Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi

AÖL Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1 Çıkmış Sorular ve Cevapları 3

AÖL Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1 Çıkmış Sorular ve Cevapları

Açık Öğretim Lisesi AÖL Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1 geçmiş (önceki) sınavlar soru ve cevapları, kolay ve etkili öğrenme yöntemiyle AÖL kolay sınıf geçme ve üniversite sınavına hazırlık garantili çalışın.

3. Bölüm

Soru 1- • Dinen sorumluluk çağına gelmiş bireylerin iyi ve kötü olan bütün davranışları ve bunlarla ilgili hükümlere ne ad verilir?

Cevap 1- Ef’al-i mükellefin

Soru 2- • Zekât vermek
• Abdest alırken ağıza su vermek
• Rahatsız edici koku ile camiye gitmek
Bu davranışlar hangi hükümlere örnek oluşturmaz?

Cevap 2- Vacip

Soru 3- Hz. Peygamber döneminden sonra dini bir delile dayanmadan ortaya çıkan ve dinin özüne uymayan inanç, fikir ve davranışlara ne ad verilir?

Cevap 3- Bid’at

Soru 4- İslam’ın “tek tanrı” inancını ifade eden kavram aşağıdakilerden hangisidir?

Cevap 4- Tevhit

Soru 5- “İnsanın Allah’a karşı olan sevgi, saygı ve inancını çeşitli davranışlarla ortaya koyması” şeklinde tanımlanan kavram nedir?

Cevap 5- İbadet

Soru 6- “İslam’da temizliği; maddi, manevi ve hem maddi hem de manevi temizlik olarak üçe ayırmak mümkündür.” 

Buna göre “güzel ahlak” hangi tür temizlik olarak düşünülebilir?

Cevap 6- Manevi temizlik

Soru 7- Hz. Peygamber, annesinin ölümünden sonra kimin yanında kalmıştır?

Cevap 7- Dedesi Abdulmuttalip

Soru 8- Hz. Peygamber’in Medine’de yaptığı toplumsal barışa yönelik faaliyetlerden ilki nedir?

Cevap 8- Muhacir ile ensarı kardeş ilan etmesi

Soru 9- Hz. Peygamber vefatı sonrası nereye defnedilmiştir?

Cevap 9- Hz. Aişe’nin odasına defnedilmiştir.

Soru 10- Hz. Peygamber’in cenazesini kim yıkamıştır?

Cevap 10- Hz. Ali

Soru 11- Hz. Peygamber hangi yıl vefat etmiştir?

Cevap 11- MS 632

Soru 12- İndirildiği dönemde Kur’an-ı Kerim’in daha iyi kavranıp yaşanmasında hangi yönüyle daha etkili olmuştur?

Cevap 12- Zamana yayılarak indirilmiş olması

Soru 13- Kuran hangi halife tarafından çoğaltılmıştır?

Cevap 13- Hz. Osman

Soru 14- “Kur’an ayetlerini; indirildiği zaman, mekân ve olayları da göz önünde bulundurarak açıklamak ve yorumlamak”anlamına gelen kavram hangisidir?

Cevap 14- Tefsir

Soru 15- Kur’an-ı Kerim toplam kaç cüzden oluşmaktadır?

Cevap 15- 30 cüz

Soru 16-Hak Dini Kur’an Dili” adlı eser âlimlerden hangisine aittir?

Cevap 16- Mehmet Vehbi Efendi

Soru 17-

Oturup dil dökecek yerde gidip döksene ter!
Bin çalış gayen için, bir kazan ömründe yeter
Kim kazanmazsa bu dünyada bir ekmek parası
Dostunun yüzkarası düşmanın maskarası!

Mehmet Akif’in bu dizelerde eleştirdiği davranış hangisidir?

Cevap 17- Tembellik

Soru 18- “Sizi boşuna yarattığımızı ve bize tekrar döndürülmeyeceğinizi mi sandınız?” (Mü’minûn suresi, 115. ayet)
Bu ayette insan ile ilgili ne vurgulanmaktadır?

Cevap 18- Bir amaç için yaratıldığı

Soru 19- İnanma biçimlerinden hangisi “bunalım felsefesi” olarak da adlandırılmaktadır?

Cevap 19- Ateizm

Soru 20- “Serveti ve kazancı temizler, insanı cimrilikten kurtarır, savurganlığı engeller. Yoksulların ve yardıma muhtaç olanların korunmasını destekleyerek toplumun birlik ve beraberliğine katkı sağlar.”
Hakkında bilgi verilen ibadet hangisidir?

Cevap 20- Zekât

ÖNCEKİ 20 SORU CEVABI GÖR

SONRAKİ 20 SORU CEVABI GÖR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir