL Soru 13- İşletmeye yeni giren personele işe başlamadan önce veya işe girdiği ilk günlerde uygulanan eğitime ne ad verilir?

AÖL Cevap 13- Oryantasyon

AÖL Soru 14- İşletmeyi değişen koşullara karşı ayarlayan, sorunlara çözüm bulan, canlılığını sürdürüp büyüme ve gelişmesini sağlayan destekleyici fonksiyon hangisidir?

AÖL Cevap 14- AR-GE

AÖL Soru 15- Bir kimseye bir iş karşılığında, işveren ya da üçüncü kişiler tarafından para ile ödenen tutara ne ad verilir?

AÖL Cevap 15- Ücret

AÖL Soru 16- Çalışırken çok yüksek ses çıkaran makinelerle üretim yapan bir işletmenin, kuruluş yeri olarak yerleşim yerlerinden uzakta bir yeri seçmesi, işletmenin çevre sorunlarından hangisine karşı tedbir aldığını göstermektedir?

AÖL Cevap 16- Gürültü kirliliği

AÖL Soru 17- Hangisi niteliği bakımından diğer doğa kaynaklarından farklıdır?

AÖL Cevap 17- Rüzgâr

AÖL Soru 18- Bir işletmenin çocuk işçi çalıştırması, hangi toplumsal sorumluluğunu yerine getirmediğinin bir göstergesidir?

AÖL Cevap 18- Hukuksal sorumluluk

AÖL Soru 19- Hangisi standartlaşmanın tüketiciye faydalarından değildir?

AÖL Cevap 19- Pahalılığa yol açar

AÖL Soru 20- “Neo-klasik (davranışsal) yönetim teorisi klasik yönetim teorisinin eksik yönü olan _________ üzerinde durmuştur.”
Cümlede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisinin gelmesi uygundur?

AÖL Cevap 20- İnsan

SONRAKİ 20 SORU CEVABI GÖR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir