AÖL Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 5 Çıkmış Sorular ve Cevapları 2

Açık Lise AÖL Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 5 Geçmiş Sınav Soru ve Cevapları 1

Açık Öğretim Lisesi AÖL Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 5 geçmiş (önceki) sınavlar soru ve cevapları, kolay ve etkili öğrenme yöntemiyle AÖL kolay sınıf geçme ve üniversite sınavına hazırlık garantili çalışın.

2. Bölüm

AÖL Soru 1- “Bir mümin erkek veya bir mümin kadının, Allah ve Resulü bir emir ve hüküm verdiklerinde artık işlerinde bundan başkasını seçme hakları olamaz. Allah’ın ve Resulü’nün emrine itaat etmeyenler doğru yoldan açıkça sapmışlardır.” (Ahzâb suresi, 36. ayet)
Bu ayette Hz. Peygamber’in hangi görevi öne çıkmaktadır?

Cevap 1- Teşri

AÖL Soru 2- “Allah için kullanıldığında Allah’ın kusursuz yaratıcılığını ve kullarına karşı cömertliğini ifade eder. İnsan için kullanıldığında ise kulun Allah’a karşı hissettiği derin saygı, bağlılık ve itaat ile bunların sonucunda oluşacak iyi davranışları kapsar.”
Hakkında bilgi verilen kavram hangisidir?

AÖL Cevap 2- İhsan

AÖL Soru 3- “O, göklerin ve yerin sahibi olan Allah’ın yoludur. Dikkat edin sonunda bütün işler Allah’a döner.” (Şûrâ suresi, 53. ayet)
Bu ayette altı çizili bölümde işaret edilen kavram hangisidir?

AÖL Cevap 3- Sırat-ı müstakîm

AÖL Soru 4- Hidayet kavramının zıddını ifade eden kavram nedir?

AÖL Cevap 4- Dalâlet

AÖL Soru 5- “İman edip salih ameller işleyenlere gelince insanların en hayırlısı onlardır… Allah kendilerinden hoşnut olmuş, onlar da Allah’tan hoşnut olmuşlardır…” (Beyyine suresi, 7-8. ayetler)
Bu ayette ne vurgulanmaktadır?

AÖL Cevap 5- İman ve salih amel arasındaki ilişki

AÖL Soru 6- “Cihat” kavramı maddi mücadele ile sınırlıdır. ifadesi doğru mudur?

AÖL Cevap 6- Yanlıştır

AÖL Soru 7- “…Hüküm yalnızca O’nundur. Kesinlikle O’na döndürüleceksiniz.” (Kasas suresi, 70. ayet)
Bu ayette ne vurgulanmaktadır?

AÖL Cevap 7- Ahiret hayatının varlığı

AÖL Soru 8- “Ölümden sonra mahşerdeki dirilişe kadar geçecek süredir.” ifadesinin tanım karşılığı nedir?

AÖL Cevap 8- Berzah

AÖL Soru 9-

• Bilgisi sadece Allah’a aittir.
• İsrafil isimli meleğin sûra üflemesi ile başlayacaktır.
• Kur’an’da dünya hayatının sona ermesi olarak tanımlanır.


Bu bilgiler aşağıdaki kavramlardan hangisi ile ilgilidir?

AÖL Cevap 9- Kıyamet

AÖL Soru 10- “O gün insanlar hakka çağıran o korkunç sesi işiteceklerdir. İşte bu, kabirlerden çıkış günüdür.(Kâf suresi, 42.ayet)
Bu ayette altı çizili bölüm ile aşağıdakilerden hangisine değinilmektedir?

AÖL Cevap 10- Ba’s

AÖL Soru 11- Aşağıdakilerden hangisi Kur’an-ı Kerim’de cehennem için kullanılan kavramlardan biridir?

AÖL Cevap 11-Nâr

AÖL Soru 12- “Yaşadığı dönemde çoğu kişi Hz. Peygamber’e eşyalarını emanet etmiştir. O, her ne pahasına olursa olsun aldığı emanetleri korumuştur. Bu konuda hassas davranan Hz. Peygamber, Medine’ye hicret etmeden önce kendisinde bulunan emanetleri sahiplerine iade etmesi için Hz. Ali’yi görevlendirmiştir.
Bu olayda Hz. Peygamber’in hangi özelliğine örnek gösterilebilir?

AÖL Cevap 12- Güvenilirliğine

AÖL Soru 13- “…Eğer kaba, katı kalpli olsaydın, hiç şüphesiz etrafından dağılır giderlerdi…”(Âl-i İmrân suresi, 159. ayet)
Bu ayetten Hz. Peygamber ile ilgili hangis fikre ulaşılabilir?

AÖL Cevap 13-Etrafındakilere karşı merhametlidir.

AÖL Soru 14- “Allah’a yemin ederim ki kızım Fatıma hırsızlık yapsaydı onu da cezalandırırdım.”

Bu hadis hangi kavramı vurgulamaktadır??

AÖL Cevap 14- Adalet

AÖL Soru 15-“Peygamberlerin Allah’tan aldıkları vahiyleri insanların anlayabilmeleri için yapmış oldukları açıklamalar” anlamına gelen kavram hangisidir?

AÖL Cevap 15- Tebyin

AÖL Soru 16- “Ey örtünüp bürünen! Kalk ve insanları uyar.”
(Müddessir suresi, 1-2. ayetler)
Bu ayette Hz. Peygamber ne ile görevlendirilmiştir?

AÖL Cevap 16- Tebliğ

AÖL Soru 17- Hz. Peygamber’in,
• Beş vakit namazın zamanı
• Hangi durumlarda orucun bozulmayacağı
• Kimlerin zekât vermesi gerektiği
gibi durumları bildirmesi görevlerinden hangisi ile ilgilidir?

AÖL Cevap 17- Teşrî

AÖL Soru 18- “İşte kitap; onda asla şüphe yoktur. O, günahtan sakınanlar için bir rehberdir.” (Bakara suresi, 2. ayet)
Bu ayet Kur’an-ı Kerim’in hangi özelliği ile ilgilidir?

AÖL Cevap 18- Hidayet kaynağı olması

AÖL Soru 19- Kur’an-ı Kerim’de “göklerin ve yerin yegâne sahibi olan Allah’ın yolu” olarak bildirilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

AÖL Cevap 19- Sırât-ı Müstakîm

AÖL Soru 20-

I. Ortam ve kültür
II. Mezhepler
III. Dinî metinler
IV. Tasavvufi oluşumlar
Bunlardan hangileri İslam düşüncesindeki yorum farklılıklarının sonuçlarındandır?

AÖL Cevap 20- II ve IV.

ÖNCEKİ 20 SORU CEVABI GÖR

SONRAKİ 20 SORU CEVABI GÖR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*
*