AÖL Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 6 Çıkmış Sorular ve Cevapları 2

Açık Lise AÖL Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 6 Geçmiş Sınav Soru ve Cevapları

Açık Öğretim Lisesi AÖL Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 6 geçmiş (önceki) sınavlar soru ve cevapları, bu yöntemle AÖL kolay sınıf geçme ve üniversite sınavına hazırlık garantili çalışın.

2. Bölüm

AÖL Soru 1- “İsminin anlamı “barış” olan bir dini, şiddet odaklı göstermek; Kur’an ayetlerindeki iyilik yolunda mücadele anlamı taşıyan cihadı, haksız yere savaşmak şeklinde yorumlamak art niyetli bir yaklaşım biçimidir.”
Bu cümle ile aşağıdakilerden hangisine karşı çıkılmaktadır?

Cevap 1- İslamofobiye

AÖL Soru 2- “Filistin bölgesinde göçebe olarak yaşayan Yahudilerin ismidir. Yahudilere bu ad, Filistin bölgesinde yaşayan yerli halk tarafından verilmiştir.”
Hakkında bilgi verilen kavram hangisidir?

AÖL Cevap 2- İbrani

AÖL Soru 3-

 • İnanç esasını On Emir oluşturur
 • Kutsal kitaplarının sözlü kısmına Talmud denir
 • Mesih’in, Hz. Davud soyundan geleceğine inanırlar.

Bu ifadeler hangi dini tarif etmektedir?

AÖL Cevap 3- Yahudilik

AÖL Soru 4- Hem Hristiyanlık hem de Yahudilik için kutsal kabul edilen mekan neresidir?

AÖL Cevap 4- Süleyman Mabedi

AÖL Soru 5- “Hristiyan inancında Hz. İsa’nın havarileri ile yediği son yemeğin anısına yapılan ayindir.”
Hakkında bilgi verilen sakrament aşağıdakilerden hangisidir?

AÖL Cevap 5- Ekmek şarap ayini

AÖL Soru 6-

• 16. yüzyılda Martin Luther tarafından başlatılan reform hareketleri sonucunda ortaya çıkmıştır.
• Kilisenin günahları bağışlamasına, bunu malî bir kaynak hâline getirmesine ve Vatikan’ın kutsal kitap yorumunu kendi tasarrufunda tutmasına itiraz eder.
• Hristiyan sakramentlerinden sadece vaftiz ve ekmek şarap ayinini kabul ederler.
Hakkında bilgi verilen Hristiyan grubu hangisidir?

AÖL Cevap 6- Protestanlık

AÖL Soru 7- Hristiyanlıkta günahların papaza anlatılarak tövbe edilmesine ne ad verilir?

AÖL Cevap 7- Günah itirafı

AÖL Soru 8- Matta, Markos, Luka ve Yuhanna aşağıdaki kutsal kitaplardan hangisi ile isimlendirilir?

AÖL Cevap 8- İncil

AÖL Soru 9- “O, kendisinden başka hiçbir ilâh bulunmayan Allah’tır. O, mülkün gerçek sahibi, her türlü eksiklikten uzak, barış ve esenliğin kaynağı, güvenlik veren, gözetip koruyan, mutlak güç sahibi, düzeltip ıslah eden ve dilediğini yaptıran ve büyüklükte eşsiz olan Allah’tır. Allah, onların ortak koştuklarından uzaktır.” (Haşr suresi, 23. ayet)
Bu ayet inanç ile ilgili felsefi yaklaşımlardan hangisini desteklemektedir?

AÖL Cevap 9- Teizm

AÖL Soru 10- Hangi ayette deizmin yanlış olduğu sonucuna ulaşılmaktadır?

AÖL Cevap 10- “Göklerde ve yerde bulunan herkes O’ndan ister. O her an yaratma hâlindedir.” (Rahmân suresi, 29. ayet)

AÖL Soru 11- “Auguste Comte tarafından kurulan; din ve metafiziği, insanlığın ilerlemesini engelleyen bilim öncesi düşünce tarzları olarak gören ve sadece modern bilimi temele alan dünya görüşüdür.”
Hakkında bilgi verilen bu görüş hangisidir?

AÖL Cevap 11- Pozitivizm

AÖL Soru 12- “Kuşkusuz, göklerin ve yerin yaratılışında, gece ve gündüzün değişmesinde, insanlara fayda veren yüklerle denizde seyreden gemilerde, Allah’ın gökten indirerek onunla ölü haldeki toprağa can verdiği ve orada her çeşit canlının yetişmesini sağladığı yağmurda, rüzgârları ve gökle yer arasında emre hazır bekleyen bulutları evirip çevirip yönlendirmesinde aklını işleten bir topluluk için elbette nice deliller vardır.” (Bakara suresi, 164. ayet)
Bu ayetten İslam ile ilgili hangi bakış açısına ulaşılabilir?

AÖL Cevap 12- Bilime bakış açısına

AÖL Soru 13-

 • Ahiretle ilgili meselelerin doğrulanmasının mümkün olmadığını savunur.
 • Tanrı hakkında kesin bilginin mümkün olmadığını savunur.
 • Bilinmezlik ya da bilinemezcilik anlamına gelir.

Bu tanımlamalar hangi akımı ifade etmektedir?

AÖL Cevap 13- Agnostisizm

AÖL Soru 14- “Acaba onlar bir yaratıcı bulunmadan mı yaratıldılar, yoksa yaratıcı kendileri midir? Yoksa gökleri ve yeri onlar mı yaratmışlar? Hayır hayır! Onlar bir türlü idrak edip inanmıyorlar.” (Tûr suresi, 35-36. ayetler)
Bu ayetlerde dini akımlardan öncelikle hangisine yönelik bir eleştiri bulunmaktadır?

AÖL Cevap 14- Ateizm

AÖL Soru 15- “Şüphesiz ki Allah insanlara hiçbir şekilde zulmetmez, fakat insanlar kendilerine zulmederler.” (Yûnus suresi, 44. ayet)
Bu ayet hangi probleme yönelik bir cevap oluşturmaktadır?

AÖL Cevap 15- Kötülük problemi

AÖL Soru 16- Yahudilerin hem dini hem de milli hayatlarının merkezi olan Mabed aşağıdakilerden hangisi zamanında inşa edilmiştir?

AÖL Cevap 16- Kral Süleyman

AÖL Soru 17-Yahve” neyi ifade etmektedir?

AÖL Cevap 17- Yahudilikte tanrı için kullanılan isimlerden biridir

AÖL Soru 18-

 • Kendilerini iyiye ve güzele yönlendiren herkese peygamber derler.
 • Hz. Davud ve Hz. Süleyman’ı kral olarak kabul ederler.
 • Kadınların da peygamber olabileceğine inanırlar.

Yukarıdaki ifadeler hangi dine aittir?

AÖL Cevap 18- Yahudilik

AÖL Soru 19-Tora” neyi ifade etmektedir?

AÖL Cevap 19- Yahudi kutsal kitabı olan Tanah’ın bölümlerinden biridir

AÖL Soru 20- Yahudilikte kutsal kabul edilen ve “şabat” olarak isimlendirilen gün hangisidir?

AÖL Cevap 20- Cumartesi

ÖNCEKİ 20 SORU CEVABI GÖR

SONRAKİ 20 SORU CEVABI GÖR

 • “kenani” nedir?

  sraîl oğullarının inançlarına göre adanmış ülke ya da İsrail ülkesi olarak kabul ettikleri bölgede yaşayanlar.

 • Pozitif yükle yüklenmiş atomlar nedir?

  Bir atomun elektron vermesi ile oluşan, proton sayısı elektron sayısından fazla pozitif yükle yüklenmiş atomlara katyon denir. Nötr bir atomdan […]

 • Yahya Kemal Beyatlı Kimdir, Eserleri Nelerdir?

  Yahya Kemal Beyatlı (1884-1958) Cumhuriyet Dönemi Türk şiirinin en önemli şairlerinden biridir. Türk şiirini, musikisini, tarihini içten duyarak seven bir […]

 • Maturidiliğin temel görüșleri nedir?

  Maturîdîliğin bazı görüșleri: İman; dil ile ikrar, kalp ile tasdikten ibarettir. Amel imandan bir cüz değildir. Allah Kur’an’da bu ikisini […]

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*
*