AÖL Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 4 Çıkmış Sorular ve Cevapları 3

Açık Lise AÖL Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 4 Geçmiş Sınav Soru ve Cevapları

Açık Öğretim Lisesi AÖL Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 4 geçmiş (önceki) sınavlar soru ve cevapları, kolay ve etkili öğrenme yöntemiyle AÖL kolay sınıf geçme ve üniversite sınavına hazırlık garantili çalışın.

3. Bölüm

AÖL Soru 1- Selçuklu veziri Nizamülmülk’ün 1067 yılında kurduğu medrese hangisidir?

AÖL Cevap 1- Nizamiye Medresesi

AÖL Soru 2-  “Taberi” hangi alanda yaptığı çalışmaları ile tanınmıştır?

AÖL Cevap 2- Tefsir

AÖL Soru 3- Dünya haritasını günümüzdeki ölçülere yakın şekilde ilk çizen Müslüman bilim adamı aşağıdakilerden hangisidir?

AÖL Cevap 3- Piri Reis

AÖL Soru 4- “… Kim, bir insanı, bir can karşılığı veya yeryüzünde bir bozgunculuk çıkarmak karşılığı olmaksızın öldürürse, o sanki bütün insanları öldürmüştür. Her kim de birini (hayatını kurtararak) yaşatırsa, sanki bütün insanları yaşatmıştır…” (Mâide suresi, 32.ayet)

Yukarıdaki ayette hangi konuya vurgu yapılmaktadır?

AÖL Cevap 4- Yaşama hakkının önemine

AÖL Soru 5-

I. Mescid-i Nebi’nin yanına Suffe’yi yaptırması
II. Bir Yahudi cenazesi geçerken ayağa kalkması
III. Hendek Savaşı’nda Selman-ı Farisi’nin önerisini uygulaması
IV. Bedir Savaşı esirlerini on Müslümana okuma yazma öğretmeleri karşılığında serbest bırakması
Hz. Peygamber’in bu davranışlarından hangileri eğitime verdiği öneme örnek oluşturmaktadır?

AÖL Cevap 5- I ve IV.

AÖL Soru 6- “De ki: Hak Rabb’inizdendir. Artık dileyen iman etsin, dileyen inkâr etsin…” (Kehf suresi, 29. ayet)
Bu ayette temel hak ve özgürlüklerden hangisi vurgulanmaktadır?

AÖL Cevap 6- İnanç özgürlüğü

AÖL Soru 7- “İslam ülkelerinde kilise, havra ya da sinagoglar bulunmakta ve buralar o dinin mensupları tarafından halen aktif olarak kullanılmaktadır.”
Bu durum İslam kültüründe hangisinin varlığına örnek oluşturmaktadır?

AÖL Cevap 7- İbadet özgürlüğünün

AÖL Soru 8- İzin almadan bir kimsenin evinin içine bakmak helal değildir.
ifadesi hangi kavrama vurgu yapmaktadır?

AÖL Cevap 8- Özel yaşamın korunmasının gerekliliğine

AÖL Soru 9- “Hz. Ömer’in halifeliği döneminde akrabaları ondan kendilerine bütçeden yüksek maaş bağlanmasını isterler. Fakat o, “Herkes layık olduğu kadar maaş alacaktır.” diyerek onların bu isteklerini geri çevirir.”
Bu durum Hz. Ömer’in neye verdiği önemi göstermektedir?

AÖL Cevap 9- Hak ve adalete

AÖL Soru 10- “Onlara, “Allah’ın indirdiğine ve Peygamber’e itaat edin.” denildiğinde onlar, “Babalarımızı üzerinde bulduğumuz din bize yeter” derler. Peki ya babaları bir şey bilmiyor ve doğru yolu bulamamış olsalar da mı?” (Mâide suresi, 104. ayet)
Bu ayette müslümanlara ne tavsiye edilmektedir?

AÖL Cevap 10- Taassuptan uzak durulması

AÖL Soru 11- “Düşünesiniz diye Allah size ayetlerini böyle açıklamaktadır.” (Bakara suresi, 242. ayet)
Bu ayette ne vurgulanmaktadır?

AÖL Cevap 11- Allah, insanların aklı kullanarak doğru bilgiye ulaşmasını ister.

AÖL Soru 12-

  • İnsanlık tarihi boyunca var olmuştur.
  • En doğru ve en kesin bilgidir.
  • Kaynağı Allah’tır.

Yukarıdaki açıklamaların tanımladığı kavram nedir?

AÖL Cevap 12- Vahiy

AÖL Soru 13- “İlim ve hikmet müminin yitiğidir. Nerede bulursa alır.”
Bu hadis hangi sorulaya cevap oluşturmaktadır?

AÖL Cevap 13- İslam’ın bilime bakışı nedir?

AÖL Soru 14- “Astronomi alanında İslam medeniyetine önemli katkılar sağlamıştır. Semerkant’ta kurduğu rasathanede pek çok öğrenci yetiştirmiştir.”
Hakkında bilgi verilen âlim kimdir?

AÖL Cevap 14- Uluğ Bey

AÖL Soru 15-

  • Sıfırlı sistemi bulmuştur.
  • Müslüman matematikçilerin öncülerindendir.
  • Astronomi ve coğrafya alanlarında buluşlar yapmıştır.

Hakkında bilgi verilen âlim kimdir?

AÖL Cevap 15- Harezmi

AÖL Soru 16-

I. el-Kanun fit-Tıp
II. el-Fark Beyne’l Firak
III. Kitabü’ş Şifa
IV. Fizilali’l-Kur’an
Bu eserlerden hangileri İbn-i Sina’ya aittir?

AÖL Cevap 16- I ve III

AÖL Soru 17- Kur’an’ın ilk emrinin “oku” olması İslam’ın aşağıdakilerden hangisine verdiği önemi göstermektedir?

AÖL Cevap 17- Eğitim ve öğretime

AÖL Soru 18- İslam’a göre doğru bilgiye akıl, vahiy ve _______ ile ulaşılabilir.
Cümlede boş bırakılan yere hangisinin getirilmesi gerekir?

AÖL Cevap 18- Duyu

AÖL Soru 19- Vahiyler peygamberlere daha çok hangi yolla gelmiştir?

AÖL Cevap 19- Cebrail vasıtasıyla

AÖL Soru 20- Hz. Peygamber’e ilk vahiy nerede gelmiştir?

AÖL Cevap 20- Hira Mağarası

ÖNCEKİ 20 SORU CEVABI GÖR

SONRAKİ 20 SORU CEVABI GÖR

Random Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*
*