Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

AÖL Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 7 Kitabı Test Çöz

AÖL Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 7 Kitabı Özeti

Allah'ın Kuran'ı Kerim'de insanlığa verdiği ilk emir nedir?

Correct! Wrong!

Hz. Muhammed’e ilk vahiy hangi tarihte inmiştir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerne hangisi "Kur'an-ı Kerimi sistematik olarak açıklama çalışmalarını" ifade eden ilimdir?

Correct! Wrong!

Güneş ve Ay tutulmalarının zamanını belirlemede, yaklaşma (approximation) yöntemini kullanan ilk İslam Alimi kimdir?

Correct! Wrong!

İslam medeniyetinin ilk eğitim kurumu aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

"Daru’l-huffâz" hangi anlamda kullanılmıştır?

Correct! Wrong!

Anadolu’da ilk olarak inşa edilen daru’l-hadis medresesi aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

İslam dünyasında "bimaristan" adıyla da bilinen yapılar nedir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi İslam Dünyası'nda coğrafya ilmine ilk olarak öncülük etmiştir?

Correct! Wrong!

Nobel ödülü alan ilk müslüman bilim insanı kimdir?

Correct! Wrong!

Türklerin İslam tarihini başlatan savaş hangisidir?

Correct! Wrong!

Abbasiler döneminde Türk askerler için kurulan şehir aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Kitabü’t-Tevhid kimin eseridir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi hak mezheplerden biri değildir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi Ahilik kültürünün oluşmasında en önemli payı içerir?

Correct! Wrong!

Eski Anadolu Türkçesinin oluşumunda çok önemli rol oynayan ilk Türk şairi aşağıdakilerden hangisidir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi tasavvufun ana konularından biridir.

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi Tasavvufi düşüncenin dönemlerinden biri değildir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi kültürümüzde etkin olan başlıca tasavvufi yorumlardan biri değildir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi Yeseviliğin temel ilkelerinden biri değildir?

Correct! Wrong!

AÖL Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 7 Test Çöz
Dersi tekrar etmelisiniz...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir