AÖL Seçmeli İşletme 1 Çıkmış Sorular ve Cevapları 2

Açık Lise AÖL Seçmeli İşletme 1 Geçmiş Sınav Sorular ve Cevapları

Açık Öğretim Lisesi AÖL Seçmeli İşletme 1 geçmiş (önceki) sınavlar sorular ve cevapları, kolay ve etkili öğrenme yöntemiyle AÖL kolay sınıf geçme ve üniversite sınavına hazırlık garantili çalışın.

2. Bölüm

AÖL Soru 1- Yöneticinin doğru tanımlaması nedir?

AÖL Cevap 1- İnsanların ihtiyaçlarını karşılamak üzere üretim faktörlerini bir araya getirerek mal ve hizmet üretimine yönelten kişiye yönetici denir.

AÖL Soru 2- İşletme kaynaklarının verimli kullanılması hangi sonucu sağlar?

AÖL Cevap 2- Kârlılığı arttırır.

AÖL Soru 3- İnsan ihtiyaçlarını gideren mal ve hizmetleri elde etmek amacıyla yapılan her türlü çaba ve faaliyete ne ad verilir?

AÖL Cevap 3- Üretim

AÖL Soru 4- Hangisi mal ve hizmet arasındaki farklardan biridir?

AÖL Cevap 4- Mal somuttur, hizmet soyuttur.

AÖL Soru 5-Hangisi Standardizasyonun ekonomiye faydaları arasında sayılamaz?

AÖL Cevap 5- Ruh sağlığını korur, stresi önler.

AÖL Soru 6- Uluslararası standardizasyon kuruluşlarından olan ISO’nun açılımı aşağıdakilerden hangisidir?

AÖL Cevap 6- Uluslararası Standardizasyon Örgütü

AÖL Soru 7- Enflasyon, döviz kurları ve faiz oranlarına ilişkin verileri hangi bilim dalı sağlar?

AÖL Cevap 7- Ekonomi bilimi

AÖL Soru 8- Hangisi sanayi işletmelerinin özelliklerinden biri değildir?

AÖL Cevap 8- Üretim ile tüketim eş zamanlıdır.

AÖL Soru 9- Hangisi hizmet işletmesi türleri arasında yer almaz?

AÖL Cevap 9- Sermaye yoğun işletmeler

AÖL Soru 10- Hangisi kamu işletmelerinin kuruluş amaçlarından biri değildir?

AÖL Cevap 10- Özel sektörün gelişimini engellemek

AÖL Soru 11- Birden çok kişinin bir iktisadi araca ulaşmak için aralarında anlaşarak para, mal, emek ve sermayelerini bir araya getirip kurdukları ticari işletmelere ne ad verilir?

AÖL Cevap 11- Ortaklık

AÖL Soru 12- Kollektif şirket ana sözleşmesinde hangisi yer almaz?

AÖL Cevap 12- Kurucuların soy ağacı

AÖL Soru 13- Kooperatiflerin kendi değerlerini ortaya koyarken esas aldıkları kurallara ne ad verilir?

AÖL Cevap 13- Kooperatifçilik ilkeleri

AÖL Soru 14- İşletmelerin sınıflandırması hangi yöntem kullanılmaz?

AÖL Cevap 14- Tedarikçilere göre sınıflandırma

AÖL Soru 15- Bir işletmenin emlak vergisi ödemesi, işyeri açma ruhsatı ve hafta sonu çalışma ruhsatı alması hangi kuruma karşı sorumlulukları arasındadır?

AÖL Cevap 15- Belediye

AÖL Soru 16- Hangisi sosyal güvenliğin temel fonksiyonlarından değildir?

AÖL Cevap 16- Cari açığı azaltmak

AÖL Soru 17- Aynı mesleği icra eden tacir, esnaf ve sanatkârların kendi aralarında dayanışma sağlamak amacıyla bir araya gelerek oluşturdukları kurumsal meslek kuruluşlarına ne ad verilir?

AÖL Cevap 17- Meslek odaları

AÖL Soru 18- Hangisinin işletmenin kâr amacı yoktur?

AÖL Cevap 18- Emniyet müdürlüğünün

AÖL Soru 19- Hangisi girişimcinin özelliklerinden biri değildir?

AÖL Cevap 19- Fırsatlara kapalı olmak

AÖL Soru 20- _________ tatmin edildiğinde haz, tatmin edilmediğinde üzüntü veren bir duygudur.
Cümlede boş bırakılan yere hangisi gelmelidir?

AÖL Cevap 20- İhtiyaç

ÖNCEKİ 20 SORU CEVABI GÖR

SONRAKİ 20 SORU CEVABI GÖR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*
*