AÖL Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 8 Çıkmış Sorular ve Cevapları 3

Açık Lise AÖL Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 8 Geçmiş Sınav Soru ve Cevapları

Açık Öğretim Lisesi AÖL Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 8 geçmiş (önceki) sınavlar soru ve cevapları, kolay ve etkili öğrenme yöntemiyle AÖL kolay sınıf geçme ve üniversite sınavına hazırlık garantili çalışın.

3. Bölüm

AÖL Soru 1- “Budizm’de acı ve ıstıraplardan kurtularak mutlak huzura ulaşmayı ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?”
Bu hadiste İslam’ın meşru saydığı gelir sağlama yollarından hangisi teşvik edilmektedir?

AÖL Cevap 1- Nirvana

AÖL Soru 2- Zıtlıkların uyumunu ifade eden yin-yang sembolü dinlerden hangisine aittir?

AÖL Cevap 2- Taoizm

AÖL Soru 3- “Lao Tzu’nun iki kısımdan ve beş bin kelimeden ibaret bulunan kitabı bugüne kadar, bütün Taoizm düşüncesinin kaynağı olmuştur. Anlaşılması oldukça zordur. Çin’in büyük klasiklerinden biri olarak kabul edilmiştir.”
Hakkında bilgi verilen bu kitap hangisidir?

AÖL Cevap 3- Tao Te King

AÖL Soru 4- Budizm’in mabetleri için kullanılan kavram hangisidir?

AÖL Cevap 4- Vihara

AÖL Soru 5- Sangha teşkilatı dünyanın en eski rahipler topluluğudur. Rahipler, manastırda bir köşeye çekilip insanlardan uzak yaşarlar. …………..’de ruhban hayatı; fakirlik, bekârlık ve sessizliğe dayanır. Rahiplik teşkilatına giren saç ve sakalını keser, sarı elbiseler giyer, yetkili rahibin önünde üç defa “iman ikrarında” bulunur.
Bu metinde boşluğa hangi ifade gelmelidir?

AÖL Cevap 5- Budizm

AÖL Soru 6- “Dünyanın her yerinde insanların çoğunun bir dine mensup olduğu görülür. Her hangi bir dini seçmeyenlere rastlansa da sayıları çok azdır. Dinin görülmediği bir tarih dilimi de bir toprak parçası da yoktur.”
   Buna  göre  aşağıdaki  dinle  ilgili  yargıların  hangisi yanlıştır?

AÖL Cevap 6- Tarih dinle ilgili bir bilimdir

AÖL Soru 7-

●   Niçin yaşıyorum?

●   Niçin dünyaya geldim?
●   Öldükten sonra ne olacak?
İnsan bu tür sorularının cevabını hangi kavramda bulabilir?

AÖL Cevap 7- Din

AÖL Soru 8-

●   Hindistan’da ortaya çıkmış bir dindir.
●   MÖ 1500 yılından itibaren görülmektedir.
●   Toplumu kastlara ayırması en önemli özelliğidir.
Bu özellikler dinlerden hangisiyle ilgilidir?

AÖL Cevap 8- Hinduizm

AÖL Soru 9- Hinduizm’de ruhun ölümsüz olduğuna ve bir bedenden
başka bir bedene geçerek sürekli yaşadığına inanılır.

Bu bilgi aşağıdaki kavramların hangisinin açıklamasıdır?

AÖL Cevap 9- Tenasüh

AÖL Soru 10-

●  Kurucusu saray hayatını terk etmiştir.
●  Ölüler reenkarnasyon inancı gereği yakılmaktadır.
●  Milattan önce 6. yüzyılda Hindistan’da ortaya çıkmıştır.
Bu özellikler aşağıdaki dinlerden hangisine aittir?

AÖL Cevap 10- Budizm

AÖL Soru 11- ● Hayat ızdıraptır.
● Izdırabın kaynağı arzulardır.
● Arzulardan kurtulmak için “Sekiz dilimli yol” olarak nitelenen ilkelere uymak gerekir.
Bu görüşler kime aittir?

AÖL Cevap 11- Buda

AÖL Soru 12-

I.   Vahye dayalı dinlerden biridir.
II.   Afrika’da ortaya çıkmış bir dindir.
III.   Kutsal kitapları Buda’nın sözlerini içermektedir.
Budizm’le ilgili numaralanmış bilgilerden hangileri doğrudur?

AÖL Cevap 12- II ve III.

AÖL Soru 13- “Rahip veya rahibeler evlenmez, mal sahibi olmaz, hiçbir  eğlenceye katılmazlar.”
Din  adamlarıyla ilgili bu bilgi dinlerden hangisiyle ilgilidir?

AÖL Cevap 13- Budizm

AÖL Soru 14- Hindular kendi dinleri için aşağıdaki kavramlardan hangisini kullanırlar?

AÖL Cevap 14- Sanatana Dharma

AÖL Soru 15- Kast sistemindeki “Vaişyalar” kavramı ile aşağıdakilerden hangisi kastedilmektedir?

AÖL Cevap 15- Çiftçiler

AÖL Soru 16- “Ölen kişinin ruhunun -ödül veya ceza olarak- bir başka insan, hayvan, böcek, bitki ve cansız varlıklara geçmesi” anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

AÖL Cevap 16- Tenasüh

AÖL Soru 17- “Ölüm sonrası kişinin ruhu, ilahi âlemlere doğru yükselir. Burada sorguya çekilir. Amelleri bir terazide tartılır. Eğer sevapları fazlaysa Çinvat köprüsünü geçerek cennete, günahları ağır ise bu köprüden düşerek onun altında bulunan cehenneme gider.” Ahiret inancı hakkında bilgi verilen din hangisidir?

AÖL Cevap 17- Mecusilik

AÖL Soru 18- Mecusilikte iyilik tanrısına verilen isim nedir?

AÖL Cevap 18- Ahura Mazda

AÖL Soru 19- “Sabah ve akşam vakitlerinde güneşe dönerek “Ey Şems! Bizi bedbahtlığa ve düşmanlığa karşı koru. Ey Rab! Milletine lütufkâr ol, onu müreffeh kıl, neslimizi koru. Şahidimiz Melek Tâvus’un ismidir.” şeklinde dua edilir.” Hakkında bilgi verilen din hangisidir?

AÖL Cevap 19- Yezidilik

AÖL Soru 20-

• Kurucusu Mirza Ali Muhammed’dir. • Kutsal kitabına Kitabu’l Akdes denilir. • Cennet ve cehennemin sembolik olduğuna inanılır.

Hakkında bilgi verilen dini grup aşağıdakilerden hangisidir?

AÖL Cevap 20- Bahailik

ÖNCEKİ 20 SORU CEVABI GÖR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*
*