Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

AÖL Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 7 Çıkmış Sorular ve Cevapları 1

Açık Lise AÖL Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 7 Geçmiş Sınav Soru ve Cevapları

Açık Öğretim Lisesi AÖL Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 7 geçmiş (önceki) sınavlar soru ve cevapları, kolay ve etkili öğrenme yöntemiyle AÖL kolay sınıf geçme ve üniversite sınavına hazırlık garantili çalışın.

1. Bölüm

AÖL Soru 1- İslam medeniyetinde bilimsel süreci başlatan ilmî çalışmalar öncelikle vahiyle oluşmaya başlamıştır. Sünnetin de ilmi, bilgiyi ve öğrenmeyi teşvik etmesi, Müslümanların başta dinî ilimler olmak üzere faydalı olan her türlü bilgiye yönelmelerine vesile olmuştur.
Bu metinden hangi sonuçlara ulaşılabilir?

Cevap 1-

  • Müslümanların ilimde insanlığa öncülük ettiklerine
  • Kur’an’da ilim ile ilgili ayetler bulunduğuna
  • Hz. Peygamber’in ilmi teşvik ettiğine

AÖL Soru 2- İslam dünyası, ilimlerden hangisini tercüme faaliyetleri ile tanımıştır?

AÖL Cevap 2- Felsefe

AÖL Soru 3-

• Bağdat’ta Emevi Halifesi Me’mun tarafından kurulmuştur.
• İlk zamanlar kütüphane, akademi ve tercüme bürosu görevini yapmıştır.
Hakkında bilgi verilen kurum hangisidir?

AÖL Cevap 3- Beytü’l-Hikme

AÖL Soru 4-

• Aritmetik
• Geometri
• Hendese
• Optik ve ışık
Farabi, ilimleri tasnif ederken yukarıda verilenleri hangi sınıf içerisinde değerlendirmiştir?

AÖL Cevap 4- Alet ilimleri

AÖL Soru 5-

• Kur’an-ı Kerim okuma ilmi uzmanlık derecesinde öğretilirdi.
• Kıraat eğitimi yapılan ve hâfız yetiştirilen bölümdür.
Hakkında bilgi verilen eğitim kurumu nasıl isimlendirilmiştir?

AÖL Cevap 5- Dâru’l-Kurra

AÖL Soru 6- İslam coğrafyasında kurulan medreselerden hangisi kendisinden sonrakilere örneklik teşkil etmiştir?

AÖL Cevap 6- Nizamiye Medresesi

AÖL Soru 7- Osmanlılar zamanında “dâru’ssıhha, bîmârhane ve tımarhane” kavramları hangisini ifade etmek için kullanılmıştır?

AÖL Cevap 7- Şifahane

AÖL Soru 8-Zemahşerî” hakkında ne söyleyebiliriz?

AÖL Cevap 8- İslam dünyasında tefsir alanında yaptığı çalışmalarıyla bilinen müfessirlerden biridir

AÖL Soru 9-

• Belhî
• Piri Reis
• Seydi Ali Reis
Bu âlimler İslam dünyasında aşağıdaki ilimlerden hangisi alanında yaptıkları çalışmalarıyla bilinir?

AÖL Cevap 9- Coğrafya

AÖL Soru 10- Türklerin Müslümanlar ile ilk tanışmaları aşağıdaki bölgelerden hangisinde başlamıştır?

AÖL Cevap 10- Maveraünnehir

AÖL Soru 11- Aşağıdakilerin hangisinden sonra İslam, Türkler arasında hızla yayılmaya başlamıştır?

AÖL Cevap 11- Talas Savaşı

AÖL Soru 12-

• On iki imama inanmak inanç konuları arasında yer alır.
• On iki imamın söz ve fiilleri de sünnet olarak kabul edilir.
• Günümüzde, İran, Irak, Suriye ve Lübnan’da yaygındır.
Hakkında bilgi verilen mezhep hangisidir?

AÖL Cevap 12- Câferîlik

AÖL Soru 13-Kitabu’t-Tevhid ve Te’vîlât’ül-Kur’an” adlı eserler aşağıdaki mezhep imamlarından hangisine aittir?

AÖL Cevap 13- İmam Maturidî

AÖL Soru 14-

• Belhi ve Rumi lakaplarıyla da bilinir.
• Divan-ı Kebir, Mesnevi, Fîhi Mâfîh gibi eserleri vardır.
• Anadolu’nun İslam anlayışının oluşmasında etkili olan şahsiyetlerdendir.
Hakkında bilgi verilen İslam âlimi kimdir?

AÖL Cevap 14- Mevlana

AÖL Soru 15- “Züht, fakr ve halvet” kavramları aşağıdaki ilimlerden hangisinin konusudur?

AÖL Cevap 15- Tasavvuf

AÖL Soru 16- “Samimiyet, içtenlik, tutum ve davranışlarda sadece Allah’ın rızasını gözetmek, sözün öze uymasıdır.”
Tanımı yapılan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

AÖL Cevap 16- İhlas

AÖL Soru 17- Hacı Bektaş-ı Veli’nin Makâlât’ını oluşturan dört kapı nedir?

AÖL Cevap 17- Şeriat, Tarikat, Marifet, Hakikat”tir.

AÖL Soru 18- “İslam bilim tarihinde öncelikle dinin iki ana kaynağı olan Kur’an ve sünnetin anlaşılması ve yorumlanmasına odaklanılmış ilmî faaliyetin oluştuğu görülmektedir.”
Buna göre İslam dünyasında ilimlerden hangisine öncelik verildiği söylenir?

AÖL Cevap 18- Kelam

AÖL Soru 19- “Allah sonsuz ilim ve kudreti ile yarattığı kâinatta kusursuz bir sistem kurmuştur. Her varlık, bu sistemin işleyişi içerisinde mevcudiyetini sürdürür.”
Bu bilgiler kavramlardan hangisinin açıklamasıdır?

AÖL Cevap 19- Sünnetullah

AÖL Soru 20- “Allah’ım! Fayda vermeyen ilimden sana sığınırım.”
Bu hadisten ilim ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılır?

AÖL Cevap 20- İnsanlığa katkı sağlamalıdır.

SONRAKİ 20 SORU CEVABI GÖR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir