AÖL Seçmeli İşletme 1 Çıkmış Sorular ve Cevapları 3

Açık Lise AÖL Seçmeli İşletme 1 Geçmiş Sınav Sorular ve Cevapları

Açık Öğretim Lisesi AÖL Seçmeli İşletme 1 geçmiş (önceki) sınavlar sorular ve cevapları, kolay ve etkili öğrenme yöntemiyle AÖL kolay sınıf geçme ve üniversite sınavına hazırlık garantili çalışın.

3. Bölüm

AÖL Soru 1- Hangisi yönetici ile lideri birbirinden ayıran özelliklerdendir?

AÖL Cevap 1- Yönetici kesin olmayan şeylerden korkar, lider risk almaya eğilimlidir.

AÖL Soru 2- Hangisi verimliliğin arttırılmasını sağlar?

AÖL Cevap 2- Mal ve hizmet üretimini hızlandırıcı tedbirler almak

AÖL Soru 3- Hangisinde emek çeşitleri doğru olarak verilmiştir?

AÖL Cevap 3- Fiziki-zihni

AÖL Soru 4- Yeryüzünün altında ve üstünde bulunan tüm kaynaklara ne ad verilir?

AÖL Cevap 4- Doğa

AÖL Soru 5- Tüketim ile ilgili hangi ifade doğrudur?

AÖL Cevap 5- Tüketim, ihtiyaçların tahmini ve karşılanması için kullanılır.

AÖL Soru 6- Ülkemizde standardizasyonu sağlamaya yönelik yetkili kurum hangisidir?

AÖL Cevap 6- Türk Standartları Enstitüsü

AÖL Soru 7- Hangisi işletme bilimi ile ilişkili değildir?

AÖL Cevap 7- Tarih bilimi

AÖL Soru 8- Kâr ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?

AÖL Cevap 8- Kamu işletmeleri için öncelikli amaçtır.

AÖL Soru 9- İşletmeler geleceğe yönelik gözlem ve analizlerin yapılmasında hangi bilim dalından faydalanırlar?

AÖL Cevap 9- İstatistik bilimi

AÖL Soru 10- Komandit şirketler hangi şirket türüne bir örnektir?

AÖL Cevap 10- Şahıs şirketi

AÖL Soru 11- Hangisi sermaye şirketlerinin üstünlüklerindendir?

AÖL Cevap 11- Ortaklık payları kolaylıkla devredilebilir.

AÖL Soru 12- Şahıs şirketlerinde bulunur fakat sermaye şirketlerinde bulunmayan nedir?

AÖL Cevap 12- Sermaye paylara bölünemez.

AÖL Soru 13- Hangisi tarım dışı kooperatiflere örnek değildir?

AÖL Cevap 13- Su ürünleri kooperatifleri

AÖL Soru 14- Dernek ve vakıflar ile ilgili hangi ifade yanlıştır?

AÖL Cevap 14- Gelir elde etmek için ticari faaliyetlerde bulunmazlar.

AÖL Soru 15- Hangisi işletmenin kuruluş yeri seçimini etkilemez?

AÖL Cevap 15- Firma yöneticilerinin yaşı

AÖL Soru 16- Hangisi işletmelerin kuruluş işlemleri arasında yer almaz?

AÖL Cevap 16- Sosyal sorumluluk projeleri

AÖL Soru 17- “Mal ve hizmetlerin insan gereksinimlerini karşılama özelliğine denir.” ifadesi, aşağıdakilerden hangisinin tanımıdır?

AÖL Cevap 17- Fayda

AÖL Soru 18- Mal ve hizmetlerin üretilmesindeki en önemli amaç nedir?

AÖL Cevap 18- İnsan ihtiyaçlarının karşılanması

AÖL Soru 19-

I. Doğal kaynak
II. Gelir
III. Sermaye
IV. Emek
V. Rant
Mal veya hizmet üretmek için yukarıdakilerden hangileri işletmelerde bir araya getirilir?

AÖL Cevap 19- I, III ve IV

AÖL Soru 20- İnsan ihtiyaçlarının karşılanması için mal ve hizmet üretim faaliyetinde bulunan ekonomik kuruluşlara ne denir?

AÖL Cevap 20- İşletme

ÖNCEKİ 20 SORU CEVABI GÖR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*
*