Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi

AÖL Seçmeli Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 1 Online Test

Seçmeli Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi  1 

1. Dünya Savaşı Sonrasında Toplanan Paris Barış Konferansı'nda Sırbistan Ne Amaçlıyordu?

Correct! Wrong!

Mon­roe Doktrini'nin temel felsefesi nedir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi 1. Dünya Savaşı'nı başlatan nedenlerden biri değildir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi Birinci Dünya Savaşı sonunda yapılan antlaşmalardan biri değildir?

Correct! Wrong!

Aşağıdaki cümlelerden hangisi Basmacı Hareketini doğru ifade ediyor?

Correct! Wrong!

San Remo Konferansı'nın toplanma amacı nedir?

Correct! Wrong!

Aşağıdaki olaylardan hangisi Yahudilerin anavatan davasında bir dönüm noktası olmuştur?

Correct! Wrong!

Japonlar için Meiji Restorasyonu neyi ifade ediyordu?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi ABD'de 1929'da başlayan ekonomik buhranın nedenlerinden biri değildir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi 1929 dünya ekonomik krizi karşısında Türk Hükümeti'nin aldığı önlemlerden biri değildir?

Correct! Wrong!

Hangi devlet "savaşın yasa dışı ilan edilmesini öngören" Briand-Kellogg Paktı'nda yer almamıştır?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk yıllarında Fransa'yla yaşanan ilk sorunlardan birisi olmuştur?

Correct! Wrong!

Montrö Boğazlar Sözleşmesi hangi yıl imzalanmıştır?

Correct! Wrong!

Aşağıdaki olaylardan hangisi 2. Dünya Savaşı'nın hazırlayıcısı olmamıştır?

Correct! Wrong!

İkinci Dünya Savaşı Öncesinde Almanya ve İtalya arasında imzalanan ittifakın adı nedir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi ABD’nin Türkiye’yi NATO’ya kabulünün gerekçelerinden biri değildir?

Correct! Wrong!

Aşağıdaki ülkelerden hangisi 1955’te kurulan Bağdat Paktı'na dahil olmamıştır?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi çok partili geçiş öncesinde mecliste kurulan "Dörtlü Takrir" grubunun içinde değildi?

Correct! Wrong!

Demokrat Parti'nin ilke genel başkanı kimdir?

Correct! Wrong!

Türkiye'nin ilk yerli motor girişiminin adı nedir?

Correct! Wrong!

AÖL Seçmeli Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Online Test
Dersi tekrar etmelisiniz...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir