Seçmeli İşletme

AÖL Seçmeli İşletme 1 Çıkmış Sorular ve Cevapları 1

Açık Lise AÖL Seçmeli İşletme 1 Geçmiş Sınav Sorular ve Cevapları

Açık Öğretim Lisesi AÖL Seçmeli İşletme 1 geçmiş (önceki) sınavlar sorular ve cevapları, kolay ve etkili öğrenme yöntemiyle AÖL kolay sınıf geçme ve üniversite sınavına hazırlık garantili çalışın.

1. Bölüm

AÖL Soru 1- İnsanların istek ve ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla üretim faktörlerini bir araya getirerek mal hizmet üreten ekonomik ve teknik birime ne ad verilir?

AÖL Cevap 1- İşletme

AÖL Soru 2-

I. Borçlarından dolayı iflâsa tabi değildir.
II. Ticari defter tutmak zorundadır.
III. Haksız rekabet yapamaz.
IV. Fatura ve teyit mektubu kullanmaz.
Yukarıdakilerden hangileri tacirlerin özelliklerindendir?

AÖL Cevap 2- II ve III.

AÖL Soru 3- Yöneticilerle ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?

AÖL Cevap 3- Yönetici risk altına girerek kâr ve zarardan doğrudan etkilenir.

AÖL Soru 4- Hangisi birincil ihtiyaçlardan değildir?

AÖL Cevap 4- Araba kullanmak

AÖL Soru 5- Ülkemizde verimliliğin arttırılması amacıyla kurulan kuruluş hangisidir?

AÖL Cevap 5- Milli Prodüktivite Merkezi

AÖL Soru 6- Üretimde kullanılan makine, teçhizat, donanım ve binalar hangi üretim faktörü içerisinde yer alır?

AÖL Cevap 6- Sermaye

AÖL Soru 7- Hangisi dayanıklı tüketim malları arasında yer almaz?

AÖL Cevap 7- Bulaşık deterjanı

AÖL Soru 8- Hangisi standardizasyonun üreticiye doğrudan faydaları arasında yer almaz?

AÖL Cevap 8- Tüketicilerin fiyat ve kalite yönünden aldanmalarını önler.

AÖL Soru 9- Hangisi işletmelerin genel amaçlarındandır?

AÖL Cevap 9- Kâr elde etmek

AÖL Soru 10- İşletmeler tüketicilerin tercihlerini ve beklentilerini tespit etmede hangi bilim dalından yararlanırlar?

AÖL Cevap 10- Davranış bilimi

AÖL Soru 11- Hangisi üretilen mal ve hizmet türlerine göre işletme sınıflarından biri değildir?

AÖL Cevap 11- Özel işletmeler

AÖL Soru 12- Sermayesinin yarısından fazlası devlete veya kamu tüzel kişilerine ait olan işletmelere ne ad verilir?

AÖL Cevap 12- Kamu işletmesi

AÖL Soru 13- Adi ortaklıklara ilişkin ifadelerden hangisi yanlıştır?

AÖL Cevap 13- Tüzel kişilikleri vardır.

AÖL Soru 14- Gerçek ya da tüzel kişilerin yeterli mal ve hakları belirli ve sürekli bir amaca özgülemeleriyle oluşan tüzel kişiliğe sahip mal topluluklarına ne ad verilir?

AÖL Cevap 14- Vakıf

AÖL Soru 15- Bir kereste fabrikasının orman alanlarına yakın olması kuruluş yeri seçiminde dikkate alınması gereken hangi koşula örnektir?

AÖL Cevap 15- Ham maddeye yakınlık

AÖL Soru 16-  En pahalı ulaşım yolu hangisidir?

AÖL Cevap 16- Hava yolu

AÖL Soru 17- Sigortalıları çalıştıran gerçek veya tüzel kişiler ile tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşlara ne ad verilir?

AÖL Cevap 17- İşveren

AÖL Soru 18- “Hangisi işverenin Sosyal Güvenlik Kurumuna karşı sorumlulukları arasında yer almaz?

AÖL Cevap 18- Çok sayıda işçi çalıştırılması

AÖL Soru 19- Ticari bir işletmeyi kısmen de olsa kendi adına işleten kimseye ne ad verilir?

AÖL Cevap 19- Tacir

AÖL Soru 20-Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisine göre en temel ihtiyaç hangisidir?

AÖL Cevap 20- Fizyolojik ihtiyaçlar

SONRAKİ 20 SORU CEVABI GÖR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir