AÖL Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 6 Ders Kitabı Online Test

AÖL Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 6 Ders Kitabı Özeti

"Tanrı’nın varlığını ve alemin yaratıcısı olduğunu kabul ederler. Fakat O’nun aleme, insana müdahil oluşunu kabul etmezler." görüşü hangi inanç konusundaki felsefi yaklaşıma aittir?

Correct! Wrong!

"Agnostisizm" aşağıdakilerden hangi görüşü kabul eder?

Correct! Wrong!

Aşağıdaki hangi inanç felsefeleri "din yoktur" anlayışı görüşünü kesin olarak benimsemiştir?

Correct! Wrong!

Aşağıdaki davranışlardan hangisi din istismarına bir örnek sayılamaz?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi duyularla algılanabilir bir dini unsurdur?

Correct! Wrong!

Aşağıdaki sorulardan hangisi Allah'ı bulma konusunda sorulabilecek sorulardan biri değildir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi klasik dini felsefi yaklaşımlarından biri değildir?

Correct! Wrong!

Aşağıdaki dini hareketlerden hangisi "tıbbi bir tedavi yöntemi" olarak kabul edilmektedir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi "Diaspora" yı açıklar?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi Yahudiler'in çok tanrılı inanca geçtiği dönem olarak bilinmektedir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi Yahudiliğin bugünkü yapısının oluşmasında önemli rol oynamıştır?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden Hangisi Musa b. Meymun Tarafından Belirlenen Yahudi İnanç Esasları'ndan biri değildir?

Correct! Wrong!

Yahudi inancında son peygamber kimdir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi yazılı Yahudi kutsal kitaplarından biri değildir?

Correct! Wrong!

Hıristiyan coğrafyasında inanç birlikteliğinin sağlanması için Hıristiyan din adamları nerede toplanmıştır?

Correct! Wrong!

Hıristiyanlıkta teslis inancı neyi ifade eder?

Correct! Wrong!

Hıristiyanlıkta pazar gününe önem verilmesinin en önemli sebebi nedir?

Correct! Wrong!

Hıristiyan inancına göre tanrının aktif olarak katıldığına inanılan dini ayinlere ne denir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi Hıristiyanlık inancının kabullerinden biri değildir?

Correct! Wrong!

Aşağıdakilerden hangisi Ortodoksluk patrikhaneliklerinden biri değildir?

Correct! Wrong!

AÖL Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 6 Ders Kitabı Online Test
Dersi tekrar etmelisiniz...

Random Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*
*