Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

AÖL Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 8 Çıkmış Sorular ve Cevapları 1

Açık Lise AÖL Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 8 Geçmiş Sınav Soru ve Cevapları

Açık Öğretim Lisesi AÖL Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 8 geçmiş (önceki) sınavlar soru ve cevapları, kolay ve etkili öğrenme yöntemiyle AÖL kolay sınıf geçme ve üniversite sınavına hazırlık garantili çalışın.

1. Bölüm

AÖL Soru 1- Kur’an ve sünnet gibi delillerden dini hükümler ortaya koyabilme bilgi ve becerisine sahip kimseye ne ad verilir?

Cevap 1- Müçtehit

AÖL Soru 2- Yapılması dinen hoş karşılanmayan fakat kesin ve açık delillerle de yasaklanmayan davranışlar için kullanılan dinî hüküm hangisidir?

AÖL Cevap 2- Mekruh

AÖL Soru 3-

• Çözüm önerileri fıtratı bozmamalıdır.
• Temel ahlaki değerleri ihlal etmemelidir.
• İnsan onur ve haysiyetini zedelememelidir.
• Neslin korunması ve Allah’ın koyduğu dengeyi korumak ana gaye olmalıdır.
Bu maddeler hangi konunun belirlenmesinde ölçü olarak kabul edilmektedir?

AÖL Cevap 3- Yeni uygulamalarla ilgili problemlerin çözümünün

AÖL Soru 4- İslam dininin haksız yollardan kazanç elde etmeyi yasaklaması hangisini korumaya yöneliktir?

AÖL Cevap 4- Malı

AÖL Soru 5- “İyilik, gönlünün huzur bulduğu ve içine sinen şeydir; kötülük ise insanlar ona onay verseler bile gönlünü huzursuz eden ve içinde kuşku bırakan şeydir.”
Bu hadiste insanla ilgili ne vurgulanmaktadır?

AÖL Cevap 5- Doğru ile yanlışı ayırt edecek nitelikte olması

AÖL Soru 6- “İslam, çağın getirdiği sorunlara cevap verebilecek yapıdadır.”
Buna göre İslam ile ilgili ne söylenebilir?

AÖL Cevap 6- Evrenseldir.

AÖL Soru 7- “Hz. Peygamber’in vefatından sonra herhangi bir asırda fıkıh âlimlerinin bir meselenin dini hükmü üzerinde ittifak etmeleridir.”
Tanımı verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

AÖL Cevap 7- İcma

AÖL Soru 8- Hz. Peygamberin işverenin işçiye karşı sorumluluğu ile hadisi hangisidir?

AÖL Cevap 8- İşçinin ücretini alın teri kurumadan veriniz.

AÖL Soru 9-

• Hastanın, kendi isteği ya da hukuki temsilcisinin izni ile yaşamına son verilmesidir.
• Ülkemizde hukuken yasak olan bu uygulama dinde haram kabul edilir.
Hakkında bilgi verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

AÖL Cevap 9- Ötenazi

AÖL Soru 10-“(Ey Muhammed!) De ki: Gelin, Rabb’inizin size haram kıldığı şeyleri okuyayım: O’na hiçbir şeyi ortak koşmayın.(I) Anaya babaya iyi davranın. Fakirlik endişesiyle çocuklarınızı öldürmeyin.(II) Sizi de onları da biz rızıklandırırız. (Zina ve benzeri) çirkinliklere, bunların açığına da gizlisine de yaklaşmayın.(III) Meşru bir hak karşılığı olmadıkça, Allah’ın haram (dokunulmaz) kıldığı canı öldürmeyin. İşte size Allah bunu emretti ki aklınızı kullanasınız.”(IV) (Mü’minûn suresi, 151. ayet)
Bu ayette altı çizili ifadelerin hangisinde dinin korunmasına vurgu yapılmaktadır?

AÖL Cevap 10- I.

AÖL Soru 11- Mensupları tarafından “Sanatana Dharma” veya “Dharma” olarak adlandırılan din aşağıdakilerden hangisidir?

AÖL Cevap 11- Hinduizm

AÖL Soru 12- Budizm, Hindu dinsel geleneği içerisinde ortaya çıkmasına rağmen Hinduizm’e tepki olarak gelişmiştir.
Bu inanışlara bağlı olarak, hangisi tepki duyulan konulardan biri değildir?

AÖL Cevap 12- Meditasyon

AÖL Soru 13- Buda’nın sözlerinden oluşan Budizm’in kutsal kitabı hangisidir?

AÖL Cevap 13- Tripitaka

AÖL Soru 14- Konfüçyanizm hangi ülkenin millî dinlerindendir?

AÖL Cevap 14- Çin

AÖL Soru 15- Konfüçyüs’ün tanrıyı ifade etmek için kullandığı kavram aşağıdakilerden hangisidir?

AÖL Cevap 15- T’ien

AÖL Soru 16- Taoizm’in kurucusu aşağıdakilerden hangisidir?

AÖL Cevap 16- Lao Tzu

AÖL Soru 17- Taoizm’deki Yin-Yang sembolü aşağıdakilerden hangisini temsil etmektedir?

AÖL Cevap 17- Zıtlıkların uyumunu

AÖL Soru 18- Allah’ın yapılmasını kesin olarak yasakladığı söz ve davranışlara ne ad verilir?

AÖL Cevap 18- Haram

AÖL Soru 19- “Milletleri ayakta tutan inançlarıdır. Bu nedenle toplumlar, varlıklarını inançlarını koruyarak muhafaza ederler. İnancı korumak; tebliğle, dinin emirlerini yaşamakla, öğrenmek ve öğretmek ile olur.”
Bu cümle “zarûrât-ı diniyye”nin konularından hangisi ile ilgilidir?

AÖL Cevap 19- Dinin korunması

AÖL Soru 20- “Yeryüzünde böbürlenerek dolaşma. Çünkü sen ağırlık ve azametinle ne yeri yarabilir ne de dağlarla ululuk yarışına girebilirsin.”
(İsrâ suresi, 37. ayet)
Bu ayette sakınılması istenen davranış aşağıdakilerden hangisidir?

AÖL Cevap 20- Büyüklenmek

SONRAKİ 20 SORU CEVABI GÖR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir