AÖL Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 8 Çıkmış Sorular ve Cevapları 2

Açık Lise AÖL Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 8 Geçmiş Sınav Soru ve Cevapları

Açık Öğretim Lisesi AÖL Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 8 geçmiş (önceki) sınavlar soru ve cevapları, kolay ve etkili öğrenme yöntemiyle AÖL kolay sınıf geçme ve üniversite sınavına hazırlık garantili çalışın.

2. Bölüm

AÖL Soru 1- “Sizden birinizin sırtında odun küfesi taşıması dilenmesinden hayırlıdır.”
Bu hadiste İslam’ın meşru saydığı gelir sağlama yollarından hangisi teşvik edilmektedir?

Cevap 1- Alın teri ile kazanmak

AÖL Soru 2- “Eli sıkı olma, büsbütün eli açık da olma. Sonra kınanır ve çaresiz kalırsın.” (İsrâ suresi, 29. ayet)
Bu ayette eleştirilen tutumlar hangisinde birlikte verilmiştir?

AÖL Cevap 2- Cimrilik – İsraf

AÖL Soru 3- İslam’a göre “Eşyada aslolan helal ve serbest oluştur.” kuralı ile ne anlatılmak istenmiştir?

AÖL Cevap 3- Aksi yönde dini bir hüküm bulunmadıkça her şeyin helal olduğu

AÖL Soru 4- Kurtulma ümidi olmayan hastaların ötenazi isteklerinin uygulanmasına islamın bakış açısı nedir?

AÖL Cevap 4- İslam’a göre ötenazi uygun değildir.

AÖL Soru 5- Hindistan’da Hinduizm’den sonra en yaygın olan inanç aşağıdakilerden hangisidir?

AÖL Cevap 5- İslam

AÖL Soru 6- “Brahmahangi inanışta Tanrı olarak kabul edilmektedir?

AÖL Cevap 6- Hinduizm

AÖL Soru 7- Hangisi Hinduizm’de doğum-ölüm-yeniden doğuş döngüsünü ifade eden kavramlardan biri değildir?

AÖL Cevap 7- Meditasyon

AÖL Soru 8- Budizm’in kurucusu olan Siddharta Gautama Sakyamuni’nin altında aydınlandığı “Bodhi” adı verilen ağaç hangisidir?

AÖL Cevap 8- İncir

AÖL Soru 9-

• İnsanoğlu; vücut, duyular, idrakler, eğilimler ve bilinçlilik adı verilen beş unsurdan oluşur.
• Nirvana’ya ulaşmak için sekiz dilimli yolu takip etmek gerekir.
Bu görüşler aşağıdaki din kurucularından hangisine aittir?

AÖL Cevap 9- Buda

AÖL Soru 10- Budizm’de ölüler ile ilgili genel uygulamalardan hangisi görülmez?

AÖL Cevap 10- Mumyalayarak saklamak

AÖL Soru 11- “Beş Klasik” ve “Dört Kitap” adı verilen kutsal metinler aşağıdaki dinlerden hangisine aittir?

AÖL Cevap 11- Konfüçyanizm

AÖL Soru 12-Taoculuğun en temel kavramı olan tao basit anlamıyla neyi ifade eder?

AÖL Cevap 12- Yolu

AÖL Soru 13- Hinduizm’in kutsal metinlerine verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

AÖL Cevap 13- Vedalar

AÖL Soru 14- Dünyanın yedi harikasından biri olan “Tac Mahal” aşağıdaki ülkelerden hangisinde bulunmaktadır?

AÖL Cevap 14- Hindistan

AÖL Soru 15- İslam dininde yapılması hoş karşılanmayan fakat kesin ve açık delillerle de yasaklanmayan davranışlara _________ denir.
Bu tanımda boş bırakılan yere aşağıdaki kavramlardan hangisi getirilmelidir?

AÖL Cevap 15- mekruh

AÖL Soru 16-“Allah’ın kendilerine lütfundan verdiği nimetlerde cimrilik edenler, bunun, kendileri için hayırlı olduğunu sanmasınlar. Hayır! O kendileri için bir şerdir…” (Âl-i İmrân suresi, 180. ayet)
Bu ayet ile aşağıdaki tutum ve davranışlardan hangisi teşvik edilmektedir?

AÖL Cevap 16- İnfak

AÖL Soru 17- Kur’an, sünnet ve icma ile hükmü açıkça ortaya konulmamış, dinî bir meselenin hükmüne ulaşmak için elden gelen çabanın sarf edilmesine _________ , bu çabayı gösteren din bilginine de _________ denir.
Yapılan tanımlarda boş bırakılan yerlere hangi ifadeler getirilmelidir?

AÖL Cevap 17- içtihat – müçtehit

AÖL Soru 18- “İslam, tüm zamanlar ve şartlarda geçerli evrensel bir dindir. Dolayısıyla çağın getirdiği tüm sorunlara cevap verebilecek yapıya sahiptir. Bu konuda bireylere düşen görev öncelikle Kur’an-ı Kerim’i ve Hz. Peygamber’in sünnetini okuyarak anlamaya çalışmaları ve birincil kaynakları esas almalarıdır. Daha sonra şüpheye düştükleri konuyu âlimlere ve kendi vicdanlarına sormaları en uygun olandır.”
Bu metne en uygun konu başlığı hangisidir?

AÖL Cevap 18- Dini Meseleleri Çözümleme Yöntemi

AÖL Soru 19- “Çok çeşitli tanrıların varlığına inanılır. Bunların sayısını hesaplamak imkânsızdır. Başlıca tanrıları; Brahma, Vişnu ve Şiva’dır.”
Tanrı inancı hakkında bilgi verilen bu din hangisidir?

AÖL Cevap 19- Hinduizm

AÖL Soru 20-

• Hinduizm’in “ilahi bilgi” anlamına gelen metinleridir.
• İnsanlık tarihinin en eski dinî metinleri olarak kabul edilir.
• İlahiler, hastalıklar, iyileştirme, yağmur, maddi refaha yönelik büyülü sözlerden oluşur.
Hakkında bilgi verilen dini metin hangisidir?

AÖL Cevap 20- Vedalar

ÖNCEKİ 20 SORU CEVABI GÖR

SONRAKİ 20 SORU CEVABI GÖR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*
*