AÖL Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 3 Çıkmış Sorular ve Cevapları 3

Açık Lise AÖL Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 3 Geçmiş Sınav Soru ve Cevapları

Açık Öğretim Lisesi AÖL Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 3 geçmiş (önceki) sınavlar soru ve cevapları, kolay ve etkili öğrenme yöntemiyle AÖL kolay sınıf geçme ve üniversite sınavına hazırlık garantili çalışın.

3. Bölüm

Soru 1- “… Vay hâlimize derler, bu nasıl kitapmış!Küçük büyük hiçbir şey bırakmaksızın (yaptıklarımızın) hepsini sayıp dökmüş! Böylece yaptıklarının karşılığını bulmuşlardır…” (Kehf suresi, 49.ayet)
Bu ayette kitap kelimesi ile ne kastedilmiştir?

Cevap 1- Amel defteri

Soru 2- Allah için duadan daha değerli bir şey yoktur.
Bu hadiste dua ile ilgili vurgulanmak istenen nedir?

Cevap 2- Duanın önemi

Soru 3- “Melekler ateşten yaratılmışlardır.” Yukarıdaki ifade doğru mudur?

Cevap 3- Yanlıştır

Soru 4- ‘‘Sevap ve günahların tartıldığı özel bir tartıdır.’’
Açıklaması verilen kavram nedir?

Cevap 4- Mizan

Soru 5- Kurban ibadeti aşağıdaki peygamberlerden hangileri ile başlamıştır?

Cevap 5- Hz. İbrahim – Hz. İsmail

Soru 6- Hz. Muhammed (sav.) Kur’an’ın hükümlerini sözleriyle yorumlamış, davranışlarıyla da insanlara örnek olmuştur.
Bu durum Hz. Peygamber’in özelliklerinden hangisi ile ilgilidir?

Cevap 6- Kur’an’ı açıklayıcı olması

Soru 7- Hz. Muhammed’in (sav.) söz, fiil ve davranışlarına ne ad verilir?

Cevap 7- Sünnet

Soru 8- Hz. Muhammed’i diğer insanlardan ayıran en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap 8- Allah’tan vahiy alması

Soru 9- “Hz. Muhammed (sav.), insanları İslam’a davet etmek için Taif’e gittiğinde, taşlanmasına ve eziyet edilmesine rağmen, onlara beddua değil, bilakis hidayete ulaşmaları için Allah’a dua etmiştir.”
Hz. Peygamber’in bu davranışı özelliklerinden hangisine örnek oluşturur?

Cevap 9- Merhametine

Soru 10- Kur’an’ın geniş bir şekilde açıklanması ve yorumlanmasına ne denir?

Cevap 10- Tefsir

Soru 11- “Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka ilahlar olsaydı yerin ve göğün düzeni bozulurdu…” (Enbiyâ suresi, 22.ayet)
Bu ayette Allah ile ilgili hangi özelliği vurgulanmaktadır?

Cevap 11- Bir olduğu

Soru 12- Her şey kendisine muhtaç olduğu hâlde kendisi hiçbir şeye muhtaç olmayan anlamına gelen Allah’ın ismi hangisidir?

Cevap 12- Samed

Soru 13- Hangi namazın farzı iki rekâttır?

Cevap 13- Sabah

Soru 14- “İlahınız bir tek ilahtır. Ondan başka ilah yoktur…” (Bakara suresi, 163. ayet)
Bu ayet Allah’ın sıfatlarından hangileri ile ilişkilidir?

Cevap 14- Vücut – Vahdaniyet

Soru 15-  İnsanın davranışlarından sorumlu tutulmasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap 15- Akıl ve irade sahibi olması

Soru 16- Allah’ın izni ile peygamberlerin gösterdiği olağanüstü hâllere ne ad verilir?

Cevap 16- Mucize

Soru 17- Kıyametin kopması ve tekrar diriliş ile ilgili görevleri yerine getiren melek hangisidir?

Cevap 17- İsrafil

Soru 18-“Her kim yalan söylemeyi ve yalanla iş görmeyi bırakmazsa, Allah onun yeme ve içmesini bırakmasına değer vermez.”
Bu hadiste oruç tutan kişiye ne tavsiye edilmektedir?

Cevap 18- Doğru sözlü olması

Soru 19- “Onları, gaflet içinde bulunup iman etmezlerken işin bitirileceği o pişmanlık günüyle korkut.” (Meryem suresi, 39. ayet)
Bu ayette Hz. Peygamber’in hangi yönüne vurgu yapılmıştır?

Cevap 19- Uyarıcılığına

Soru 20- Hz. Muhammed (sav.) İslam’ı tebliğ etmeye öncelikle kimlerden başlamıştır?

Cevap 20- Yakın akrabalarından

ÖNCEKİ 20 SORU CEVABI GÖR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*
*