Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü

AÖL Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü 2 Dersi Çıkmış Sorular ve Cevapları 1

AÖL Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü 2 Dersi Çıkmış Sorular ve Cevapları

Açık Öğretim Lisesi Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü 2 geçmiş (önceki) sınavlar sorular ve cevapları, kolay ve etkili öğrenme yöntemiyle AÖL kolay sınıf geçme ve üniversite sınavına hazırlık garantili çalışın.

1. Bölüm

AÖL Soru 1-

• Trafik düzeninin devamlılığı ve trafikte bireylerin haklarının güvencede olabilmesi için trafik kurallarına uymak zorunludur.
• Trafik kurallarına uyulmadığı durumlarda insanlar sadece kendi can ve mal güvenliğini tehlikeye atmış olur.
Trafik ile ilgili verilen cümleler doğru (D) – yanlış (Y) olarak değerlendirildiğinde sıralama nasıl olur?

AÖL Cevap 1- D – Y

AÖL Soru 2- “Sürücüler trafikte bazı sıkıntılarla karşılaşabilmektedir. Özellikle şehir içi trafiğinde hatalı araç kullanan sürücüler, dur-kalklar ve trafik lambaları sürücüde sabırsızlığa ve öfke duygusuna neden olur.”
Buna göre trafikte yaşanan öfke duygusu, sürücülerin davranışlardan hangisinde bulunmalarına sebep olur?

AÖL Cevap 2- Tehlikeli davranışlarda bulunmalarına

AÖL Soru 3- Hangisi toplu taşıma araçlarında insanların emniyetli ve huzurlu bir yolculuk yapmasına imkân sağlayacaktır?

AÖL Cevap 3- Başkalarının kişisel alanına saygı gösterilerek oturulması

AÖL Soru 4- Okul servis aracı olarak kullanılacak taşıtların yaşları, kaç yaşından büyük olmamalıdır?

AÖL Cevap 4- 12

AÖL Soru 5- Trafik işaret ve levhalarına zarar verilmesi, bunların kırılması, yansıtıcılarının sökülmesi, yer ve yönlerinin değiştirilmesi hangisine neden olur?

AÖL Cevap 5- Trafik kazalarına, can ve mal kayıplarına

AÖL Soru 6- Hangisi kara yollarında uyulması gereken şerit takip kurallarından biri değildir?

AÖL Cevap 6- Trafiği aksatacak ve tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmek

AÖL Soru 7- Hangisi kara yollarında öndeki araç geçilirken yapılan hatalı davranışlardandır?

AÖL Cevap 7- Geçilecek araçla arasında takip mesafesinden daha az mesafe bırakmak

AÖL Soru 8- Tehlikeli madde taşıyan aracın (belgesinde aksine bir hüküm yoksa) yerleşim yeri içindeki azami hız sınırı saatte kaç kilometredir?

AÖL Cevap 8- 30

AÖL Soru 9- Taşıt yolunda yayaların güvenli geçebilmelerini sağlamak üzere trafik işaretleri ile belirlenmiş alanlara ne denir?

AÖL Cevap 9- Yaya geçidi

AÖL Soru 10-

I. Yaya
II. Yolcu
III. Sürücü
Trafik eğitimi yukarıdakilerden hangilerine verilmelidir?

AÖL Cevap 10- I, II ve III.

AÖL Soru 11- Sürücü kurslarında hangi ders uygulamalı olarak verilir?

AÖL Cevap 11- Direksiyon eğitimi dersi

AÖL Soru 12- Hangisi güvenli yolculukta alınması gereken önlemlerden biri değildir?

AÖL Cevap 12-Araç hareket hâlindeyken sürücünün cep telefonu kullanması

AÖL Soru 13- Hangisi trafik kazalarının yolcudan kaynaklanan nedenlerindendir?

AÖL Cevap 13- Hareket hâlindeki taşıttan inilmesi

AÖL Soru 14- Hangisi sürücünün yapmış olduğu kural ihlallerinden biri değildir?

AÖL Cevap 14- Aracı kurallara uygun olarak park etmek

AÖL Soru 15- Hangisi trafik kazalarının birey üzerindeki olumsuz etkilerindendir?

AÖL Cevap 15- Güvensizlik

AÖL Soru 16-

I. Çevre kirliliğini azaltır.
II. Kilo verilmesini ve yağların yakılmasını sağlar.
III. Tansiyon hastalıklarına yakalanma riskini artırır.
Yukarıdakilerden hangileri bisiklet kullanımının sağladığı katkılardandır?

AÖL Cevap 16- I ve II.

AÖL Soru 17- Maddi hasarlı bir trafik kazasında kazaya karışanların beden dilini yanlış kullanmaları aşağıdakilerden hangisine yol açar?

AÖL Cevap 17- Tartışma ve kavgalara

AÖL Soru 18- Hangisi trafikte sergilenmemesi gereken davranışlardandır?

AÖL Cevap 18- Aracından hasta veya yaşlı bir yolcu indirmek için duraklayan sürücüye korna çalınması

AÖL Soru 19- Yolun yayalara kapalı olduğunu, yayaların taşıt yoluna giremeyeceğini belirten trafik ışığı hangisidir?

AÖL Cevap 19- Yaya figürlü kırmızı ışık

AÖL Soru 20- Takip mesafesi, takip eden aracın 2 saniyede katedeceği yol uzunluğu kadardır. Takip mesafesinin yeterli olup olmadığı “_________ , _________ sayma kuralı” ile de kontrol edilir.
Bu ifadede boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangileri yazılmalıdır?

AÖL Cevap 20- 88 – 89

SONRAKİ 20 SORU CEVABI GÖR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir