AÖL Seçmeli Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 1 Çıkmış Soru ve Cevapları 1
Seçmeli Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi

AÖL Seçmeli Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 1 Çıkmış Soru ve Cevapları 1

Açık Lise AÖL Seçmeli Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 1 Çıkmış Soru ve Cevapları 1

Açık Öğretim Lisesi Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 1 geçmiş sınav soru ve cevapları, kolay ve etkili öğrenme yöntemiyle AÖL kolay sınıf geçme ve üniversite sınavına hazırlık garantili çalışın.

1. Bölüm

Soru 1- 1929 Dünya Ekonomik Buhranı nedeniyle ülkelerin hangisinde savaş yanlısı parti yönetimi ele geçirmiştir?

Cevap 1- Almanya

Soru 2- Cemiyet-i Akvam’ın (Milletler Cemiyeti) kurulmasına aşağıdakilerden hangisinde karar verilmiştir?

Cevap 2- Paris Barış Konferansı

Soru 3- Ekonomik bir sistem olan sosyalizmin hem ekonomik hem de politik olarak ulaşmak istediği son aşaması olan ideoloji hangisidir?

Cevap 3- Komünizm

Soru 4- Rusların Hokand Milli Hükümetini devirmesinin ardından yaptıkları katliama tepki olarak Ergaş Korbaşı önderliğinde başlatılan Türkistan’ın millî mücadelesi hangisidir?

Cevap 4- Basmacı Hareketi

Soru 5- “Şarlo” karakteriyle şöhret olan ve “Büyük Diktatör” adlı sinema filminde Nazizmi ve Adolf Hitler’i sert bir şekilde eleştiren aktör hangisidir?

Cevap 5- Charlie Chaplin

Soru 6- San Remo Konferansı’nda hangi ülke Fransız mandasına bırakılmıştır?

Cevap 6- Suriye

Soru 7- 1917’den 1922’ye kadar Filistin’i yöneten ve nüfusunun çoğunluğu Arap olan bu bölgede Yahudi devleti kurma çalışmalarını başlatan devlet hangisidir?

Cevap 7- İngiltere

Soru 8- II. Dünya Savaşı’nda milyonlarca insana yönelik insan hakkı ihlallerine karşı 10 Aralık 1948’de Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda kabul edilen belge hangisidir?

Cevap 8- İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi

Soru 9- ABD’nin II. Dünya Savaşı’na girmesine sebep olan olay hangisidir?

Cevap 9- Pearl Harbor Baskını

Soru 10- II. Dünya Savaşı yıllarında Türkiye’nin Cumhurbaşkanı kimdir?

Cevap 10- İsmet İnönü

Soru 11- II. Dünya Savaşı sonunda ortaya çıkan yıkımı telafi edip yeniden yapılanma ile uluslararası düzeyde para temini ve akışını sağlamak için hangi kuruluş kurulmuştur?

Cevap 11- Dünya Bankası

Soru 12- • Ankara’nın doğusuna ilk demir yolunu yaptı.
• Çok partili rejimdeki ilk muhalefet partisini kurdu.
• Seri üretim olarak 1936’da ilk Türk uçağını yaptı.
Yukarıda hakkında bilgi verilen kişi kimdir?

Cevap 12- Nuri Demirağ

Soru 13- Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra mandacılık sisteminin oluşturulmasının nedeni nedir?

Cevap 13- Sömürgeciliği devam ettirmek

Soru 14- I. Dünya Savaşı’ndan sonra süper güçler olarak ortaya çıkan Sovyetler Birliği ile Amerika Birleşik Devletleri’nin arasında gerginliklerin yaşandığı ancak birbirlerine karşı silaha başvurmaktan kaçındıkları dönem nedir?

Cevap 14- Soğuk Savaş Dönemi

Soru 15- Sovyetler Birliği’nin NATO’nun etkinliği ve silahlı gücünü tehdit olarak görüp kurdurduğu kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap 15- Varşova Paktı

Soru 16- Tarihe “Kara Perşembe” olarak geçen olay hangisidir?

Cevap 16- 1929 Dünya Ekonomik Buhranı

Soru 17- Petrol kaynaklarının zenginliği nedeniyle büyük devletler için rekabet alanı haline gelen bölge hangisidir?

Cevap 17- Orta Doğu

Soru 18- Batılı ülkelerin 1. Dünya Savaşı’ndan sonra Osmanlı hâkimiyetinden çıkan Ortadoğu’daki halkları idare etmek için uyguladıkları sistem hangisidir?

Cevap 18- Manda ve Himaye

Soru 19- Japonya’yı Asya’nın en büyük gücü haline getiren birçok teknolojik, ekonomik ve sosyal gelişmenin yaşandığı dönem hangisidir?

Cevap 19- Meiji Dönemi

Soru 20- ABD’nin Avrupalı devletleri Amerika’dan uzak tutmak amacıyla uyguladığı “yalnızlık politikası”, belirleyen hangisidir?

Cevap 20- Monroe Doktrini

SONRAKİ 20 SORU CEVABI GÖR

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir