Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

AÖL Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 3 Çıkmış Sorular ve Cevapları 1

Açık Lise AÖL Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 3 Geçmiş Sınav Soru ve Cevapları

Açık Öğretim Lisesi AÖL Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 3 geçmiş (önceki) sınavlar soru ve cevapları, kolay ve etkili öğrenme yöntemiyle AÖL kolay sınıf geçme ve üniversite sınavına hazırlık garantili çalışın.

1. Bölüm

Soru 1- “Ben cinleri ve insanları, ancak bana kulluk etsinler diye yarattım.”
(Zâriyat suresi, 56. ayet)
Bu ayette insanın yaratılışı ile ilgili hangi konuya değinilmektedir?

Cevap 1- Yaratılış amacına

Soru 2-

“Anladım işi, sanat Allah’ı aramakmış;
Marifet bu, gerisi yalnız çelik çomakmış…”

Bu dizede ne anlatılmaktadır?

Cevap 2- Hayat, Allah inancı ile anlam kazanır.

Soru 3- “Bir yapıyı oluşturan mermerin, ahşabın vs. farklı illerden ve ülkelerden kendi kendilerine bir araya gelip insanların ihtiyaçlarını karşılamak için estetik ve sanatı oluşturduklarını iddia eden bir insan düşünebilir misiniz? Bu iddianın akla yatkın olduğunu mu düşünürsünüz yoksa gülüp geçer misiniz?”
Bu paragrafta hangi sonuca ulaşılmak istenmektedir?

Cevap 3- Sanatlı bir eser sanatkârına işaret eder.

Soru 4- “Eğer göklerde ve yerde Allah’tan başka ilahlar olsaydı, göklerin ve yerin düzeni bozulurdu… (Enbiyâ suresi, 22. ayet.)
Bu ayet hangi soruya cevap niteliğindedir?

Cevap 4- Birden fazla tanrı var mıdır?

Soru 5- “İnsan vücudunda 100 trilyon civarında hücre ve her hücrede çok zengin bir biyolojik yapı vardır. Hücre çekirdeğinde yer alan DNA molekülünde o kimseye ait tüm bilgiler depolanmaktadır. Bir gram DNA molekülü milyarlarca CD’nin depoladığı bilgiyi depolayabilmektedir. Beyinde bulunan nohut büyüklüğündeki hipofiz bezi anne karnından ölüme kadar insanın büyümesini dengeli biçimde sağlamaktadır. Vücudumuzdaki damarların toplam uzunluğu dünyanın etrafını birkaç kez kuşatacak uzunluktadır.”
Bu paragraftan nasıl bir yargıya varılabilir?

Cevap 5- İnsan vücudundaki düzen bir yaratıcının varlığına işaret eder.

Soru 6- Kur’an-ı Kerim’i anlamı üzerinde düşünerek ve ondaki emir ve yasakları uygulamayı amaç edinerek okumaya ne ad verilir?

Cevap 6- Tilavet

Soru 7- “Sahabeler anlaşmazlığa düştükleri konularda Hz. Peygamber’i hakem tayin etmişlerdir. O’nun verdiği kararlardan rahatsızlık duymamışlardır.”
Bu metin Hz. Peygamber’in hangi özelliğine örnek oluşturmaktadır?

Cevap 7- Adaletine

Soru 8- “… O iffetini çok iyi korumuştu, biz de ona ruhumuzdan üfledik; o, Rabbinin sözlerini ve kitaplarını hep tasdik etti ve o içtenlikle itaat edenlerdendi.” (Tahrîm suresi, 12.ayet)
Bu ayette bahsedilen kişi kimdir?

Cevap 8- Hz. Meryem

Soru 9-

Ebu Talip’in oğludur.
Hz. Peygamber’in damadıdır.
İman eden ilk dört kişiden biridir.

Yukarıda bahsedilen kişi kimdir?

Cevap 9- Hz. Ali

Soru 10-

• Hz. Peygamber’in görevlendirdiği ilk öğretmendir.
• Bedir ve Uhud savaşlarında İslam sancağını taşımıştır.
• Uhud Savaşı’nda şehit düşmüştür.
Hakkında bilgi verilen sahabe kimdir?

Cevap 10- Mus’ab b. Umeyr

Soru 11- “Hz Ebû Bekir’in kızı, Hz. Aişe’nin kız kardeşidir. Aynı zamanda Abdullah ve Urve gibi iki büyük âlim ve şehidin annesidir. O, İslam’ın ilk dönemlerinde Müslüman olmuş, son nefesine kadar da İslam’a hizmet etmiştir.”
Hakkında bilgi verilen hanım sahabe kimdir?

Cevap 11- Hz. Esma

Soru 12- Selimiye Camii kimin eseridir?

Cevap 12- Mimar Sinan

Soru 13- Arap harfleriyle güzel yazı yazma sanatı nedir?

Cevap 13- Hat

Soru 14- “Kur’an-ı Kerim ve diğer el yazması eserlerin kenarlarının ve levhaların süslenmesinde kullanıldığı görülen “altınla yapılan süsleme” anlamına gelen sanat dalı ile uğraşan kişiye _________ denir.”
Verilen boşluğa hangi ifade getirilmelidir?

Cevap 14- müzehhip

Soru 15- “…Göklerdeki ve yerdeki her şey Allah’ındır…” (Bakara suresi, 255. ayet)
Bu ayette ne vurgulanmaktadır?

Cevap 15- Tüm varlığın sahibinin Allah olduğu

Soru 16-Allah’ın güzel isimleri” anlamına gelen ifade nedir?

Cevap 16- Esmâ-i hüsna

Soru 17- Hangi ismi Allah’ın “yaratan, yoktan var eden” anlamına gelen ismidir?

Cevap 17- Hâlık

Soru 18- “Ey insan! Seni yaratan, şekillendirip ölçülü yapan, dilediği bir biçimde seni oluşturan cömert Rabb’ine karşı seni ne aldattı?” (İnfitâr suresi, 6-8. ayetler)

Yukarıdaki ayette Allah’ın hangi ismine ulaşılmaktadır?

Cevap 18- Musavvir

Soru 19- Allah’ın Rezzâk ismi aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?

Cevap 19- Kesintisiz biçimde çokça rızıklandıran

Soru 20- “De ki: ‘Ey kendi aleyhlerine olarak günahta haddi aşan kullarım! Allah’ın rahmetinden ümit kesmeyin. Allah dilerse bütün günahları bağışlar; doğrusu O çok bağışlayıcı, çok merhametlidir. ” (Zümer suresi, 53. ayet)
Bu ayette hangi davranış vurgulanmaktadır?

Cevap 20- Tövbe etmek

SONRAKİ 20 SORU CEVABI GÖR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir