AÖL Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 3 Çıkmış Sorular ve Cevapları 2

Açık Lise AÖL Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 3 Geçmiş Sınav Soru ve Cevapları

Açık Öğretim Lisesi AÖL Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 3 geçmiş (önceki) sınavlar soru ve cevapları, kolay ve etkili öğrenme yöntemiyle AÖL kolay sınıf geçme ve üniversite sınavına hazırlık garantili çalışın.

2. Bölüm

Soru 1-Halîlullah” olarak anılan peygamber aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap 1- Hz. İbrahim

Soru 2- “Hani o gençler mağaraya sığınmışlardı da, ‘Ey Rabb’imiz! Bize katından bir rahmet ver ve içinde bulunduğumuz şu durumda bize kurtuluş ve doğruluğa ulaşmayı kolaylaştır’ demişlerdi.”
Bu ayette bahsedilen gençler hangisi ifade ile isimlendirilmiştir?

Cevap 2- Ashab-ı kehf

Soru 3- “Allah İmrân kızı _________ misal vermiştir: O iffetini çok iyi korumuştu, biz de ona ruhumuzdan üfledik; o, Rabb’inin sözlerini ve kitaplarını hep tasdik etti ve o içtenlikle itaat edenlerdendi.”
(Tahrîm suresi, 12. ayet)
Bu ayette boş bırakılan yere ne getirilmelidir?

Cevap 3- Meryem’i

Soru 4- İslam’ın gizli davet döneminde evini Müslümanların eğitimi için açan sahabe kimdir?

Cevap 4- Hz. Erkam bin Ebi’l-Erkam

Soru 5-

• Hz. Peygamber kendisinden bahsederken “Mekke’de ondan daha güzel saçlı, daha güzel giyimli, daha çok nimetler içinde yaşayan birini görmemiştim.” demiştir.
• Birinci Akabe Biatı’na katılan Medineli Müslümanların talebi üzerine, öğretmen olarak Medine’ye gönderilmiştir.
Bu bilgiler sahabelerden hangisine aittir?

Cevap 5- Hz. Mus’ab bin Umeyr

Soru 6- Hz. Peygamber tarafından İslam’ı öğretmesi ve uygulaması için Yemen’e gönderilen sahabe aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap 6- Hz. Muaz bin Cebel

Soru 7-

  • En çok hadis rivayet eden kişilerdendir.
  • Âlim sahabelerden biridir.
  • Hz. Ebu Bekir’in kızıdır.

Bu bilgiler sahabelerden hangisine aittir?

Cevap 7- Hz. Aişe

Soru 8- İslam dinine göre evliliğin hukuki şartı nedir?

Cevap 8- Nikâh

Soru 9- Makâlât isimli eser aşağıdakilerden hangisine aittir?

Cevap 9- Hacı Bektaşî Velî

Soru 10-

• Arapça’da “altınla yapılan süsleme” anlamına gelir.
• Genelde Kur’an-ı Kerim ve el yazması eserlerin kenar süslemelerinde ve levhaların süslenmesinde kullanılmıştır.
Hakkında bilgi verilen sanat dalı hangisidir?

Cevap 10- Tezhip

Soru 11-

I. “Göklerde ve yerde olanlar her şeyi O’ndan isterler; O, her an yaratma hâlindedir.” (Rahmân suresi, 29. ayet)
II. “Yeryüzünde yürüyen her canlının rızkı, yalnızca Allah’ın üzerinedir…” (Hûd suresi, 6. ayet)
III. “Rahimlerde sizi dilediği gibi şekillendiren O’dur. O’ndan başka ilâh yoktur…” (Âl-i İmrân suresi, 6. ayet)
Bu ayetler Allah’ın aşağıdaki isimlerinden hangileriyle doğrudan ilişkilidir?
I. <—–> II. <—–> III.

Cevap 11- Müheymin <—–> Rezzak <—–> Musavvir

Soru 12- “Rabbinize alçak gönüllüce ve için için dua edin. Çünkü O, haddi aşanları sevmez.” (A’raf suresi, 55. ayet)

Bu ayette ne ifade edilmektedir?

Cevap 12- Duanın nasıl yapılması gerektiği

Soru 13- “Rabbim! Ben kendime yazık ettim. Beni affet. Bir daha aynı hataya düşmeyeceğim.”

Yukarıdaki ifade için ne söylenebilir?

Cevap 13- Bir tövbe ifadesidir

Soru 14- “Hz. Peygamber; kadın erkek, genç yaşlı, zengin fakir ayırmaksızın toplumun her kesminden insanlarla iletişim kurmuş, onlara İslam’ı tebliğ etmiştir. Ancak ilk Müslümanların çoğunluğunu gençler oluşturmuştur.”
Bu durum ne ile açıklanabilir?

Cevap 14- Gençlik döneminin, değişim ve yenilenmeye açık olmasıyla

Soru 15- “Rabbim! Zindan, bana, bunların benden istediklerinden daha iyidir. Eğer onların bana kurdukları tuzağı boşa çıkarmazsan, onlara meyleder ve cahillerden olurum!”
Bu dua peygamberlerden hangisine aittir?

Cevap 15- Hz. Yusuf

Soru 16- “Müslüman sanatkârlar, Hz. Peygamber’i resim veya heykel ile tasvir etmekten kaçınmışlardır. İslam dünyasında puta tapıcılığa yol açabileceği, tevhidi zedeleyeceği endişesi ile resim ve heykel sanatına da sıcak bakılmamıştır.”
Bu durum İslam sanat ve kültüründe bulunan prensiplerden hangisi ile ilişkilendirilir?

Cevap 16- Süslemelerde somut şekil yerine soyut şekil ve kavramlara yer verilmiştir.

Soru 17- Minyatür ile ilgili eser veren sanatçıya ne ad verilir?

Cevap 17- Nakkaş

Soru 18- “İslam, mal ve mülkün belirli kesimlerin elinde toplanmasını istemez çünkü bu sosyal adaletin ve dengenin bozulmasına neden olur.”
Bu durumun sağlanmasına yönelik ibadetlerden en önemlisi hangisidir?

Cevap 18- Zekât

Soru 19- Aşağıdakilerden hangisi hem mal hem de beden ile yapılan ibadetlerden biridir?

Cevap 19- Hac

Soru 20- “İbadet, insanı Allah’a yaklaştıran en güzel vasıtadır. Allah ile iletişim kurmanın bir yoludur. Bu sayede insanın Allah katındaki değeri yükselir. İbadet kişiyi rahatlatır, huzura sevk eder. Böylece kişi ile Allah arasında güçlü bir bağ oluşur.”
Bu metnin konusu nedir?

Cevap 20- İbadetin bireysel faydaları

ÖNCEKİ 20 SORU CEVABI GÖR

SONRAKİ 20 SORU CEVABI GÖR

Random Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*
*