Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

AÖL Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 7 Çıkmış Sorular ve Cevapları 2

Açık Lise AÖL Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 7 Geçmiş Sınav Soru ve Cevapları

Açık Öğretim Lisesi AÖL Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 7 geçmiş (önceki) sınavlar soru ve cevapları, kolay ve etkili öğrenme yöntemiyle AÖL kolay sınıf geçme ve üniversite sınavına hazırlık garantili çalışın.

2. Bölüm

AÖL Soru 1- İslam tarihinde mekteplerde görevli öğretmenlere maaş bağlanması hangi halife zamanında başlamıştır?

Cevap 1- Hz. Ömer

AÖL Soru 2- Daru’l-kurra’da aşağıdaki ilimlerden hangisi uzmanlık derecesinde öğretilmekteydi?

AÖL Cevap 2- Kur’an-ı Kerim okuma

AÖL Soru 3- Osmanlılarda “âmin alayı, bed’i besmele cemiyeti, mektep cemiyeti, dua cemiyeti” gibi törenler niçin yapılmaktaydı?

AÖL Cevap 3- Çocukların mektebe gitmesi

AÖL Soru 4- İslam tarihinde 707 yılında ilk hastaneyi kuran Emevi halifesi aşağıdakilerden hangisidir?

AÖL Cevap 4- Velid bin Abdülmelik

AÖL Soru 5- Kur’an-ı Kerim ayetlerinin açıklanması, yorumlanması ve ayetler arasındaki bağlantıların incelenmesi konularında uzmanlaşan âlimlere ne ad verilir?

AÖL Cevap 5- Müfessir

AÖL Soru 6- “Kütüb-i Sitte” adıyla bilinen külliyat hangi ilim alanında ortaya çıkmış eserlerden oluşmuştur?

AÖL Cevap 6- Hadis

AÖL Soru 7- İmam Şâfii hangi ilmin meşhur âlimlerinden biridir?

AÖL Cevap 7- fıkıh

AÖL Soru 8-

• Güneş yılını 365 gün 5 saat 46 dakika 24 saniye olarak ölçmüştür.
• Bilim dünyasına katkılarından dolayı günümüzde Ay’ın bir bölgesine onun adı verilmiştir.
• Ayrıca hazırladığı ayarlı astronomik tablolar, Avrupa astronomisinde büyük etkiler bırakmıştır.
Hakkında bilgi verilen astronomi âlimi kimdir?

AÖL Cevap 8- Battanî

AÖL Soru 9- Aziz Sancar hangi alanda yaptığı çalışmalarla Nobel ödülünü almıştır?

AÖL Cevap 9- Kimya

AÖL Soru 10- “Divan-ı Kebir” ve “Fîhi Mâ fîh” hangi alimin eserleridir?

AÖL Cevap 10- Mevlana

AÖL Soru 11- “Bir tarikata girmek, intisap etmek ve o tarikatın gereklerini yerine getirerek manevi bakımdan yol almaktır.”
Tanımı verilen kavram hangisidir?

AÖL Cevap 11- Seyr-u Sülûk

AÖL Soru 12-

  • Hasan Basri
  • Rabia el-Adeviyye
  • Zünnun-i Mısrî

Hakkında bilgi verilen alimler hangi tasavvufi düşüncenin şahsiyetlerindendir?

AÖL Cevap 12- Tarikat dönemi

AÖL Soru 13- “Tasavvuf iyi huydur, iyi huyların ne kadar çok olursa tasavvufta o kadar ilerlemiş olursun.”
Bu cümlede tasavvuf ile ilgili hangi ifade vurgulanmıştır?

AÖL Cevap 13- İnsanı güzel ahlak ile olgunlaştırmayı amaçlar.

AÖL Soru 14-

• Cem erkânının başkanlığını yapar.
• Cenaze, musahiplik, nikâh, ad koyma ve sünnet törenlerini yönetir.
• Hz. Ali ve Hacı Bektaş Veli’yi temsil eder.
Alevilik-Bektaşilikte bu hizmetleri yerine getiren kişiye ne ad verilir?

AÖL Cevap 14- Dede

AÖL Soru 15-

• İnsanın güzelliği sözlerinin doğruluğunda, olgunluğu dürüstlüğündedir.
• İlim ile gidilmeyen yolun sonu karanlıktır.
• Bir olalım, iri olalım, diri olalım.
• Eline, beline, diline sahip ol.
Bu sözler hangi mutasavvıfa aittir?

AÖL Cevap 15- Hacı Bektaş-ı Veli

AÖL Soru 16- “Güneydoğu Anadolu bölgesinde 1995 yılında başlayan arkeolojik kazılar, insanlık tarihinin baştan yazılmasını gerekli kılacak kadar büyük önem taşımaktadır. Bu kazılar sonucunda bulunan yapılar, tarım devriminden hatta çanak çömlek yapımının icadından bile daha eskidir. Bu kadar eskiye dayandıkları için de tarımın uygarlığa yol açtığı fikri altüst olmuştur.”
Bu metinde bilimsel bilgi ile ilgili hangi görüş vurgulanmaktadır?

AÖL Cevap 16- Değişebilirliği

AÖL Soru 17- “Deniz seviyesinden yüksekte bulunan bir kıyıda, Güneş’in batışını ölçmüş ve bu ölçüme dayanarak dünyanın yarıçapını trigonometrik olarak hesaplamıştır.”
Çalışmaları hakkında bilgi verilen bilim insanı kimdir?

AÖL Cevap 17- Sind bin Ali

AÖL Soru 18- İslam dünyasının ilk büyük medresesi hangi hükümdar zamanında ve nerede kurulmuştur?

AÖL Cevap 18- Alparslan – Bağdat

AÖL Soru 19-Küttâb” adı verilen mekteplerin işlevi ile ilgili hangi ifade doğrudur?

AÖL Cevap 19- Küçük çocuklara Kur’an öğretmek için kurulmuşlardır

AÖL Soru 20-

• İlk dönemlerde tercüme bürosu ve bir kütüphane olarak Bağdat’ta kurulmuştur.
• Fiziki ve fonksiyonel açıdan genişleyerek, pozitif ilimlerin araştırıldığı bir merkez hâline gelmiştir.
• 1258 yılında Hülâgû tarafından yakılıp yıkılmıştır.
Hakkında bilgi verilen eğitim kurumu hangisidir?

AÖL Cevap 20- Beytü’l Hikme

ÖNCEKİ 20 SORU CEVABI GÖR

SONRAKİ 20 SORU CEVABI GÖR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir