Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

AÖL Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2 Çıkmış Sorular ve Cevapları 2

Açık Lise AÖL Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2 Geçmiş Sınav Soru ve Cevapları

Açık Öğretim Lisesi AÖL Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2 geçmiş (önceki) sınavlar soru ve cevapları, kolay ve etkili öğrenme yöntemiyle AÖL kolay sınıf geçme ve üniversite sınavına hazırlık garantili çalışın.

2. Bölüm

Soru 1- “Kim doğru yola gelirse ancak kendi lehine yola gelmiş ve kim de saparsa ancak kendi aleyhine sapmıştır. Kimse kimsenin günahını çekmez…” (İsrâ suresi, 15. ayet)
Bu ayette hangi durum vurgulanmaktadır?

Cevap 1- Sorumluluk

Soru 2- “Yapacağınız hayırlar kendilerini Allah yoluna adamış, bu sebeple yeryüzünde kazanç için dolaşamayan fakirler için olsun. Bilmeyen kimseler, hayâlarından dolayı onları zengin zanneder. Sen onları simalarından tanırsın. Çünkü onlar arsızca istemezler. Yaptığınız her hayrı muhakkak Allah bilir.” (Bakara suresi, 273. ayet)
Bu ayette ihtiyaç sahipleri hangi özelliğinden dolayı övülmektedir?

Cevap 2- İffetli olmaları

Soru 3- Medine-i Münevvere’nin önceki ismi aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap 3- Yesrib

Soru 4- “Kubbetü’s Sahra” aşağıdaki şehirlerin hangisinde bulunmaktadır?

Cevap 4- Arkadaş seçiminin

Soru 5- “İlim ve akılla gerçeği bulma, derin anlayış sahibi olma, dinin inceliklerini bilme, her şeyi yerli yerine koyma” anlamlarında kullanılan kavram hangisidir?

Cevap 5- Kudüs

Soru 6- İmam Şâfii nerede doğmuştur?

Cevap 6- Filistin

Soru 7- Kudüs’ün 1187 yılında Selahaddin-i Eyyubi tarafından haçlı işgalinden kurtarıldığı savaş hangisidir?

Cevap 7- Hıttin

Soru 8- Süleymaniye Külliyesi’nin mimarı aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap 8- Mimar Sinan

Soru 9- Anadolu’nun hilafetin merkezi olmasını sağlayan padişah aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap 9- Yavuz Sultan Selim

Soru 10- Dört Halife Dönemi hangi tarih aralığını kapsamaktadır?

Cevap 10- 632-661

Soru 11- “İslam’ı kabul eden, yaşayan toplumların tarih boyunca ortaya koydukları maddi ve manevi kazanımların tümüdür.”
Tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap 11- İslam medeniyeti

Soru 12- “Örf ve âdet maddi ve manevi unsurlardan oluşur.” ifadesini doğru olup olmama yönünden yanıtlayınız.

Cevap 12- Yanlıştır

Soru 13- “Nefsin isteklerinde ölçülü olmak, aşırı istekleri bastırıp dinin ve aklın buyruğu altına sokmak ile kazanılan erdemdir.”
Tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap 13- İffet

Soru 14- Kudüs aşağıdaki padişahlardan hangisinin döneminde fethedilmiştir?

Cevap 14- Yavuz Sultan Selim

Soru 15- Abdulkadir Geylani ve İmam Azam Ebu Hanife’nin türbelerinin bulunduğu bölge aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap 15- Bağdat

Soru 16- İmam Rabbani, Şah Veliyullah Dihlevi ve Muhammed İkbal aşağıdaki bölgelerin hangisinde yetişen âlimlerdendir?

Cevap 16- Hint Alt Kıtası

Soru 17- Hindistan’da birçok yere cami inşa ettirerek ve dini anlatacak hocalar getirterek İslam kültürünün bu bölgede yerleşmesine katkı sağlayan yönetici aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap 17- Gazneli Sultan Mahmut

Soru 18- Cimrilik, gerekli yerlere harcamaktan kaçınmayı; israf ise aklın ve dinin uygun gördüğü ölçüden fazla ve gereksiz harcamayı ifade eder. Cimrilik ve israf İslam dinine göre haramdır.
Bu metinde ne vurgulanmaktadır?

Cevap 18- İktisatlı olmak

Soru 19- “Yazıklar olsun bana! Keşke falanı dost edinmeseydim! Andolsun, Kur’an bana geldikten sonra beni ondan o saptırdı…” (Furkân suresi, 28-29. ayetler)
Bu ayetin mesajına en yakın hadis aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap 19- Kişi dostunun dini üzeredir. Bu yüzden her biriniz kiminle dostluk ettiğine dikkat etsin.

Soru 20- • Kurtuba, İşbiliye, Gırnata en önemli şehirlerindendir.
• Tarık bin Ziyad’ın başlattığı fetihler ile İslam ülkesi hâlini almıştır.
• 1492 yılına kadar Müslümanların hâkimiyeti altında kalmıştır.
Bu bilgiler hangi bölgeye aittir?

Cevap 20- Endülüs

ÖNCEKİ 20 SORU CEVABI GÖR

SONRAKİ 20 SORU CEVABI GÖR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir