AÖL Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 6 Çıkmış Sorular ve Cevapları 3

Açık Lise AÖL Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 6 Geçmiş Sınav Soru ve Cevapları

Açık Öğretim Lisesi AÖL Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 6 geçmiş (önceki) sınavlar soru ve cevapları, kolay ve etkili öğrenme yöntemiyle AÖL kolay sınıf geçme ve üniversite sınavına hazırlık garantili çalışın.

3. Bölüm

AÖL Soru 1- Kendilerinin Yahudi olduklarını söyleyen ancak diğer Yahudi grupları tarafından Yahudi olarak kabul edilmeyen mezhep hangisidir?

Cevap 1- Samiriler

AÖL Soru 2- “325 yılında İznik Konsili’nde bir araya gelen Hristiyanlar tarafından _________ görüşleri benimsenmiş ve Hz. İsa’nın tanrı olduğu fikri kabul edilmiştir.”
Bu metinde bırakılan boşluğa ne getirilmelidir?

AÖL Cevap 2- Pavlus’un

AÖL Soru 3- Karı ve kocadan oluşan en küçük sosyal gruba ne ad verilir?

AÖL Cevap 3- Aile

AÖL Soru 4- Diyanet İşleri Başkanlığının dini konularda en yüksek karar ve danışma organı aşağıdakilerden hangisidir?

AÖL Cevap 4- Din İşleri Yüksek Kurulu

AÖL Soru 5- “Kur’an-ı Kerim-i okutmak, anlamını öğretmek, hafızlık yaptırmak, din eğitimi almak isteyenler için kurslar düzenlemek ve Kur’an kursları açmak”
Görev tanımı verilen Diyanet İşleri Başkanlığı hizmet birimi hangisidir?

AÖL Cevap 5- Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğü

AÖL Soru 6- “Cuma ve bayram namazlarında insanları dini konularda aydınlatmak ve onlara dini mesajlar vermek amacıyla yapılan konuşmaya ________, bu konuşmayı yapan kişiye ise _________ denir.”
Cümledeki boşluklara ne getirilmelidir?

AÖL Cevap 6- hutbe – hatip

AÖL Soru 7-

Söz ola kese savaşı
Söz ola kestire başı
Söz ola ağulu aşı
Yağ ile bal ede bir söz

Bu dizelerde ne vurgulanmaktadır?

AÖL Cevap 7- Yerinde ve doğru konuşmanın önemi

AÖL Soru 8- Darü’l-acezelerin kurulması İslam kültürünün hangisine verdiği önemi göstermektedir?

AÖL Cevap 8- Yaşlılara

AÖL Soru 9- Duygu ve düşüncelerin belli bir sistem, ahenk ve ritim içerisinde seslerle ifade edilmesine ne ad verilir?

AÖL Cevap 9- Musiki

AÖL Soru 10- “Dikkat ediniz! Sizin eşleriniz üzerinde, eşlerinizin de sizin üzerinizde hakları vardır.”
Bu hadiste evliliklerde eşlerin dikkat etmesi gereken konulardan hangisi daha çok vurgulanmıştır?

AÖL Cevap 10- Sorumluluk

AÖL Soru 11- İl ve ilçelerde din hizmetlerinden birinci derecede sorumlu olan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

AÖL Cevap 11- Müftü

AÖL Soru 12- Türkiye’de hutbeler tüm camilerde hangi tarihten itibaren Türkçe okutulmuştur?

AÖL Cevap 12- 1932

AÖL Soru 13- İlk Diyanet İşleri Başkanı kimdir?

AÖL Cevap 13- M. Rıfat BÖREKÇİ

AÖL Soru 14-

• Yahudilikte evlilik dini bir gerekliliktir.
• Hristiyanlıkta iffeti korumanın ve nesli sürdürmenin yolu evlilikten geçer.
• Hinduizm’de evlilik kadın ile erkek arasında ölüme kadar süren bir anlaşmadır.
• İslam’da evlilik hem neslin devam etmesi için bir vesile hem de kişiyi günahlardan koruyan bir vasıtadır.
Bu açıklamalara göre hangi ifade doğrudur?

AÖL Cevap 14- Farklı din ve inançlarda evlilik vardır ve teşvik edilmiştir.

AÖL Soru 15- Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam dininin ortak inancı aşağıdakilerden hangisidir?

AÖL Cevap 15- Hz. Adem’in peygamberliği

AÖL Soru 16- Aşağıdaki dinlerden hangisi monoteist (tek tanrılı) inanç sistemi içinde kabul edilir?

AÖL Cevap 16- Sihizm

AÖL Soru 17- Günümüz Hristiyanlığının şekillenmesinde etkili olan şahıs aşağıdakilerden hangisidir?

AÖL Cevap 17- Pavlus

AÖL Soru 18-

• 15 yaşında kendimi öğrenmeye verdim.
• 30 yaşında irademe sahip olabildim.
• 40 yaşında şüphelerden uzaklaştım.
• 50 yaşında göğün emrini öğrendim.
• 60 yaşında seziş yoluyla herşeyi kavradım.
• 70 yaşında doğru olan şeylere zarar vermeden kalbimin isteklerini yerine getirebildim.
Bu sözlerin sahibi Çinli filozof ve din kurucusu kimdir?

AÖL Cevap 18- Konfüçyüs

AÖL Soru 19-Beş Klasik” ve “Dört Kitap” adlı metinler aşağıdaki dinlerden hangisine aittir?

AÖL Cevap 19- Konfüçyanizm

AÖL Soru 20- Hangi dinde hac mekanları tek merkezde toplanmıştır?

AÖL Cevap 20- İslamiyet

ÖNCEKİ 20 SORU CEVABI GÖR

Random Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*
*