Seçmeli Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi

AÖL Seçmeli Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 2 Çıkmış Soru ve Cevapları 2

Açık Lise AÖL Seçmeli Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 2 Çıkmış Soru ve Cevapları 1

Açık Öğretim Lisesi Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 2 geçmiş sınav soru ve cevapları, kolay ve etkili öğrenme yöntemiyle AÖL kolay sınıf geçme ve üniversite sınavına hazırlık garantili çalışın.

2. Bölüm

Soru 1- Araplar ile Yahudiler arasında kesin ayrışma ve yıllar süren Arap-İsrail savaşları hangi olayla başlamıştır?

Cevap 1- İsrail Devleti’nin kurulması

Soru 2- Petrol ihraç eden ülkeler tarafından kurulan uluslararası örgüt aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap 2- OPEC

Soru 3- ABD’de siyahi halka yönelik ırk ayrımını savunmak için kurulan örgüt hangisidir?

Cevap 3- Ku Klux Klan

Soru 4- Mal, hizmet ve sermaye hareketlerinin artması sonucunda dünyadaki ekonomik bütünleşmenin, toplumlar arasındaki iletişim ve etkileşimin ve bunlara bağlı olarak da karşılıklı bağımlılığın artmasını tanımlayan kavram hangisidir?

Cevap 4- Küreselleşme

Soru 5- Bosnalı Müslümanların “Baba, Bilge Kral” unvanlarını verdikleri lider kimdir?

Cevap 5- Aliya İzzetbegoviç

Soru 6- Avrupa Birliğine tam üyelik şartlarını belirleyen belge hangisidir?

Cevap 6- Kopenhag Kriterleri

Soru 7- Irak Devlet Başkanı Saddam Hüseyin’in, petrol gelirlerinden faydalanmak için 1990’da Kuveyt’i işgali ile başlayan savaş hangisidir?

Cevap 7- Körfez Savaşı

Soru 8- Üretim araçlarının özel mülkiyetin elinde olduğu serbest piyasa ekonomisi çerçevesinde bu araçların kar birikimi sağlamak için kullanıldığı ekonomik sistem hangisidir?

Cevap 8- Kapitalizm

Soru 9- İlk olarak 2010 yılında Tunus’ta başlayıp birçok Arap ülkesinde protesto ve gösteriler yapılmasına; Tunus, Mısır, Libya ve Yemende iktidarların değişmesine neden olan olaylara ne ad verilmiştir?

Cevap 9- Arap Baharı

Soru 10- Hedef toplumdaki egemen siyasi yapıyı değiştirmek amacıyla belirli bir örgüt tarafından sistematik olarak uygulanan ve kitleleri korkuya sürükleyen şiddet eylemlerine ne ad verilmiştir?

Cevap 10- Terörizm

Soru 11- Uluslararası ilişkilerde, ABD ve SSCB’nin başını çektiği blokların gerginliği azaltmak için karşılıklı görüşmeleri tercih ettiği dönem, aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap 11- Yumuşama Dönemi

Soru 12- Uzun menzilli nükleer silahların sınırlandırılması amacıyla 1979’da ABD ve SSCB arasında imzalanan antlaşma hangisidir?

Cevap 12- Şanghay Beşlisi

Soru 13- SSCB ile nükleer bir savaş ihtimali üzerine, ABD’nin Türkiye’ye yerleştirdiği Jüpiter füzelerini sökmesiyle çözüme kavuşan kriz aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap 13- Küba Buhranı

Soru 14- Makedonya’nın tam üyelik başvurusunu veto ederek NATO’ya girmesini engelleyen devlet hangisidir?

Cevap 14- Yunanistan

Soru 15- Moskova hükûmetinin bölgedeki silahları toplama uygulaması ile Azeri halkının tamamen silahsız kalması üzerine, Karabağ’ı işgal eden devlet hangisidir?

Cevap 15- Ermenistan

Soru 16-Fırat Nehri’nin suyunun kullanımı ile ilgili sorun yaşadığımız devletler hangileridir?

Cevap 16- Irak-Suriye

Soru 17- Şubat 2005 yılında yürürlüğe giren Kyoto Protokolü, aşağıdaki sorunlardan hangisinin çözümü için hazırlanmıştır?

Cevap 17- Küresel ısınma

Soru 18- Doğu Bloku, aşağıda verilen devletlerden hangisinin dağılmasıyla çökmüştür?

Cevap 18- SSCB

Soru 19- 1980-1990 yılları arasında Türkazınlığın isimlerini zorla değiş tirme yoluyla asimilasyona tabi tutması, Türkçe konuşulmasını yasaklaması, camileri kapatması, arazi ve evlerine el koyması sonucunda sorunlar yaşadığımız devlet hangisidir?

Cevap 19- Bulgaristan

Soru 20- ABD’nin, 11 Eylül 2001 tarihinde İkiz Kuleler ve Pentagon’a yapılan saldırıyı gerekçe göstererek müdahalede bulunduğu devlet hangisidir?

Cevap 20- Afganistan

ÖNCEKİ 20 SORU CEVABI GÖR

SONRAKİ 20 SORU CEVABI GÖR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir