AÖL Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2 Çıkmış Sorular ve Cevapları 3

Açık Lise AÖL Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2 Geçmiş Sınav Soru ve Cevapları

Açık Öğretim Lisesi AÖL Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2 geçmiş (önceki) sınavlar soru ve cevapları, kolay ve etkili öğrenme yöntemiyle AÖL kolay sınıf geçme ve üniversite sınavına hazırlık garantili çalışın.

3. Bölüm

Soru 1- • Abdülkadir el-Cezâiri
• Abdülkerim el-Hattab
• Ömer el-Muhtar
Bu şahsiyetlerin ortak özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap 1- İşgalci güçlere karşı ülkelerinin bağımsızlığı için öncülük etmişlerdir.

Soru 2- “İslam’a göre, Müslümanlar birbirlerinden sorumludurlar. Anne ve babalar evlatlarının hem maddi hem de manevi değerlerle süslenmeleri için ellerinden gelen bütün gayretleri gösterirler. Akrabalar ve komşular birbirlerini görüp gözetmelidirler.”
Bu metin hangi hadisin açıklamasıdır?

Cevap 2- Müminler birbirlerini sevmekte, acımakta ve korumakta bir vücuda benzerler.

Soru 3- Mostar Köprüsü nerededir?

Cevap 3- Bosna-Hersek

Soru 4- Türkistan’da “Hz. Türkistan” olarak tanınan İslam âlimi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap 4- Ahmet Yesevî

Soru 5- • Asıl adı Celaleddin Muhammed’dir.
• 1207 yılında Belh şehrinde doğ muştur.
• Mesnevi adlı eserini Farsça yazmıştır.
Hakkında bilgi verilen İslam âlimi kimdir?

Cevap 5- Mevlana

Soru 6- “Ey insanlar! Rabb’iniz birdir. Babanızda birdir. Hepiniz Âdem’in çocukları sınız. Âdem ise topraktandır. Arap’ın Arap olmayana üstünlüğü yoktur… Üstünlük ancak takvada, Allah’tan sakınmadadır.”
Bu hadiste İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi’nde yer alan hususlardan hangisine vurgu yapılmıştır?

Cevap 6- Eşitlik

Soru 7- Bir insanda değerlerin oluşması ve şekillenmesinin ilk olarak başladığı yer hangisidir?

Cevap 7- Aile

Soru 8- “Rabbin, kendisinden başkasına asla ibadet etmemenizi, ana-babaya iyi davranmanızı emretti. Eğer onlardan biri ya da her ikisi senin yanında yaşlanırsa, sakın onlara “öf” bile deme; onları azarlama; onlara tatlı ve güzel söz söyle.” (İsrâ suresi, 23. ayet)
Bu ayet hangi değer grupları arasındaki ilişkiye örnek verilebilir?

Cevap 8- Dinî ve Ahlaki

Soru 9- “Ahmet sınav için Ankara’ya gitti. Öğle namazını kılmak için girdiği caminin panosunda şu hadisin yazılı olduğunu gördü. “Kim, rızkının Allah tarafından genişletilmesini isterse akrabalarını ziyaret etsin.” Bunun üzerine orada yaşayan teyzesini ziyaret etmeye karar verdi. Giderken de büyüklerinden gördüğü şekilde bir hediye aldı.”
Buna göre Ahmet’in davranışı aşağıdaki değer gruplarından hangisine örnek verilebilir?

Cevap 9- Dinî ve Örfi

Soru 10-

Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor.
Bir hilal uğruna ya Rab, ne güneşler batıyor!

Bu şiirde neyin önemi vurgulanmaktadır?

Cevap 10- Bayrak

Soru 11-Ahilik teşkilatının uyulması gereken kurallarının yazılı olduğu belge hangisidir?

Cevap 11- Fütüvvetnâme

Soru 12- • 751 yılında Abbasilerle Çinliler arasında yapılmıştır.
• Bu savaşta Türkler Abbasilerin yanında yer almıştır.
• Türkler İslamiyet’i daha iyi tanımış ve Müslüman olmaları hızlanmıştır.
Bu bilgiler aşağıdaki savaşlardan hangisi ile ilgilidir?

Cevap 12- Talas

Soru 13-

I.İmam Şafiî
II. İmam Maturidî
III. İmam Ebu Hanife
IV. İmam Eş’arî
Bunlardan hangileri inanç ve itikadî mezhep imamları olarak bilinir?

Cevap 13- II ve IV.

Soru 14- Mimar Sinan hangi tür yapılarda daha fazla eser vermiştir?

Cevap 14- Cami

Soru 15- Kufî, sülüs ve nesih gibi çeşitleri olan sanat dalı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap 15- Hüsnühat

Soru 16- “Utanmadıktan sonra dilediğini yap.”
Bu hadiste aşağıdaki değer türlerinden hangisi vurgulanmıştır?

Cevap 16- Ahlaki

Soru 17- “Yavrum! Şüphesiz yapılan iş bir hardal tanesi ağırlığında olsa ve bir kayanın içinde, yahut göklerde ya da yerin içinde bile olsa, Allah onu çıkarır, getirir. Çünkü Allah, en gizli şeyleri bilendir, (her şeyden) hakkıyla haberdar olandır.” (Lokman suresi, 16. ayet)
Bu ayette aşağıdakilerden hangisi vurgulanmaktadır?

Cevap 17- Allah yapılan her şeyi bilir ve karşılığını verir.

Soru 18- “Ey İnsanlar! Bugünleriniz nasıl mukaddes bir gün ise, bu aylarınız nasıl mukaddes bir ay ise, bu şehriniz nasıl mübarek bir şehir ise; canları nız, mallarınız, namuslarınız da öyle mukaddestir, her türlü saldırıdan korunmuştur….”
Hz. Peygamber bu konuşmasını nerede yapmıştır?

Cevap 18- Arafat

Soru 19- “Ve de ki: Hak, Rabbinizdendir. Öyle ise dileyen iman etsin, dileyen inkâr etsin…” (Kehf suresi, 29. ayet)
Bu ayette hangi konu vurgulanmıştır?

Cevap 19- İrade

Soru 20-Fıkh-ı Ekber” ve “elÂlim ve’l Müteallim” adlı eserler âlimlerden hangisine aittir?

Cevap 20- Ebu Hanife

ÖNCEKİ 20 SORU CEVABI GÖR

Random Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*
*