AÖL Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 7 Çıkmış Sorular ve Cevapları 3

Açık Lise AÖL Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 7 Geçmiş Sınav Soru ve Cevapları

Açık Öğretim Lisesi AÖL Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 7 geçmiş (önceki) sınavlar soru ve cevapları, kolay ve etkili öğrenme yöntemiyle AÖL kolay sınıf geçme ve üniversite sınavına hazırlık garantili çalışın.

3. Bölüm

AÖL Soru 1- Aşağıdakilerden hangisi “ahi” kelimesinin anlamlarından biridir?

Cevap 1- Kardeş

AÖL Soru 2- İmam-ı Âzam’ın doğduğu yer aşağıdakilerden hangisidir?

AÖL Cevap 2- Kûfe

AÖL Soru 3-

• Hadis ilminde otorite olarak kabul edilmiştir.
• Görüşleri sonucu ortaya çıkan mezhep “İmamiyye” olarak bilinir.
• Soyu baba tarafından Hz. Ali’ye, anne tarafından Hz. Ebu Bekir’e dayanmaktadır.
Bu bilgiler âlimlerden hangisine aittir?

AÖL Cevap 3- Cafer es-Sadık

AÖL Soru 4- Kelam ilmine müstakil bir konu olarak bilgi kuramını kazandıran âlim aşağıdakilerden hangisidir?

AÖL Cevap 4- İmam Maturîdi

AÖL Soru 5- Mevlevi tarikatının liderliğini yürüten şeyhlere ne ad verilir?

AÖL Cevap 5- Çelebi

AÖL Soru 6-

  • Ankara’da bulunan Kara Medrese’de müderrislik yapmıştır.
  • Tasavvuf ile diğer ilimleri birleştirerek yeni bir bakış açısı oluşturmuştur.
  • Zenginler ile fakirler arasında yardımlaşma görevini yerine getiren bir yapıyı hayata geçirmiştir.

Bu ifadelerle anlatılan alim kimdir?

AÖL Cevap 6- Hacı Bayram-ı Veli

AÖL Soru 7- “Kötülüğü emreden ve bundan zevk alan nefis” olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

AÖL Cevap 7- Nefs-i emmare

AÖL Soru 8-

• Vefat eden bir kişinin ardından razılık alma cemidir.
• Ölen kişinin yedisi veya kırkında kurban kesilip lokma dağıtılır.
• Borcu varsa ödenir, alacağı varsa alınarak yakınına teslim edilir.
Hakkında bilgi verilen cem ayini hangisidir?

AÖL Cevap 8- Dardan indirme

AÖL Soru 9-

  • Hacı Bektaş-ı Veli
  • Sarı Saltuk
  • Geyikli Baba

Bu âlimler hangi alanda yaptıkları çalışmalarıyla bilinir?

AÖL Cevap 9- Yesevilik düşüncesinin Anadolu’da yayılmasında etkili olan mutasavvıflardandırlar

AÖL Soru 10- Alevi-Bektaşilikte şubat ayının 13, 14 ve 15. günlerinde tutulan oruca ne ad verilir?

AÖL Cevap 10- Hızır

AÖL Soru 11- Cemde mürşidin ve cem erenlerinin abdest almalarını sağlamakla görevli kişiye ne ad verilmektedir?

AÖL Cevap 11- İbrikçi

AÖL Soru 12-Kötülüklerden uzaklaşmak için Allah’ ı çok anılması üzerinde durulan Allah’ ı sessizce ve çok anan bir insanın O’nun sevgisini kalbine nakşedeceğini anlatan yorum hangisidir ?

AÖL Cevap 12- Nakşibendilik

AÖL Soru 13- Mevlevi dervişlerinin ilahiler eşliğinde kollarını iki yana açıp dönerek yaptığı ayinin adı nedir?

AÖL Cevap 13- Sema

AÖL Soru 14- Hz. Mevlânâ’ nın tanıştığı ve fikirlerinden çok etkilendiği sufinin adı kimdir ?

AÖL Cevap 14- Şems

AÖL Soru 15- Fıkhi yorumlardan hangisi günümüze kadar ulaşamamıştır?

AÖL Cevap 15- Kadirilik

AÖL Soru 16- Mevlânâ Halit Bağdadi ve İmam Rabbani gibi önemli şahsiyetler hangi yorumu temsil eden önemli mutasavvıflardandır?

AÖL Cevap 16- Nakşibendilik

AÖL Soru 17- Cem, semah, ağızdan ağza dolaşan deyiş, düvaz imam ve nefeslerle, Hz. Ali ve On iki İmam’ ın tasavvufi düşüncelerini dile getiren yorum hangisidir?

AÖL Cevap 17- Alevilik-Bektaşilik

AÖL Soru 18- Alevi-Bektaşi cemlerinde ceme katılanlar kendilerinden geçerek ilahi bir aşkla ayakta dönmelerine ne denir?

AÖL Cevap 18- Semah

AÖL Soru 19- Alevi-Bektaşilikte dua etmeye verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

AÖL Cevap 19- Gülbenk

AÖL Soru 20- İslam tarihinde farklı düşünce ve yorumların ortaya çıkması aşağıdakilerden hangisini göstermektedir?

AÖL Cevap 20- İslam’ın fikir ve vicdan hürriyetine verdiği önemi

ÖNCEKİ 20 SORU CEVABI GÖR

Random Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*
*