Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

AÖL Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 5 Çıkmış Sorular ve Cevapları 1

Açık Lise AÖL Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 5 Geçmiş Sınav Soru ve Cevapları 1

Açık Öğretim Lisesi AÖL Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 5 geçmiş (önceki) sınavlar soru ve cevapları, kolay ve etkili öğrenme yöntemiyle AÖL kolay sınıf geçme ve üniversite sınavına hazırlık garantili çalışın.

1. Bölüm

AÖL Soru 1- “Biz göğü, yeri ve ikisi arasındakileri boş yere yaratmadık…” (Sâd suresi, 27. ayet)
Bu ayette aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

Cevap 1- Yaratılan her şeyin bir amacı vardır.

AÖL Soru 2- “Gök yarıldığında yıldızlar dağılıp saçıldığında, denizler yükselip birbirine katıldığında, kabirlerin altı üstüne getirildiğinde; her insan dünyada neleri yaptığını ve neleri yapmadığını açıkça bilecektir…”
(İnfitâr suresi, 1-6. ayetler)
Bu ayette ne vurgulanmaktadır?

AÖL Cevap 2- Kıyamet

AÖL Soru 3- “Kıyamet günü için adalet terazileri kuracağız. Öyle ki hiç kimseye zerre kadar zulmedilmeyecek…” (Enbiyâ suresi, 47. ayet)

Bu ayette ne vurgulanmaktadır?

AÖL Cevap 3- Mizana işaret edilmektedir

AÖL Soru 4- “Ölünün tabuta konulup musallaya ve cenaze namazından sonra da kabristana taşınmasıdır.”
Hakkında bilgi verilen kavram nedir?

AÖL Cevap 4- Teşyî

AÖL Soru 5- “De ki: ‘Ben de ancak sizin gibi bir beşerim…’”
(Fussilet suresi, 6. ayet)
Bu ayette Hz. Peygamber’in hangi yönüne değinilmektedir?

AÖL Cevap 5- İnsan olması

AÖL Soru 6- Hz. Peygamber, Allah’ın kendisine verdiği görev konusunda hiçbir taviz vermemiştir. Müşriklerin tekliflerine “Güneşi sağ elime, ayı sol elime verseniz yine de davamdan vazgeçmem.” diyerek karşılık vermiştir.
Bu örnek Hz. Peygamber’in,
I. kararlılık,
II. tevazu,
III. merhamet,
IV. sabır
yönlerinden hangilerini göstermektedir?

AÖL Cevap 6- I ve IV.

AÖL Soru 7- “Hz. Muhammed’in (sav) görevlerinden biri de teşridir. İslam dininde hüküm koyma yetkisi, Allah’a ve Hz. Peygamber’e aittir. Allah ve Peygamber, bir konuda hüküm verdiği zaman Müslümanlar o hükme uymakla yükümlüdür.”
Hangi ayette Hz. Peygamber’in bu görevine değinilmektedir?

AÖL Cevap 7- “… Peygamber, onlara iyiliği emreder ve onları kötülükten meneder; yine onlara temiz şeyleri helal, kötü ve pis şeyleri haram kılar…”
(A’râf suresi, 157. ayet)

AÖL Soru 8- “İnanç, ibadet ve ahlak başta olmak üzere hayatın her alanında Müslümanların kendilerine örnek almaları gereken tek ve en güzel model” anlamına gelen Hz. Muhammed’in bu sıfatı nedir?

AÖL Cevap 8- Üsve-i Hasene

AÖL Soru 9-

Şehitlerin ser çeşmesi, evliyanın bağrı başı,
Fatma ana gözü yaşı, Hasan ile Hüseyin’dir.
Hz. Ali babaları, Muhammed’dir dedeleri
Arşın iki gölgeleri Hasan ile Hüseyin’dir.

Bu dizelerde hangisine duyulan sevgi anlatılmaktadır?

AÖL Cevap 9- Ehl-i beyte

AÖL Soru 10- “Allah’ı her an görüyormuş gibi yaşayan, güzel davranan, bağışlayan, ikram eden ve iyilik eden kişiler”hangi ad ile isimlendirilir?

AÖL Cevap 10- Muhsin

AÖL Soru 11- “Kur’an-ı Kerim’de zerre kadar hayır yapanın mükâfatını, zerre kadar kötülük yapanın da cezasını ahirette göreceği belirtilir.”
Bu metinde hangi mesaj vurgulanmaktadır?

AÖL Cevap 11- Her davranışın bir karşılığının olduğu bilinmelidir.

AÖL Soru 12- “Sözlükte “iki şey arasındaki perde, engel” anlamına gelir, ölümden sonra başlayıp mahşerdeki dirilişe kadar devam edecek olan kabir hayatını ifade eder.”
Hakkında bilgi verilen kavram hangisidir?

AÖL Cevap 12- Berzah

AÖL Soru 13- “Hz. Peygamber vefat eden bir kişinin cenazesine katılmanın, Müslümanın Müslüman üzerindeki haklarından olduğunu belirtmiştir.”
Buna göre hangi düşünceye ulaşılabilir?

AÖL Cevap 13- Müslümanın ölen bir Müslümana karşı sorumlulukları vardır.

AÖL Soru 14- Ayetlerin hangisinde ba’s olayından bahsedilmektedir?

AÖL Cevap 14- “O gün insanlar hakka çağıran o korkunç sesi işiteceklerdir. İşte bu, kabirlerden çıkış günüdür.” (Kâf suresi, 42. ayet)

AÖL Soru 15- Kuran’ı Kerimde geçen

  • Naîm
  • Firdevs
  • Dârusselâm

kelimelerinin eş anlamlısı nedir?

AÖL Cevap 15- Cennet

AÖL Soru 16- Tekfin kavramı cenaze ile ilgili hangi anlamı ifade etmektedir?

AÖL Cevap 16- Kefenlenmesini

AÖL Soru 17-Hakka yürümek” deyimi ile hangi konu ifade edilmektedir?

AÖL Cevap 17- Ölüm

AÖL Soru 18- “Sen elbette yüce bir ahlaka sahipsin.” (Kalem suresi, 4. ayet)
Bu ayette Hz. Peygamber ile ilgili ne vurgulanmaktadır?

AÖL Cevap 18- Güzel ahlakı şahsında somutlaştırmıştır.

AÖL Soru 19- “Sen onlara sırf Allah’ın lütfu sayesinde yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı kalpli olsaydın, hiç şüphesiz etrafından dağılır giderlerdi. Onları affet, onların bağışlanmasını dile…” (Âl-i İmrân suresi, 159. ayet)
Bu ayette Hz. Peygamber’in hangi özelliği vurgulanmaktadır?

AÖL Cevap 19- Merhameti

AÖL Soru 20- “Hz. Ayşe şöyle anlatır: “Allah Resulü, evinde herhangi bir insan gibi davranırdı. Kendi elbisesini yamar, ayakkabılarını tamir eder, ev işlerinde hanımlarına yardımda bulunurdu.”
Bu metinde Hz. Peygamber’in hangi yönü vurgulanmaktadır?

AÖL Cevap 20- Mütevaziliği

SONRAKİ 20 SORU CEVABI GÖR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir