Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

AÖL Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2 Çıkmış Sorular ve Cevapları 1

Açık Lise AÖL Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2 Geçmiş Sınav Soru ve Cevapları

Açık Öğretim Lisesi AÖL Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2 geçmiş (önceki) sınavlar soru ve cevapları, kolay ve etkili öğrenme yöntemiyle AÖL kolay sınıf geçme ve üniversite sınavına hazırlık garantili çalışın.

1. Bölüm

Soru 1- “Bir toplumda benimsenmiş ve yaşatılmakta olan her türlü düşünce, kural ve uygulamalar” genel olarak hangisiyle isimlendirilir?

Cevap 1- Değer

Soru 2- İslam dini, akrabalar ve komşuların birbirlerini görüp gözetmelerini ister. Aynı Allah’a inanan, ibadet için aynı kıbleye yönelen Müslümanları farklı topluluklar gibi değil de bir bütün olarak görür.
Bu metinde verilen mesajı hangi hadis desteklemektedir?

Cevap 2- Müminler, bir binanın tuğlaları gibi birbirine bağlıdır.

Soru 3- Hiçbir baba, evladına güzel terbiyeden daha üstün bir hediye vermemiştir.
Bu hadise göre ailelerin çocuklarına öncelikle kazandırması gereken değerler hangisidir?

Cevap 3- Ahlakî

Soru 4- “Ey iman edenler! Allah’tan korkun ve doğrularla beraber olun.”
(Tövbe suresi, 119. ayet)
Bu ayette neyin önemine işaret edilmektedir?

Cevap 4- Arkadaş seçiminin

Soru 5- “İlim ve akılla gerçeği bulma, derin anlayış sahibi olma, dinin inceliklerini bilme, her şeyi yerli yerine koyma” anlamlarında kullanılan kavram hangisidir?

Cevap 5- Hikmet

Soru 6- “Gerçek şu ki, inkâr edenler ve zulmedenler, Allah onları bağışlayacak değildir, onları bir yola da iletecek değildir.” (Nisâ suresi, 168.ayet)
Bu ayette aşağıdakilerden hangisi teşvik edilmektedir?

Cevap 6- Adaletli olmak

Soru 7- “Sahabeler anlaşmazlığa düştükleri konularda Hz. Peygamber’i hakem tayin etmişlerdir. O’nun verdiği kararlardan rahatsızlık duymamışlardır.”
Bu metin Hz. Peygamber’in hangi özelliğine örnek oluşturmaktadır?

Cevap 7- Adaletine

Soru 8-  “Allah size, emanetleri mutlaka ehline vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emrediyor …”
(Nisâ suresi, 58. ayet)
Bu ayette neyin önemi vurgulanmaktadır?

Cevap 8- Liyakat – Adalet

Soru 9- Kişinin dinini, vatanını, milletini ve namusunu korumak için fedakârca mücadele etmesini ifade eden kavram hangisidir?

Cevap 9- Şecaat

Soru 10- Medeniyet yerine kullanılan diğer bir kavram nedir?

Cevap 10- Uygarlık

Soru 11- İslam medeniyeti tüm birimleri ile en parlak zamanını hangi dönemde yaşamıştır?

Cevap 11- Osmanlılar dönemi

Soru 12- Avrupa’da İslam medeniyetinin izlerini taşıyan ve Müslümanların gönül coğrafyasında yer alan bölge neresidir?

Cevap 12- Endülüs

Soru 13- Kudüs’ü haçlı işgalinden kim kurtarmıştır?

Cevap 13- Selahattin Eyyubi

Soru 14- İspanya kapılarını Müslümanlara açan komutan kimdir?

Cevap 14- Tarık b. Ziyad

Soru 15- Mekke, Medine ve Taif’i de kapsayan bölgeye verilen isim hangisidir?

Cevap 15- Hicaz

Soru 16- Osmanlı padişahlarının kendileri için “Mekke ve Medine’nin hizmetkarı” anlamında kullandıkları sıfat hangisidir?

Cevap 16- Hâdimü’l-Harameyn

Soru 17- “Güzel, çirkin” kavramları hangi değerleri ifade etmek için kullanılır?

Cevap 17- Sanatsal

Soru 18- “Müminler, bir binanın tuğlaları gibi birbirine bağlıdır.”
Bu hadiste ne vurgulanmaktadır?

Cevap 18- Birlik ve beraberlik

Soru 19- “Ey iman edenler! Allah’tan korkun ve doğrularla beraber olun.”
(Tevbe suresi, 119. ayet)
Bu ayette hangi değer vurgulanmaktadır?

Cevap 19- Dürüstlük

Soru 20- “Huneyn Savaşı’nda Hevazinlilerin kurduğu pusu İslam ordusunun öncü kuvvetlerinin bozulmasına ve geri çekilmesine sebep oldu. Bu durum tüm orduyu etkiledi. Hz. Peygamber ise soğukkanlılığını koruyarak yerinde kaldı. Hz. Peygamber’in bu gayreti sonunda Müslümanlar tekrar onun etrafında toplandılar ve düşmanı bozguna uğrattılar.”
Bu olayda Hz. Peygamber’in hangi yönü vurgulanmaktadır?

Cevap 20- Şecaati

SONRAKİ 20 SORU CEVABI GÖR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir