AÖL Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1 Çıkmış Sorular ve Cevapları 2

AÖL Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1 Çıkmış Sorular ve Cevapları

Açık Öğretim Lisesi AÖL Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 1 geçmiş (önceki) sınavlar soru ve cevapları, kolay ve etkili öğrenme yöntemiyle AÖL kolay sınıf geçme ve üniversite sınavına hazırlık garantili çalışın.

2. Bölüm

Soru 1- • Gerçek olan, deneyle varlığı kanıtlanmış olandır.
• Metafiziksel ve dinî her türlü açıklama gerçeklikle uyuşmaz.
• Duyusal alanın ötesinde bulunan bir dünyaya ait görüşler kabul edilemez.
Bu görüşler hangi felsefi akıma aittir?

Cevap 1- Pozitivizm

Soru 2- Tasavvufta aşağıdakilerden hangisi yoluyla elde edilen bilgi “keşif” olarak adlandırılır?

Cevap 2- İlham

Soru 3- • Kendisi sayesinde hak ile batıl bilinir.
• Allah’ın yarattığı ruhani bir cevherdir.
• Eşyanın güzellik, çirkinlik, kemâl, eksiklik gibi sıfatlarını bilmeye yarayan melekedir.
Farklı İslam âlimlerince tanımı verilen bu kavram hangisidir?

Cevap 3- Akıl

Soru 4- Dinî literatürde “Allah’ın varlığını reddeden, İslam dininin temel esaslarına inanmayan, Kur’an-ı Kerim ayetlerini inkâr eden kimse” hangi kavram ile ifade edilir?

Cevap 4- Kâfir

Soru 5-Lâ ilâhe illallah Muhammedün Resulullah” ifadesinin anlamı nedir?

Cevap 5- Allah’tan başka ilah yoktur. Muhammed O’nun elçisidir.

Soru 6- “Hâlbuki onlara, ancak dini Allah’a has kılarak, hakka yönelen kimseler olarak O’na kulluk etmeleri, namazı kılmaları ve zekâtı vermeleri emredilmişti…” (Beyyine suresi, 5. ayet)
Bu ayetteki din kelimesinin anlamı nedir?

Cevap 6- Teslimiyet

Soru 7- “Din, tarih boyu insanla birlikte var olmuş, her yerde ve her zaman varlığını da devam ettirmiştir. İnsanlık tarihinde ne kadar gerilere gidilirse gidilsin, dinî inançlardan yoksun bir topluma rastlanmamaktadır.”
Bu metinden hangi anlama ulaşılır?

Cevap 7- Din, toplum hayatının önemli bir olgusudur.

Soru 8- “Bir kişinin Allah’ın varlığını, birliğini, sıfatlarını, peygamberlerini, ahiret gününü kabul ederek bunu kalp ile tasdik, dil ile söylemesidir.”
Tanımı yapılan kavram nedir?

Cevap 8- İman

Soru 9- Allah’ın “bütün canlılara hayat vermesi” hangi isim ile ilgilidir?

Cevap 9- Hayy

Soru 10- Mükellef olan herkes tarafından mutlaka yerine getirilmesi îcâb eden farz ne demektir?

Cevap 10- Farzı ayn

Soru 11- “Hz. Peygamber Efendimiz’in bazen yapıp bazen de terk ettiği amel” nedir?

Cevap 11- Sünnet-i gayr-i müekkede

Soru 12- “Allah sizin suretlerinize ve mallarınıza bakmaz ancak kalplerinize ve amellerinize bakar.”
Bu hadiste önemi vurgulanan kavram nedir?

Cevap 12- Niyet

Soru 13- Sözlükte “samimiyet, içtenlik, karşılıksız sevgi, doğruluk, temizlik, saflık, gösterişsizlik” anlamlarına gelen kavram nedir?

Cevap 13- İhlas

Soru 14- “Ayne’l-yakîn” kavramının anlamı aşağıdakilerden nedir?

Cevap 14- Bizzat yaşayarak elde edilen bilgi

Soru 15- İslam dininin temel kaideleri ve inanılması zorunlu hükümlerini konu edinen ilim dalı hangisidir?

Cevap 15- Akaid

Soru 16- “De ki: O Allah birdir. Her şey O’na muhtaçtır. O, doğurmamış ve doğmamıştır. O’nun hiçbir dengi de yoktur.” (İhlas suresi)
Bu surede hangii kavram vurgulanmaktadır?

Cevap 16- Tevhit

Soru 17- “Kişinin inanç konularında araştırma ve sorgulama yaparak kesin bilgilere ulaşması ve neye, niçin inandığının bilincine varmasıdır.”
Bu şekilde tanımlanan iman nasıl isimlendirilir?

Cevap 17- Tahkikî iman

Soru 18- Kur’an-ı Kerim’in kelimesi kelimesine değil, yakın anlamları ile başka bir dile çevrilmesine ne ad verilir?

Cevap 18- Meal

Soru 19- İslam dininin iman esaslarını kısa ve öz olarak ihtiva eden dua hangisidir?

Cevap 19- Amentü

Soru 20- “İnsan kendisinin başıboş bırakılacağını mı zanneder.” (Kıyamet suresi, 36. ayet)

Bu ayet insana dair ne anlatmaktadır?

Cevap 20- İnsanın sorumluluğu vurgulanmıştır

ÖNCEKİ 20 SORU CEVABI GÖR

SONRAKİ 20 SORU CEVABI GÖR

Random Posts

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

*
*